Hen Bolisïau

Unwaith i bolisi gael ei basio, fe ddaw yn bolisi am dair blynedd. Wedi’r cyfnod hwn, cynhelir pleidlais arall ar y polisi hwn. Os bydd penderfyniad i beidio â pharhau gyda’r polisi, bydd yn dod i ben.

Rydyn ni’n cadw cofnod o’r rhain i fyfyrwyr ei weld yn hawdd.

Os ydych chi’n credu y dylai Hen Bolisi ddod yn bolisi UMAber eto, mae modd i chi ei godi â Senedd Undeb y Myfyrwyr i gynnal pleidlais arno eto.


Hen Bolisïau

Hen Bolisïau Dyddiad y daeth i ben?

Cynnal Gwyl Gelfyddyd Prifysgol Aberystwyth!

04/11/2022
Gofal Lechyd I'n Myfyryr Traws.                        04/11/2022
Hyfforddiant Cydsyniad Gorfodol 25/03/2022
Sicrhau Bod RAG yn Ariannu'r Gronfa Lesiant i gynorthwyo Myfyrwyr Aber. 30/11/2023
Myfyrwyr Diffodd UCM 01/11/2023
5 Swyddog?  21/02/2024
Gwelliant Cymhwyster Etholiadol  19/04/2024
Bydded Yno Ddau  19/04/2024

O ran unrhyw gwestiynau am Hen Bolisïau, cysylltwch ag Adran Llais yr UM trwy llaisum@aber.ac.uk

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576