Hwb Adnoddau Tim Aber

Ffurflenni a Gwybodaeth Gyffredinol
Clwb / Cymdeithas Newydd
Archebu Ystafell/Cyfleusterau

 

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol neu i archebu ystafelloedd yr Undeb e-bostiwch Dderbynfa'r Undeb.

 

Ystafelloedd yr Undeb sydd ar gael:

  • Prif Ystafell (lawrlwythwch y ffurflen archebu yma)
  • Picture House (dim trefniadau cyn 4pm ac wedyn dim ond os ydyn nhw’n gweddu i gynllun yr ystafell)
  • Ystafelloedd Cyfarfod: 1, 2, 3 a 4

 

I archebu cyfleusterau’r ganolfan chwaraeon, cysylltwch â'r Cydlynydd Chwaraeon.

 

Cyllid a Yswiriant
Bysiau Mini

 

Mae gan Undeb y Myfyrwyr gerbydau i'ch Cymdeithas/Clwb eu defnyddio gan gynnwys bws mini a chanddo mynediad anabl.

Cysylltwch â'r tîm cyfleoedd i drafod eich anghenion YMA

 

BUCS
Ffair y Glas

 

Mae'r dyddiad cau i archebu stondin ar gyfer ffair y glas bellach wedi mynd heibio.

 

Hyfforddiant Pwyllgor

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576