Chwaraeon

Bydd bod yn rhan o glwb chwaraeon yn Aberystwyth wneud eich profiad chi fel myfyriwr yn un bythgofiadwy.

P'un a'ch bod chi am fod yn gystadleuol neu dim ond eisiau mwynhau, gyda 50 a mwy o wahanol glybiau chwaraeon, o Rygbi'r Gynghrair i Ffrisbi Eithaf, mae gennym ni rywbeth at ddant pawb.

Ymunwch â hwyl Tîm Aber drwy ymuno â chlwb chwaraeon heddiw.


Ymuno a chlybiau chwaraeon

I ymuno ag unrhyw glwb, bydd angen i chi brynu yswiriant Tîm Aber yn gyntaf am £4 y flwyddyn. Unwaith fod gennych hwn, cewch ymuno â chymaint o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon ag y mynnwch.

Mae pob clwb yn penderfynu ar ei ffi ymaelodi ei hun (rhai am ddim ac eraill yn gofyn am ffi) - gweler gwybodaeth am y Clybiau unigol am fwy o fanylion (bydd ffioedd ymuno yn talu am aelodaeth sylfaenol o'r clwb, ond mae'n bosib y bydd gofyn i chi gyfrannu at gostau ychwanegol fel teithiau oddi cartref, offer personol a thrafnidiaeth yn ystod y flwyddyn).


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni:

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576