Hoci'r Merched

 

 

Ymuno

Mewngofnodwch i ymuno â'r sefydliad hwn ..

 

 

 

 

Aberystwyth Women's Hockey Club is the University's Club of the Year 2018/19, we are open to those of all skill sets, whether you are new to the sport or not Training every Monday on the Astro 5-7
 

 

The best club in Aber for making friends, having fun and most importantly, playing hockey! Whether you're joining for the socials or because you simply love hockey, search for us on facebook. We hold training sessions on Monday nights from 5-7pm on the astroturf opposite the Sports Centre so feel free to come along and try us out! There will be a few hockey sticks spare for those who don't have their own, although we encourage you to bring your own. 

Our matches are on Wednesdays (BUCS) and Saturdays (Hockey Wales), and we have socials every Wednesday night where you can meet all the team on a more social basis over a few beverages! Our social secretary's will be the one's in charge of the night and will come up with all sorts of activites for everyone to take part in!

We have four ways to pay membership to the club:

  • Full Year Membership - £50

This includes Hockey Wales affiliation costs and pitch hire for the whole university year. Kit is purchased separately and notices will be given when kit orders are being collected.

  • Social Membership - £10

This covers training and socials on Wednesdays. There will be a few sessions put on for those who have not played hockey before, and even those that have, to come along, meet the team, try out the sport and maybe even join! Any questions feel free to email us or send us a message on Facebook, Twitter and Instagram!

  • Half-Year (Semester) Membership - £25

This must be paid each semester if a member wishes to play for and be affiliated with AUWHC, and it covers the same expenses as the full year membership. The 1st Semester membership will run out on December 31st and the 2nd Semester membership will be available from the 1st January. 

  • Associate Membership - £35

This is for those who are not university students but wish to play for the club, the cost of this includes affiliation with Hockey Wales through AUWHC and pitch hire. This should be available through the Guest Login of the website.

Any issues with membership please email Nicola Hall (nih21@aber.ac.uk) or Kayleigh Jones (kaj35@aber.ac.uk).

 

Committee Members

President - Nicola Hall

Secretary - Kayleigh Jones

BUCS Captain - Eleanor Phillips

BUCS Vice Captain - Iris Lopes Duarte

Development Captain and Wellbeing Officer/Development Captain - Emily Ratchford

Fixtures Secretary - Sophie Cadman

Social Secretaries - Karla Dullaghan and Lily Mann

 

Our Committee are here to make your time at uni, and hopefully part of AUWHC as easy as possible! Ask them anything you need and hope to see you in September!

Contact and follow us on:

Facebook - Aberystwyth University Women's Hockey Club

Instagram - aberuniwomenshc

Twitter - @AUWomensHockey

 

Code of Conduct

/asset/Organisation/6843/2018-2019-Code-of-Conduct.doc

Equipment List

/asset/Organisation/6843/Equipment-List.doc

Risk Assessment

https://www.abersu.co.uk/asset/Organisation/6843/Risk-Assessment(1).doc

Constitution 

/asset/Organisation/6843/Constitution-of-the-Aberystwyth-University-Women-2020.docx

 

Y clwb gorau yn Aber am wneud ffrindiau, yn hwyl ac yn bwysicaf oll, yn chwarae hoci! Pan ydych chi'n ymuno â'r cymdeithasau neu oherwydd eich bod chi'n caru hoci, chwilio amdanom ni ar Facebook. Rydyn ni'n cynnal sesiynau hyfforddi nosweithiau Llun o 5-7pm ar y astroturf gyferbyn â'r Ganolfan Chwaraeon, felly croeso i chi ddod draw a cheisiwch ni! Bydd ychydig o fat hoci yn sbâr ar gyfer y rhai nad oes ganddynt eu hunain, er ein bod yn eich annog i ddod â'ch pen eich hun.

Mae ein gemau ar ddydd Mercher (BUCS) a Dydd Sadwrn (Hoci Cymru), ac mae gennym gymdeithasau bob nos Fercher lle gallwch chi gwrdd â'r holl dîm yn fwy cymdeithasol dros ychydig o ddiodydd! Ein hysgrifennydd cymdeithasol fydd yr un sy'n gyfrifol am y noson a byddant yn dod o hyd i bob math o weithgareddau i bawb gymryd rhan ynddynt!

Mae gennym ddwy ffordd i dalu aelodaeth i'r clwb:

  • Aelodaeth Blwyddyn Llawn - £ 50

Mae hyn yn cynnwys costau cysylltiad Hoci Cymru a llogi caeau. Prynir pecyn ar wahân a rhoddir hysbysiadau pan fydd archebion pecynnau yn cael eu casglu.

  • Aelodaeth Gymdeithasol - £ 10

Bydd ychydig o sesiynau'n cael eu rhoi ar gyfer y rheiny sydd heb chwarae hoci o'r blaen, a hyd yn oed y rheiny sydd â nhw, i ddod draw, cwrdd â'r tîm, profi'r gamp ac efallai ymuno hyd yn oed! Mae unrhyw gwestiynau yn croeso i chi anfon e-bost atom neu anfon neges atom ar Facebook, Twitter ac Instagram!

  • Aelodaeth Hanner Blynedd - £ 25

Rhaid talu hyn bob semester os yw aelod yn dymuno chwarae a bod yn gysylltiedig ag AUWHC, ac mae'n cynnwys yr un treuliau ag aelodaeth blwyddyn lawn. Bydd aelodaeth 1af Semester yn dod i ben ar 31 Rhagfyr a bydd yr ail aelodaeth Semester ar gael o 1 Ionawr.

Aelodau'r Pwyllgor

Llywydd - Nicola Hall

Ysgrifennydd - Kayleigh Jones

Capten BUCS - Eleanor Phillips

Is-Gapten BUCS - Iris Lopes Duarte

Capten Datblygu a Swyddog Lles - Emily Ratchford

Ysgrifennydd Gemau - Sophie Cadman

Ysgrifenyddion Cymdeithasol - Karla Dullaghan a Lily Mann

 

Cysylltwch â ni a dilynwch ni
Facebook - Aberystwyth University Women's Hockey Club
Instagram - aberuniwomenshc
Twitter - @AUWomensHockey
 
 
Cod Ymddygiad
 
Digwyddiadau Cyfredol
Dim erthyglau newyddion cyfredol.
 

Cyflwynwch gwyn

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576