RAG – Codi Arian a Rhoddi

Cronfa unigol yw RAG (Codi Arian a Rhoi) UMAber, sy'n cael ei rhedeg yn bennaf gan Glybiau Chwaraeon, Cymdeithasau a Grwpiau Gwirfoddoli ond gall unrhyw un gymryd rhan. Mae'r gronfa'n caniatáu i fyfyrwyr Aberystwyth ddod ynghyd er mwyn helpu i godi arian ar gyfer achosion lleol a chenedlaethol.

Mae RAG UMAber yn un gronfa sy'n cael ei rhannu'n gyfartal rhwng tri achos da bob blwyddyn:

 • Caiff y cyntaf ei rhoi i elusen yn y DU a gaiff ei chynnig a’i phleidleisio gan fyfyrwyr yn ystod y Glas bob blwyddyn.
 • Caiff yr ail ei rhoi i elusen o Gymru a gaiff ei phenderfynu gan dîm ein swyddogion llawn amser yn ystod yr haf bob blwyddyn.
 • Rhoddir y traean sy'n weddill mewn Cronfa Gymunedol a'i ddosbarthu ymysg elusennau lleol yng nghanolbarth Cymru ar ffurf grantiau.

Yn ogystal â hyn, gall Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau sy'n angerddol dros achosion penodol godi arian ar gyfer elusen o'u dewis, er ein bod yn annog ein myfyrwyr i gyd i gefnogi'r Gronfa RAG uchod. Eisoes eleni, mae myfyrwyr Aberystwyth wedi cefnogi'r mudiadau canlynol:

 • Mind
 • Yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt
 • Achub Mynydd Cymru a Lloegr
 • READY
 • Cardiomyothopy UK
 • Cymdeithas Multiple Scelerosis
 • Bwydo Breuddwydion Cambodia
 • Achub Ein Hafonydd
 • Cymdeithas Achub Mynydd Gogledd Cymru
 • RNLI (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Bad Achub)
 • Ymchwil Tiwmor yr Ymennydd y DU
 • Cymdeithas Genedlaethol Plant Byddar
 • NewLink Cymru
 • Seren Cymru
 • Sefydliad Sophie Lancaster