RAG – Codi Arian a Rhoddi

*** Menter Codi Arian RAG ar gyfer Covid-19 UMAber ***

Rydym wedi lansio menter Codi Arian RAG yn benodol i gynorthwyo achosion lleol yn ystod pandemig Covid-19.

Rydym wedi gosod targed codi arian cychwynnol o £1,000 drwy dudalen cyllido torfol i gefnogi tri achos lleol a awgrymwyd gan fyfyrwyr, gan gynnwys staff y GIG yn Ysbyty Bronglais, Banc Bwyd Aberystwyth (Stordy Jubilee) a menter New Pathways.

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan edrychwch ar yr erthygl yma.Cronfa yw RAG UMAber (codi a rhoddi) sy’n cael ei chasglu’n bennaf gan glybiau chwaraeon, cymdeithasau a grwpiau gwirfoddoli, ond gall unrhyw un gymryd rhan ynddi. Mae'r gronfa'n caniatáu i fyfyrwyr Aberystwyth ddod ynghyd er mwyn helpu i godi arian at achosion lleol a chenedlaethol.

Cododd myfyrwyr gyfanswm o dros £5,000 yn 2018-19 a rannwyd rhwng Mind, Cwn Tywys Cymru a'n Cronfa Gymunedol. Mae gan UMCA hefyd gronfa RAG a gododd dros £2,500 ar gyfer Sant Ioan Cymru ac Ambiwlans Awyr Cymru yn ystod 2018-19.


Sut mae RAG yn gweithio?

Mae RAG UMAber yn gronfa sy'n cael ei rhannu'n gyfartal rhwng dau achos da bob blwyddyn:

  • Rhoddir y swm cyntaf i Elusen y Flwyddyn - caiff myfyrwyr gyfle i bleidleisio drosti yn Ffair y Glas ym Medi bob blwyddyn.
  • Yr ail yw Cronfa Gymunedol sy’n cael ei dyrannu i elusennau lleol yng nghanolbarth Cymru ar ffurf grantiau.

Yn ogystal â hyn, gall Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau sy'n frwd dros achosion penodol godi arian at eu dewis elusen, er ein bod ni'n annog ein myfyrwyr i gyd i gefnogi'r Gronfa RAG uchod.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576