Iechyd a Llesiant

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch llawer o'r anawsterau y gall myfyrwyr eu hwynebu yn eu bywyd personol, gan gynnwys iechyd rhywiol, llesiant meddwl, bwlio, camwahaniaethu, aflonyddu a diogelwch personol.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch y gwahanol weithdrefnau a phrosesau, sut mae dynodi tystiolaeth ategol addas a drafftio cyflwyniadau, yn ogystal â'ch helpu i baratoi ar gyfer cyfarfodydd neu wrandawiadau. Dan rai amgylchiadau gallwn hyd yn oed fynychu gwrandawiadau a chyfarfodydd gyda chi.


Cysylltu  Chynghorydd

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576