Cymdeithasau

O gelf i gerddoriaeth roc, mae gennym ni bron 100 o gymdeithasau dan arweiniad myfyrwyr i chi roi cynnig arnynt. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gymdeithasau sy'n ymwneud ag academia, crefydd, gwleidyddiaeth, y cyfryngau, perfformio a hamdden, ac os nad oes modd i chi weld eich diddordeb penodol, cewch sefydlu eich cymdeithas eich hun YMA.

Mae cymdeithasau'n ffordd wych o gwrdd â phobl sydd â'r un diddordebau â chi, creu ffrindiau, rhoi cynnig ar rywbeth newydd a chyfoethogi eich profiad yn y Brifysgol.

Mae'n hawdd ymuno yn Ffeiriau'r Glas (23ain a 24ain Medi) neu ymunwch ar-lein unrhyw bryd.


Ymuno a chymdeithasau

I ymuno ag unrhyw gymdeithas, bydd angen i chi brynu yswiriant Tîm Aber yn gyntaf am £3 y flwyddyn. Unwaith fod gennych hwn, cewch ymuno â chymaint o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon ag y mynnwch.

Mae pob cymdeithas yn penderfynu ar ei ffi ymaelodi ei hun (rhai am ddim ac eraill yn gofyn am ffi) - gweler gwybodaeth am y Cymdeithasau unigol am fwy o fanylion (bydd ffioedd ymuno yn talu am aelodaeth sylfaenol o'r Gymdeithas, ond mae'n bosib y bydd gofyn i chi gyfrannu at gostau ychwanegol fel teithiau oddi cartref, offer personol a thrafnidiaeth yn ystod y flwyddyn).


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni: