Cymdeithasau

Mae cymdeithasau'n ffordd wych o gwrdd â phobl sydd â'r un diddordebau â chi, gwneud ffrindiau a rhoi cynnig ar rywbeth newydd; hyn oll wrth ddatblygu eich cyflogadwyedd a chyfoethogi eich profiad yn y Brifysgol.

I ymuno â chymdeithas bydd angen i chi brynu Yswiriant Tîm Aber am ffi flynyddol o £4. Unwaith y byddwch chi wedi gwneud hyn, cewch ymuno â chymaint o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon ag y mynnwch.

Gweler y tudalennau ar gyfer y cymdeithasau unigol am fwy o fanylion ynghylch ffioedd aelodaeth. Mae ffioedd aelodaeth yn talu am aelodaeth sylfaenol o’r gymdeithas, ond mae’n bosib y bydd gofyn i chi gyfrannu tuag at gostau ychwanegol megis teithio a chyfarpar personol yn ystod y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i gymryd rhan, cysylltwch â:


  •     
  • All

Academic & Careers

Faith & Culture

Film, Media, Literature & Fandom

Gaming, Lifestyle & Interest

Performance & Music

Politics, Campaigns & Charity

UMCA

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576