Cymdeithasau

Pam ymuno â chymdeithasau?

Does dim ffordd well o wneud ffrindiau na chymryd rhan mewn bywyd myfyrwyr yn Aberystwyth. Mae gan Dîm Aber dros 80 o gymdeithasau dan arweiniad myfyrwyr sy'n aros i chi ymwneud â nhw; maen nhw’n cynnwys ystod eang o gategorïau:

  • Academaidd a Gyrfaoedd
  • Ffilm, Cyfryngau, Llenyddiaeth ac Edmygwyr
  • Gemau, Dull o Fyw a Diddordebau
  • Gwleidyddiaeth, Ymgyrchoedd ac Elusennau
  • Ffydd a Diwylliant
  • Perfformio, Cerddoriaeth a Dawns

Methu dod o hyd i gymdeithas sydd o ddiddordeb i chi? Dechreuwch un eich hun!
Fel arall, edrychwch ar ein rhestr o gymdeithasau sydd angen pwyllgor.

Mae cymdeithasau'n ffordd wych o gwrdd â phobl sydd â'r un diddordebau â chi, gwneud ffrindiau a rhoi cynnig ar rywbeth newydd; hyn oll wrth ddatblygu eich cyflogadwyedd a chyfoethogi eich profiad yn y Brifysgol.

Mae’n hawdd ymuno yn Ffair y Glas 2019 (23ain a’r 24ain Medi), Ail Ffair y Glas 2020 (28ain a’r 29ain Ionawr) neu gallwch ymuno ar-lein ar unrhyw adeg.


Ymuno a chymdeithasau

I ymuno â chymdeithas bydd angen i chi brynu Yswiriant Tîm Aber am ffi flynyddol o £4. Unwaith y byddwch chi wedi gwneud hyn, cewch ymuno â chymaint o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon ag y mynnwch.

Mae pob cymdeithas yn pennu ei thaliadau aelodaeth ei hun, mae rhai cymdeithasau am ddim a bydd eraill yn gofyn i chi dalu ffi - gweler y dudalen cymdeithasau unigol am fwy o fanylion. Bydd y ffi ymuno yn talu am aelodaeth sylfaenol o'r gymdeithas, ond mae'n bosib y bydd gofyn i chi gyfrannu at gostau ychwanegol fel gwibdeithiau, offer personol a chostau teithio yn ystod y flwyddyn.


Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i gymryd rhan, cysylltwch â:

 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576