English

Cysylltu â Staff a Swyddogion UMAber

Derbynfa

Ffôn: 01970 621700
Cyfeiriad: Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX
E-bost: Undeb@aber.ac.uk

Amserau Agor Yma


Y Wasg

Ar gyfer holl ymholioadau gan y Wasg, anfonwch e-bost at ewr1@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621703.

Am unrhyw ymholiadau marchnata cyffredinol e-bostiwch undeb.marchnata@aber.ac.uk

Strwthur Staff: Strwythur Staff UMAber 


Cymraeg

***= Hapus i siarad Cymraeg

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg! Os ydych chi eisiau ateb yn Gymraeg, efallai bydd oedi cyn i chi gael ymateb.


Swyddogion

 Llywydd Undeb: Sabina O'Donoghue

 llywyddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Llesiant: Hannah Lunnon

 llesiantum@aber.ac.uk  

 Fy Rôl

 

 Swyddog Diwylliant Cymreig & Llywydd UMCA: Mared Edwards  ***

 cymraegum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl 

 

 Swyddog Cyfleoedd: Rachel Barwise

 cyfleoeddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Materion Academaidd: Elizabeth Manners

 academaiddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl


Staff

Staff Cyfleoedd Myfyrwyr

 Pennaeth Cyfleodd Myfyrwyr: Lucie Gwilt

 leg13@aber.ac.uk | 01970 621718

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Chwaraeon: Paige Cradduck

 pac51@aber.ac.uk | 01970 621754

 Fy Rôl 

 

 Cydlynydd Datblygu Cymdeithasau: Tom Morrissey

 thm35@aber.ac.uk | 01970 621745

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Cymuned Cymraeg: Chris Parry***

 chp68@aber.ac.uk | 01970 621779

 

 

 Cydlynydd Gwirfoddoli: Amy Goodwin

 alg51@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 


Staff Llais Myfyrwyr

 Pennaeth Llais Myfyrwyr : Scott Farmer (interm)

 

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth: Al Rhodes 

 llaisum@aber.ac.ukalr80@aber.ac.uk | 01970 621728

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Acadmaidd: Tom Morrissey

 llaisum@aber.ac.uk l thm35@aber.ac.uk | 01970 621744

 Fy Rôl


Pobl a Llesiant

  Pennaeth Pobl a Llesiant: Annmarie Evans 

  ape@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Ymgynghorydd Myfyrwyr: Molly Sutton***

  union.advice@aber.ac.uk

  Fy Rôl


Staff Cyllid

 Pennaeth Cyllid a Gweithredoedd: Catrin Hopkins***

 sufstaff@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cynorthwyydd Derbynfa a Chyllid: Kit Malik Strøm Hansen

 undeb@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

Staff Myfyrwyr 21-22': Lucy Thomas, Lilly Casey-Green, Grace Mayo, Ben Grace.


Staff Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  Pennaeth Chyfathrebu ac Ymgysylltu: Cleo Stanford (cyfnod mamolaeth)

  cls40@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Cydlynydd Cyfathrebu: Chloe Steer***

 chs58@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

 Cyfieithu: Felix Parker-Price***

 union.translation@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau: Gwag

 

 

Ffotograffydd - Staff Myfyrwyr, 21-22': Jessica Wall, Aaron Ramsey, Esyllt Roberts.


Staff Swyddfa'r Prif Weithredwr

  Prif Swyddog Gweithredol: Trish McGrath

  plm5@aber.ac.uk

  Fy Rôl

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576