Cysylltu â Staff a Swyddogion UMAber

Derbynfa

Ffôn: 01970 621700
Cyfeiriad: Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX
E-bost: Undeb@aber.ac.uk

Amserau Agor Yma


Y Wasg

Ar gyfer holl ymholioadau gan y Wasg, anfonwch e-bost at ewr1@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621703.

Am unrhyw ymholiadau marchnata cyffredinol e-bostiwch undeb.marchnata@aber.ac.uk

Strwthur Staff: Strwythur Staff UMAber 


Swyddogion

 Llywydd Undeb: Sabina O'Donoghue

 llywyddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Llesiant: Hannah Lunnon

 llesiantum@aber.ac.uk  

 Fy Rôl

 

 Swyddog Diwylliant Cymreig & Llywydd UMCA: Mared Edwards

 cymraegum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Cyfleoedd: Rachel Barwise

 cyfleoeddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Materion Academaidd: Elizabeth Manners

 academaiddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl


Staff

Staff Cyfleoedd Myfyrwyr

 Pennaeth Cyfleodd Myfyrwyr: Lucie Gwilt

 leg13@aber.ac.uk | 01970 621718

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Chwaraeon: Paige Cradduck

 pac51@aber.ac.uk | 01970 621754

 Fy Rôl 

 

 Cydlynydd Datblygu Cymdeithasau: Tom Morrissey

 thm35@aber.ac.uk | 01970 621745

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Cymuned Cymraeg: Chris Parry

 chp68@aber.ac.uk | 01970 621779

 

 

 Cydlynydd Gwirfoddoli: Amy Goodwin

 alg51@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Llais Myfyrwyr

 Pennaeth Llais Myfyrwyr : Scott Farmer (interm)

 

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth: Alice Rhodes    lr80@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Acadmaidd: Tom Morrissey

 thm35@aber.ac.uk 

 Fy Rôl


Pobl a Llesiant

  Pennaeth Pobl a Llesiant: Annmarie Evans 

  ape@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Ymgynghorydd Myfyrwyr: Molly Sutton

  union.advice@aber.ac.uk

  Fy Rôl


Staff Cyllid

 Pennaeth Cyllid a Gweithredoedd: Catrin Hopkins

 sufstaff@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cynorthwyydd Derbynfa a Chyllid: Amie Hammond

 undeb@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  Pennaeth Chyfathrebu ac Ymgysylltu: Eleri Wyn

  ewr1@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Cydlynydd Cyfathrebu & Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau: Cleo Stanford

  cls40@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

 Intern Cyfieithu: Felix Parker-Price

 union.translation@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Swyddfa'r Prif Weithredwr

  Prif Swyddog Gweithredol: Trish McGrath

  plm5@aber.ac.uk

  Fy Rôl

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576