Cysylltu â Staff a Swyddogion UMAber

Derbynfa

Ffôn: 01970 621700
Cyfeiriad: Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX
E-bost: Undeb@aber.ac.uk

Amserau Agor Yma


Y Wasg

Ar gyfer holl ymholioadau gan y Wasg, anfonwch e-bost at cls40@aber.ac.uk.

Am unrhyw ymholiadau marchnata cyffredinol e-bostiwch undeb.marchnata@aber.ac.uk

Strwthur Staff: Strwythur Staff UMAber 


Cymraeg

***= Hapus i siarad Cymraeg

Mae croeso i chi gysylltu â ni yn Gymraeg! Os ydych chi eisiau ateb yn Gymraeg, efallai bydd oedi cyn i chi gael ymateb.


Swyddogion

 Llywydd Undeb: Bayanda Vundamina

 llywyddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Llesiant: Helen Cooper

 llesiantum@aber.ac.uk  

 Fy Rôl

 

 Swyddog Diwylliant Cymreig & Llywydd UMCA: Elain Gwynedd 

 cymraegum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl 

 

 Swyddog Cyfleoedd: Tiff McWilliams

 cyfleoeddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Materion Academaidd: Anna Simpkins

 academaiddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl


Staff

Staff Cyfleoedd Myfyrwyr

 Pennaeth Cyfleodd Myfyrwyr: Lucie Gwilt

 leg13@aber.ac.uk | 01970 621718

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Chwaraeon (cyfnod mamolaeth): Chloe Steer***

 chs58@aber.ac.uk | 01970 621754

 Fy Rôl 

 

 Cydlynydd Datblygu Cymdeithasau: Tom Morrissey

 thm35@aber.ac.uk | 01970 621745

 Fy Rôl


Staff Llais Myfyrwyr

 Pennaeth Llais Myfyrwyr: Jacob Webb

 jaw151@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth: Aisleen Sturrock 

 llaisum@aber.ac.uk l ais13@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Cynrychiolwyr Academaidd: Zoë Hayne 

 llaisum@aber.ac.uk | zoh6@aber.ac.uk | 01970 621744

 Fy Rôl


Pobl a Llesiant

  Pennaeth Pobl a Llesiant: Annmarie Evans 

  ape@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Ymgynghorydd Myfyrwyr: Molly Sutton***

  union.advice@aber.ac.uk

  Fy Rôl


Staff Cyllid

 Pennaeth Cyllid a Gweithredoedd: Catrin Hopkins***

 sufstaff@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Derbynfa a Chyllid: Kit Malik Strøm Hansen

 sufstaff@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Derbynfa UM

 undeb@aber.ac.uk

 Staff Myfyrwyr 23/24: Lilly, Mostafa and Patrick.

 


Staff Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  Pennaeth Chyfathrebu ac Ymgysylltu: Eleri Wyn

  ewr1@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Cydlynydd Cyfathrebu & Pennaeth Chyfathrebu ac Ymgysylltu: Cleo Stanford

  cls40@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

 Cyfieithu: Felix Parker-Price***

 union.translation@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Gwerthiant Cyfryngau a Digwyddiadau: Jessica Eades

 jee46@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 


Staff Swyddfa'r Prif Weithredwr

  Prif Swyddog Gweithredol: Trish McGrath

  plm5@aber.ac.uk

  Fy Rôl

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576