Cysylltu â Staff a Swyddogion UMAber

Derbynfa

Ffôn: 01970 621700
Cyfeiriad: Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX
E-bost: Undeb@aber.ac.uk

Amserau Agor Yma


Y Wasg

Ar gyfer holl ymholioadau gan y Wasg, anfonwch e-bost at crp12@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 621703.

Am unrhyw ymholiadau marchnata cyffredinol e-bostiwch undeb.marchnata@aber.ac.uk


Swyddogion

 Llywydd Undeb: Bruce Wight

 prdstaff@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Llesiant: Molly Longden

 llesiantum@aber.ac.uk  

 Fy Rôl

 

 Swyddog Diwylliant Cymreig & Llywydd UMCA: Anna Wyn

 cymraegum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr: Louisa Fletcher

 cyfleoeddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Materion Academaidd: Meg Hatfield

 academaiddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl


Strwthur Staff: Strwythur Staff UMAber 


Staff Cyfleoedd Myfyrwyr

 Rheolwr Cyfleodd Myfyrwyr: Gavin Allen

 gaa@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Chwaraeon: Lucie Gwilt

 leg13@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Cymdeithasau: Vacant

 Fy Rôl


Staff Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

 Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr: Martin Dodd 

 mmd11@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

  Ymgynghorydd Myfyrwyr: Angela Terry

  union.advice@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

 Cydlynydd Llais Myfyrwyr: vacant         

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Acadmaidd a Gwirfoddoli: Amy Goodwin

 alg51@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Cyllid

 Rheolwr Cyllid: Catrin Hopkins

 sufstaff@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cynorthwyydd Derbynfa: Katie Searle

 undeb@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  Rheolwr Chyfathrebu ac Ymgysylltu (Mamolaeth): Eleri Wyn

  ewr1@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

 Cydlynydd Cyfathrebu: Chris Parry

 crp12@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

  Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau: Matt Lukasiak

  mul8@aber.ac.uk

  Fy Rôl


Staff Swyddfa'r Prif Weithredwr

  Prif Swyddog Gweithredol: Trish McGrath

  plm5@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Rheolwr Pobl a Llesiant: Annmarie Evans 

  ape@aber.ac.uk

  Fy Rôl