Staff a Swyddogion UMAber

Swyddogion

 Swyddog Datblygu'r Undeb: Bruce Wight

 datblyguum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Llesiant: Molly Longden

 llesiantum@aber.ac.uk  

 Fy Rôl

 

 Swyddog Diwylliant Cymreig & Llywydd UMCA: Gwion Llwyd

 cymraegum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr: Jessica Williams

 cyfleoeddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl

 

 Swyddog Materion Academaidd: Emma Beenham

 academaiddum@aber.ac.uk 

 Fy Rôl


Strwythur Staff UMAber 


Staff Cyfleoedd Myfyrwyr

 Rheolwr Cyfleodd Myfyrwyr: Gavin Allen

 gaa@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Chwaraeon: Lucie Gwilt

 leg13@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Cymdeithasau a Gwirfoddoli: Sion Betts

 sib17@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr

 Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Myfyrwyr: Martin Dodd 

 mmd11@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

  Ymgynghorydd Myfyrwyr: Angela Terry

  union.advice@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

 Cydlynydd Llais Myfyrwyr: Chris Parry

 crp12@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cydlynydd Acadmaidd a Gwirfoddoli: Amy Goodwin

 alg51@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Cyllid

 Rheolwr Cyllid: Catrin Hopkins

 sufstaff@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cynorthwyydd Cyllid: Rebecca Thompson

 sufstaff@aber.ac.uk

 Fy Rôl

 

 Cynorthwyydd Derbynfa: Katie Searle

 undeb@aber.ac.uk

 Fy Rôl


Staff Cyfathrebu ac Ymgysylltu

  Rheolwr Chyfathrebu ac Ymgysylltu: Eleri Wyn

  ewr1@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau: Matt Lukasiak

  mul8@aber.ac.uk

  Fy Rôl


Staff Swyddfa'r Prif Weithredwr

  Prif Swyddog Gweithredol: Trish McGrath

  plm5@aber.ac.uk

  Fy Rôl

 

  Cynorthwy-ydd Gweithredol: Annmarie Evans 

  ape@aber.ac.uk

  Fy Rôl