Materion Academaidd

Emma Beenham

Materion Academaidd

"Emma yw llais myfyrwyr ar gyfer popeth academaidd"

Mae ei rôl hi'n rhoi sylw penodol i hyrwyddo buddiannau academaidd ein myfyrwyr.

Twitter: @AAAberSU | E-bost: academaiddum@aber.ac.uk


Ynglyn ag Emma

Dwi'n wreiddiol o Torquay yn Nyfnaint, a dwi wedi astudio Daearyddiaeth Ffisegol.

Dwi wastad wedi bod wrth fy modd yn byw ar lan y môr, felly roedd bod â thraeth ar fy stepen drws yn bwysig i mi. Hefyd, dwi wedi bod yn dod i Aberystwyth a'r Borth ar wyliau ers pan oeddwn i'n blentyn, felly roeddwn i'n adnabod yr ardal yn dda ac yn gwybod ei fod yn lleoliad gwych. Mae'r brifysgol hefyd yn fyd-enwog yn fy adran ac roedd hynny'n sicr yn amlwg pan ddes i fy niwrnod agored - roedd pawb mor groesawgar a chyfeillgar ac roeddwn i'n gwybod mai hwn oedd y lle roeddwn i am astudio ynddo am 3 blynedd!

Dwi wedi cyfranogi yn llais y myfyriwr o safbwynt academaidd ers fy mlwyddyn gyntaf pan oeddwn i'n gynrychiolydd myfyrwyr fy nghwrs, felly mae trafodaethau rheolaidd â myfyrwyr a staff yn rhywbeth dwi'n gyfarwydd iawn â nhw ac yn mwynhau eu gwneud yn fawr. Roedd ymgeisio am rôl Swyddog Materion Academaidd yn gam nesaf cyffrous i mi, gan fy mod i gydol fy nhaith fel myfyriwr, wedi dod ar draws llawer o bethau roeddwn i am eu newid a gwneud gwahaniaeth.

Dwi'n edrych ymlaen at weithio gyda'r swyddogion newydd a siarad â myfyrwyr am eu hundeb a'r hyn maen nhw am ei ddatblygu a gwella arno yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.