Dangos popeth sydd ar pob dyddiad

  • Popeth
  • Pob dyddiad
Diwrnod Canlyniadau Lefel A #2
18th Awst hanner nos - 19th Awst hanner nos
short desc?
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Galw-heibio Cyfleoedd
24th Awst 11am - hanner dydd
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
Galw-heibio Cyfleoedd
31st Awst 11am - hanner dydd
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
GWYL ADRODD STRAEON ABERYSTWYTH
2nd Medi hanner nos - 4th Medi hanner nos
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime
NOSON YNG NGHWMNI SHANE WILLIAMS
7th Medi hanner nos - 11pm
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Nos / Night time
Galw-heibio Cyfleoedd
7th Medi 11am - hanner dydd
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
Galw-heibio Cyfleoedd
14th Medi 11am - hanner dydd
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
Galw-heibio Cyfleoedd
21st Medi 11am - hanner dydd
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
BINGO LINGO #HeloAber
25th Medi 7pm - 26th Medi 11pm
short desc?
Cymraeg / Welsh | Glasfyfyrwyr / Freshers
Galw-heibio Cyfleoedd
28th Medi 11am - hanner dydd
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
Galw-heibio Cyfleoedd
5th Hydref 11am - hanner dydd
Ar-lein
Sesiynau Galw-heibio Wythnosol ar gyfer Cyfleoedd... cyfle i aelodau o bwyllgor grwp myfyrwyr, neu unrhyw fyfyriwr ddod i siarad â’r Tîm Cyfleoedd ynghylch clybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli ac unrhyw bwnc allgyrsiol arall sy'n ymwneud â chyfleoedd.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
Nôl i Aber
15th Hydref 9am - 16th Hydref hanner nos
Aberystwyth
Gwelir y digwyddiad hwn cannoedd o fyfyrwyr o amryw timau chwaraeon a chymdeithasau yn cystadlu, rhwydweithio, dala lan ac ar y cyfan, yn cael hwyl. Cynhelir y digwyddiad eleni ar Ddydd Sadwrn y 15fed o Hydref 2022.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Senedd 1/4
31st Hydref 6pm - 8pm
SU Mainroom
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Diwylliant Cymreig
9th Tachwedd 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Sialens Aber
11th Tachwedd 6pm - 13th Tachwedd 10pm
Aberystwyth
'Sialens Aber’ yw’r digwyddiad nad ydych chi eisiau ei golli! Dros y penwythnos llawn digwyddiadau hwn, bydd yna rywbeth i BAWB!
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Parth Academaidd
15th Tachwedd 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Llesiant
17th Tachwedd 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Gwyl y Celfyddydau
5th Rhagfyr 9am - 9th Rhagfyr 10pm
Aberystwyth
Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar eich dull artistig, p'un a ydych chi'n dewis geiriau, cerddoriaeth, ffilm, drama, dawns, paentio, neu unrhyw beth arall, rydyn ni am i chi gymryd rhan!
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Senedd 2/4
5th Rhagfyr 6pm - 8pm
SU Mainroom
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Diwylliant Cymreig
8th Chwefror 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Academaidd
14th Chwefror 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Llesiant
16th Chwefror 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Senedd 3/4
20th Chwefror 6pm - 8pm
SU Mainroom
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Academaidd
28th Chwefror 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Llesiant
2nd Mawrth 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Parth Diwylliant Cymreig
8th Mawrth 6pm - 7pm
Picturehouse
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Gwyl y Cymdeithasau
18th Mawrth 8am - 11pm
Bangor
Mae’r noson hon yn mynd i feithrin ymdeimlad o gymuned â thir cyffredin rhwng y naill brifysgol a’r llall, gan ddod â myfyrwyr yn nes at ei gilydd i gyfoethogi eu profiadau.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Senedd 4/4
20th Mawrth 6pm - 8pm
SU Mainroom
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576