Dangos popeth sydd ar pob dyddiad

  • Popeth
  • Pob dyddiad
Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Sefyll yn agor!
15th Mawrth 10am - 19th Ebrill 10am
Online
Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth!
Cymraeg / Welsh | Etholiadau / Elections | Team Aber | UMAber / AberSU
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
19th Ebrill hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Cymraeg / Welsh | Etholiadau / Elections
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
19th Ebrill 4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Cymraeg / Welsh | Etholiadau / Elections
Senedd Ebrill
19th Ebrill 6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
Paned a Sgwrs
20th Ebrill 2pm - 3pm
Zoom
Rhowch y tegell ymlaen, bachwch eich hoff fwg, ac ymunwch â ni ac eraill am sgwrs.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Gweithdy Cyflogadwyedd
21st Ebrill 4pm - 5pm
Ar-lein
Ymunwch â ni am weithdy gyda Tony Orme (Ymgynghorydd Gyrfaoedd) o Dîm Gyrfaoedd y Brifysgol i ddarganfod sut y gallwch chi wneud y defnydd gorau o’ch ymgysylltiad â Chlybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli a Chynrychiolaeth i roi hwb i’ch cyflogadwyedd
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Wythnos y Pleidleisio!
26th Ebrill 10am - 30th Ebrill 3pm
Online
Wythnos y Pleidleisio: 10am dydd Llun 26ain Ebrill tan 3pm dydd Gwener 30ain Ebrill
Cymraeg / Welsh | Etholiadau / Elections | Team Aber | UMAber / AberSU
Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Pleidleisio
26th Ebrill 10am - 30th Ebrill hanner dydd
Ar-lein
Pleidleisiwch yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn!
Cymraeg / Welsh | Etholiadau / Elections
Is-Etholiadau’r Gwanwyn - Canlyniadau
30th Ebrill 6pm - 7pm
Trwy Wefan UMAber
Canlyniadau Is-Etholiadaur Gwanwyn
Cymraeg / Welsh | Etholiadau / Elections
UMAber yn Dathlu
5th Mai hanner nos - 9th Mai hanner nos
short desc?
Cymraeg / Welsh

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576