Dangos popeth sydd ar pob dyddiad

  • Popeth
  • Pob dyddiad
BywydAberLife: Lluniau Nadoligaidd
5th Rhagfyr 3pm - 5pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
Ffair Tai 2021
6th Rhagfyr 10am - 4pm
short desc?
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Team Aber | UMAber / AberSU
Y Cyfarfod Mawr
6th Rhagfyr 6pm - 8pm
short desc?
Cymraeg / Welsh | UMAber / AberSU
BywydAberLife: Mins peis a veibs
7th Rhagfyr 7pm - 9pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
9th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
BywydAberLife: Karaoke Nadolig
9th Rhagfyr 7pm - 9pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
BywydAberLife: Noson Ffilm
11th Rhagfyr 7pm - 9pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
BywydAberLife: Cardiau Gofal Nadolig
13th Rhagfyr 7pm - 9pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
Gwirfoddoli Plannu Coed
15th Rhagfyr 9:30am - 4:30pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
BywydAberLife: Bore Coffi
15th Rhagfyr 1pm - 3pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
'Defnyddio'ch Gwerthoedd i gynorthwyo Llesiant Cadarnhaol a Gosod Nodau' Gweithdy gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
16th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Yn seiliedig ar seicoleg gadarnhaol, mae'r gweithdy ymarferol hwn yn plymio'n ddwfn i sut y gellir defnyddio gwerthoedd personol i gynorthwyo llesiant.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
BywydAberLife: Dawns Nadolig Fezziwig
17th Rhagfyr 7pm - hanner nos
short desc?
Cymraeg / Welsh
BywydAberLife: Crefftau Nadolig
19th Rhagfyr 1pm - 3pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
BywydAberLife: Cwis y Nadolig
21st Rhagfyr 7pm - 9pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
BywydAberLife: Helfa Sborion
23rd Rhagfyr 1pm - 3pm
short desc?
Cymraeg / Welsh
Superteams Menywod
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Superteams Dynion
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
Cymraeg / Welsh | Team Aber | UMAber / AberSU
Varsity
26th Mawrth 7am - 11pm
Aberystwyth
Cynhelir y Rhyngolgampau eleni Ddydd Sadwrn 26 o Mawrth 2022 mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth. Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Gwyl y Cymdeithasau
26th Mawrth 8am - 11pm
Aberystwyth
Ail gynnig: ar ôl gorfod canslo digwyddiad 2020 a'i gynnal ar-lein yn 2021, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor yn hapus i gyhoeddi GWYL y CYMDEITHASAU newydd sbon!
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Aber 7's
30th Ebrill 9am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 30 Ebrill a 1 Mai 2022.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | UMAber / AberSU

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576