Dangos popeth sydd ar pob dyddiad

  • Popeth
  • Pob dyddiad
'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott
14th Hydref 1pm - 1:45pm
Zoom
Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
21st Hydref 11am - 11:45am
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref 11am - 11:45am
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
'Lles emosiynol - Sut i ddatblygu ymateb iach i emosiynau negyddol sy'n codi ynoch chi'ch hun ac eraill.' Gweithdy gan Sam Thorne
11th Tachwedd 11am - 11:45am
Zoom
Mae athroniaeth iechyd Sam yn ymwneud â byw yn fwy meddylgar, fel ein bod yn cynyddu ein greddf ac yn dechrau gwneud dewisiadau gwell
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Sialens Aber
12th Tachwedd 5pm - 14th Tachwedd 11pm
Aberystwyth
Caiff y digwyddiad ei gynnal dros dri diwrnod; mae’n cynnwys amrywiaeth o ddisgyblaethau - ac mae’n mynd i newid y gêm.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Dod yn amherffeithydd (a sut y bydd hyn yn arwain at fwy o lwyddiant a llesiant) gweithdy gan Lucy Orton
18th Tachwedd 11am - 11:45am
Zoom
Lucy yn siarad am ei hangerdd am amherffeithrwydd a sut y gall gollwng tueddiadau perffeithydd, sy’n llawer rhy gyffredin, greu lle ar gyfer mwy o greadigrwydd, mwy o lwyddiant a mwy o lesiant.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Gwyl y Celfyddydau
29th Tachwedd 8am - 3rd Rhagfyr 11pm
Aberystwyth
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Gweithdy deall syndrom twyllwr (a sut i wthio heibio iddo i ddod o hyd i lwyddiant) gan Lucy Orton
2nd Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
wthio heibio syndrom twyllwr a chreu mwy o lwyddiant ym mhob agwedd ar eu bywydau
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
9th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
'Defnyddio'ch Gwerthoedd i gynorthwyo Llesiant Cadarnhaol a Gosod Nodau' Gweithdy gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
16th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Yn seiliedig ar seicoleg gadarnhaol, mae'r gweithdy ymarferol hwn yn plymio'n ddwfn i sut y gellir defnyddio gwerthoedd personol i gynorthwyo llesiant.
Cymraeg / Welsh | Allanol / External | Dydd / Daytime | UMAber / AberSU
Superteams Menywod
11th Chwefror 6pm - 13th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Superteams Dynion
18th Chwefror 6pm - 20th Chwefror 11pm
Aberystwyth
Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Mae’r Ferch Hon yn Gallu
7th Mawrth hanner nos - 13th Mawrth hanner nos
Aberystwyth
Cafodd yr ymgyrch 'This Girl Can' ei chreu'n wreiddiol i ddangos y dylai menywod allu cymryd rhan mewn ymarfer corff neu chwaraeon a theimlo'n gyfforddus wrth wneud hynny, beth bynnag fo'u gallu, siâp neu faint.
Cymraeg / Welsh | Team Aber | UMAber / AberSU
Varsity
26th Mawrth 7am - 11pm
Aberystwyth
Cynhelir y Rhyngolgampau eleni Ddydd Sadwrn 26 o Mawrth 2022 mewn amryw o leoliadau ar draws Aberystwyth. Bydd cannoedd o fyfyrwyr o fwy na 30 o dimau chwaraeon cystadlu yn y twrnamaint am Dlws Rhyngolgampau Aber vs Bangor.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Gwyl y Cymdeithasau
26th Mawrth 8am - 11pm
Aberystwyth
Ail gynnig: ar ôl gorfod canslo digwyddiad 2020 a'i gynnal ar-lein yn 2021, mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ynghyd ag Undeb Myfyrwyr Bangor yn hapus i gyhoeddi GWYL y CYMDEITHASAU newydd sbon!
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | Team Aber | UMAber / AberSU
Aber 7's
30th Ebrill 9am - 1st Mai 10pm
Aberystwyth
Unwaith eto bydd tref hyfryd Aberystwyth ger y lli yn cynnal yr wyl rygbi 7 bob ochr FWYAF yn ystod penwythnos Gwyl Banc Mai, rhwng 30 Ebrill a 1 Mai 2022.
Cymraeg / Welsh | Dydd / Daytime | Nos / Night time | UMAber / AberSU

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576