Croeso i UM Aber!

Rydym yn Undeb y Myfyrwyr sy'n cynrychioli dros 8,000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer creu newid a chynnig cefnogaeth, rydym yma i helpu myfyrwyr i wella eu hamser yn y Brifysgol ac i wireddu eu gwir botensial.

 

 

Eich Swyddogion

Llywydd yr Undeb - Lauren MarksSwyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA - Rhun DafyddSwyddog Gweithgareddau - Jasmine CrossSwyddog Addysg - Ryan MylesSwyddog Lles - Naomi Cutler

Newyddion

Goleuni ar – Cyfleoedd i Fyfyrwyr

Heddiw, byddwn ni'n edrych ar rôl y Swyddog Cyfleoedd i Fyfyrwyr, sy'n sicrhau cynrychiolaeth ar faterion sy'n ymwneud â chwaraeon, cymdeithasau, gwirfoddoli a chyflogadwyedd yn Undeb y Myfyrwyr a'r Brifysgol.

 
Blog ar Pantycelyn

Rhywbeth anodd iawn yw esbonio’r gymdeithas unigryw sy’n bodoli o ganlyniad i Bantycelyn, ond dwi’n credu bod rhoi tipyn o hanes am yr ymgyrch i’w hachub yn rhoi dealltwriaeth o bwysigrwydd y neuadd nid yn unig i’r brifysgol ond i Gymru gyfan.

 
Crwydro ar gyfer Gwobrau Dysgu UMAber!

Heddiw, mae staff UMAber wedi bod yn y Ganolfan Chwaraeon yn siarad â chi ynglyn â phwy sydd wedi gwneud gwahaniaeth i'ch cyfnod yn Aber.

 
Disgleiria, Diamond

Yn un o fy mlogiau y semester diwethaf, siaradais i am Adolygiad Diamond a gafodd ei gyhoeddi fis Medi yn dilyn adolygiad hir o gyllido addysg uwch, cyllid a chynhaliaeth myfyrwyr yng Nghymru.

 
 

Digwyddiadau

Academi Ymgeiswyr
23rd Chwefror
Superteams: Menywod
24th-26th Chwefror
Cyngor yr Undeb
27th Chwefror
Prif Ystafell, UMAber

 

 

Gwylio