Digwyddiadau

Pleidleisio – Is-Etholiadau’r Gwanwyn
20th Ebrill 9am - 24th Ebrill hanner dydd
Cyflwyniad Llesiant - Paratoi ar gyfer arholiadau
22nd Ebrill 1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Caer - Teithiau Diwrnod i Fyfyrwyr
25th Ebrill 7am - 8pm
Caer
Cyflwyniad Llesiant - Hwyliau Isel ac Iselder
29th Ebrill 1:15pm - 2:45pm
Llandinam – B20
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
29th Ebrill 1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
5th Mai 10am - 1pm
Ystafell gyfarfod 4, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Hyfforddiant Atal Hunanladdiad
5th Mai hanner dydd - 3pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr
Mae'r hyfforddiant hwn yn rhoi sylw i’r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r risg o hunanladdiad, arwyddion posibl y gallai rhywun fod mewn perygl a sut i gysylltu ag eraill yn effeithiol i helpu.
Cyflwyniad Llesiant - Paratoi ar gyfer arholiadau
6th Mai 1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C65
Holl ddigwyddiadau

Croeso

Mae UMAber am i'n myfyrwyr garu bywyd fel myfyriwr a bod yn barod am unrhyw beth. Rydym yn gweithio i sicrhau eu bod yn cael taith anhygoel, yn hapus, iach ac a'r grym i newid pethau, gyda ffrindiau oes a dyfodol disglair.

Dilynwch ni