Digwyddiadau

Digwyddiad byw - University Challenge 2020
19th Tachwedd 7pm - 9:30pm
Picture House UMAber
Cyflwyniad Llesiant - Ffordd o fyw yn y Brifysgol
20th Tachwedd 1:15pm - 2:45pm
Hugh Owen – C43
Cyflwyniad Llesiant - Pryder & phanig
20th Tachwedd 1:15pm - 2:45pm
IBERS – 0.31
Hyfforddiant Gwyliedydd Gweithredol
20th Tachwedd 2pm - 4pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu myfyrwyr i ddynodi beth yw aflonyddu a cham-drin rhywiol, ac yn rhoi'r sgiliau a'r hyder iddynt i ymateb yn briodol. Mae hefyd yn rhoi sylw i newid normau diwylliannol sy'n goddef rhywiaeth ac aflonyddu.
Ffair Llety a Thai
21st Tachwedd 10am - 3:30pm
Undeb Myfyrwyr
Hyfforddiant Sgiliau Gwydnwch
22nd Tachwedd 2pm - 5pm
Ystafell gyfarfod 1, Adeilad Undeb y Myfyrwyr.
Mae'r hyfforddiant hwn yn ystyried beth yw gwydnwch a pham ei fod yn bwysig; mae hefyd yn rhoi i'r rhai sy’n cymryd rhan y sgiliau angenrheidiol i gryfhau a gwella eu gwydnwch emosiynol.
Gwyl y Gaeaf yng Nghaerdydd - Teithiau Diwrnod i Fyfyrwyr
23rd Tachwedd 7am - 8:30pm
Caerdydd
Dyddiad cau ar gyfer Gwelliannau
25th Tachwedd hanner dydd - 12:01pm
Holl ddigwyddiadau

Croeso

Mae UMAber am i'n myfyrwyr garu bywyd fel myfyriwr a bod yn barod am unrhyw beth. Rydym yn gweithio i sicrhau eu bod yn cael taith anhygoel, yn hapus, iach ac a'r grym i newid pethau, gyda ffrindiau oes a dyfodol disglair.

Dilynwch ni