Croeso i UM Aber!

Rydym yn Undeb y Myfyrwyr sy'n cynrychioli dros 8,000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer creu newid a chynnig cefnogaeth, rydym yma i helpu myfyrwyr i wella eu hamser yn y Brifysgol ac i wireddu eu gwir botensial.

 

 

Eich Swyddogion

Llywydd yr Undeb - Lauren MarksSwyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA - Rhun DafyddSwyddog Gweithgareddau - Jasmine CrossSwyddog Addysg - Ryan MylesSwyddog Lles - Naomi Cutler

Newyddion

Mater mawr misglwyfau.

Mae'n bryd i ni siarad am fisglwyfau o ddifrif. Mae'n destun tabwy mae llawer o bobl yn ofni ei drafod, ond pam? Mae misglwyf yn broses naturiol sy'n digwydd i bobl unwaith y mis, ac mae'n bryd cael sgwrs ddifrifol amdano.

 
Cronfa Haf: pam ddylech chi wneud cais nawr!

Pan oeddwn i'n dod at ddiwedd fy mlwyddyn gyntaf 'nôl yn 2014, sylweddolais i fod yr haf yn nesáu a doedd gen i ddim cynlluniau. Roeddwn i'n gwybod roeddwn i am wneud rhywbeth cyffrous, rhywbeth anturus ond gwerth chweil, felly dechreuais i edrych ar wahanol gyfleoedd i wirfoddoli dramor.

 
Blog ymgyrch Lleol

Yn ystod y mis Mai mi fydd Ymgyrch LLEOL yn ei anterth. Pwrpas yr ymgyrch yw annog Myfyrwyr i siopa gyda busnesau lleol gan ddangos y buddion o wneud hynny i chi.

 
 

Digwyddiadau

Glasfyfyrwyr 2017
25th-26th Medi

 

 

Gwylio