Digwyddiadau

BywydAberLife: Lluniau Nadoligaidd
5th Rhagfyr 3pm - 5pm
short desc?
Ffair Tai 2021
6th Rhagfyr 10am - 4pm
short desc?
Y Cyfarfod Mawr
6th Rhagfyr 6pm - 8pm
short desc?
Cwrdd a Chyfarch y Gwyliau
7th Rhagfyr 6:30pm - 8pm
SU Mainroom
BywydAberLife: Mins peis a veibs
7th Rhagfyr 7pm - 9pm
short desc?
Gweithdy 'Technegau Seicoleg Gadarnhaol ar gyfer Cynorthwyo Llesiant a Hunan-dosturi' gan Paula Dixon a Marjorie Raymond
9th Rhagfyr 11am - 11:45am
Zoom
Bydd y sesiwn ymarferol hon yn eich cynorthwyo i gynyddu eich gallu i ymdopi’n gadarnhaol a meithrin gwytnwch.
BywydAberLife: Karaoke Nadolig
9th Rhagfyr 7pm - 9pm
short desc?
Holl ddigwyddiadau

Croeso

Mae UMAber am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr. Dylai myfyrwyr Aber fod yn hapus, yn iach ac wedi’u grymuso, gyda dyfodol disglair a chyfeillgarwch sy’n para am oes.

Dilynwch ni

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576