Croeso i UM Aber!

Rydym yn Undeb y Myfyrwyr sy'n cynrychioli dros 8,000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer creu newid a chynnig cefnogaeth, rydym yma i helpu myfyrwyr i wella eu hamser yn y Brifysgol ac i wireddu eu gwir botensial.

 

 

Eich Swyddogion

Llywydd yr Undeb - Lauren MarksSwyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA - Rhun DafyddSwyddog Gweithgareddau - Jasmine CrossSwyddog Addysg - Ryan MylesSwyddog Lles - Naomi Cutler

Newyddion

Sylw ar Alex Leeds

Dwi wedi clywed amryw o bobl sy’n ymwneud â thimau chwaraeon yn Aber yn dweud bod hynny wedi cyfoethogi eu profiad o fod yn y brifysgol. Mae hynny’n sicr yn wir yn fy achos i, dwi wedi gwneud ffrindiau am oes, a dwi wedi ennill cryn lawer o hyder yn sgil hynny. Dwi hefyd wedi cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a digwyddiadau na fuaswn i wedi cael y cyfle pe bawn i ddim yn rhan o’r tîm.

 
Neges hwyl fawr: Llywydd

Dwi wedi mwynhau popeth am fod yn Swyddog Llawn-Amser yn UMAber. O ymgeisio yn yr etholiadau a mynd allan i siarad â llwyth o bobl na fydden i'n siarad â nhw fel arall, i gael cyfle i weithio'n glòs gyda'r Brifysgol ar faterion pwysig sy'n effeithio ar fyfyrwyr a chael ein llais wedi'i glywed ar lefel uchaf, mae popeth wedi bod yn wych.

 
UMAber yn cynrychioli myfyrwyr yn y Gynhadledd Genedlaethol

Yr wythnos ddiwethaf, aeth Lauren Marks (Llywydd yr Undeb), Naomi Cutler (Swyddog Lles yr Undeb) ac Oli Morton (Cynrychiolydd Academaidd) i Brighton i gynrychioli miloedd o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM.

 
 

Digwyddiadau

Glasfyfyrwyr 2017
25th-26th Medi

 

 

Gwylio