Ydych chi wedi cwrdd â'n swyddogion newydd eto?

Ydych chi wedi cwrdd â'n swyddogion newydd eto?

 
 

Croeso i UM Aber!

Rydym yn Undeb y Myfyrwyr sy'n cynrychioli dros 8,000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer creu newid a chynnig cefnogaeth, rydym yma i helpu myfyrwyr i wella eu hamser yn y Brifysgol ac i wireddu eu gwir botensial.

 

 

Eich Swyddogion

Llywydd yr Undeb - Lauren MarksSwyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA - Rhun DafyddSwyddog Gweithgareddau - Jasmine CrossSwyddog Addysg - Ryan MylesSwyddog Lles - Naomi Cutler

Newyddion

 
Ydych chi wedi cwrdd â'n swyddogion newydd eto?

Ydych chi wedi cwrdd â'n swyddogion newydd eto?

 
Beth FfRhA sy'n digwydd?

Mae'n deg dweud bod Addysg Uwch (AU) ar lefel genedlaethol yn mynd drwy gyfnod o ansicrwydd ar hyn o bryd, ac mae cryn lawer o newidiadau wedi neu ar fin digwydd, fydd yn cael effaith sylweddol ar brofiad myfyrwyr yn y DU. Ond beth yn union sy'n digwydd?

 
 

Digwyddiadau

Glas Aber
23rd Medi - 2nd Hydref
UMAberSU
Arwerthiant Posteri Pyramid
26th-30th Medi
Y Babell Fawr // Picturehouse
Parti UV
28th Medi
Prif Ystafell, UMAber
Cornel Sgwrsio: Myfyrwyr Ôl-raddedig
29th Medi
Prif Ystafell, UMAber
Dewch draw i gornel sgwrsio i gwrdd â phobl debyg, i siarad am brofiadau a phroblemau ar y cyd ac i gael gwybod mwy am ymgyrchoedd rhyddhad Undeb y Myfyrwyr

Gwylio