Digwyddiadau

RhagLas
20th Medi 9a.m. - 22nd Medi 11:59p.m.
Aberystwyth
Glasfyfyrwyr 2017
25th Medi 9a.m. - 26th Medi 11:30p.m.
Ffeiriau'r Glas
25th Medi 10a.m. - 4p.m.
Y Babell Fawr y tu ôl i Undeb y Myfyrwyr
Arddangosfa 2 ddiwrnod o bopeth sydd gan Aberystwyth i'w gynnig.
Holl ddigwyddiadau

Croeso

Mae Undeb y Myfyrwyr am i fyfyrwyr Aber fwynhau bywyd fel myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth. Rydyn ni'n gweithio i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn cael taith anhygoel, eu bod yn hapus, yn iach a bod ganddyn nhw'r grym i newid pethau, ac yn gadael gyda ff

Dilynwch ni