Digwyddiadau

ARA: Niwed sy'n Berthnasol i Gamblo
20th Hydref 1:30pm - 4:30pm
short desc?
Gweithdy 'Adeiladu Hyder am Lwyddiant' gan Jill Fitzgibbon
21st Hydref 11am - 11:45am
Zoom
Yn y gweithdy hwn byddwn yn siarad am hyder, a’r hyn mae'n ei olygu i chi.
'Cyflwyno'ch Hun yn yr Eiliadau sy'n Bwysig.' Gweithdy gan John Scarrott
21st Hydref 2pm - 3pm
Zoom
Bydd y gweithdy hwn yn eich cyflwyno i PYPH, fframwaith y gallwch adeiladu eich llwyddiant arno.
Cymorth i Ddioddefwyr: Deall Troseddau Casineb
26th Hydref 1pm - 3pm
short desc?
‘Llesiant meddwl: Mynd i'r afael â phryder - sut i wella hunan-ddelwedd a pharodrwydd i dderbyn eich hun’ gweithdy gan Sam Thorne
28th Hydref 11am - 11:45am
Zoom
Bydd Sam yn eich tywys trwy weithdy o hunan-ddarganfod a dulliau ysgafn y gallwch eu rhoi ar waith yn eich ffordd eich hun, ac yn eich amser eich hun.
Cymorth Cyfoedion - Gwrando Tosturiol
28th Hydref 1pm - 4pm
short desc?
Nôl i Aber
31st Hydref 8am - 11pm
Aberystwyth
Cymorth i Ddioddefwyr: Deall Camdrin Ffrindiau
2nd Tachwedd 1pm - 2pm
short desc?
Holl ddigwyddiadau

Croeso

Mae UMAber am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr. Dylai myfyrwyr Aber fod yn hapus, yn iach ac wedi’u grymuso, gyda dyfodol disglair a chyfeillgarwch sy’n para am oes.

Dilynwch ni

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576