Mae’ch iechyd yn bwysig i ni...

Rho wybod: Eich profiad o’r bwrdd iechyd lleol

 
Ydych chi wedi cwrdd â'n swyddogion newydd eto?

Ydych chi wedi cwrdd â'n swyddogion newydd eto?

 
 

Croeso i UM Aber!

Rydym yn Undeb y Myfyrwyr sy'n cynrychioli dros 8,000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer creu newid a chynnig cefnogaeth, rydym yma i helpu myfyrwyr i wella eu hamser yn y Brifysgol ac i wireddu eu gwir botensial.

 

 

Eich Swyddogion

Llywydd yr Undeb - Lauren MarksSwyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA - Rhun DafyddSwyddog Gweithgareddau - Jasmine CrossSwyddog Addysg - Ryan MylesSwyddog Lles - Naomi Cutler

Newyddion

Gwasanaethau Iechyd ac Iechyd Meddwl a Myfyrwyr

Pan fo'r flwyddyn academaidd yn dechrau, daw tua 9,000 o fyfyrwyr i fyw i Aberystwyth, gan bron iawn ddyblu poblogaeth y dref a'r gymuned. Mae hyn yn dod â bywyd newydd i dref glan-môr dawel. Eto i gyd, rydyn ni yma yn Undeb y Myfyrwyr wastad yn clywed am fyfyrwyr sy'n cael profiadau gwael wrth geisio mynediad i wasanaethau iechyd lleol;

 
Mae’ch iechyd yn bwysig i ni...

Rho wybod: Eich profiad o’r bwrdd iechyd lleol

 
Beth FfRhA sy'n digwydd?

Mae'n deg dweud bod Addysg Uwch (AU) ar lefel genedlaethol yn mynd drwy gyfnod o ansicrwydd ar hyn o bryd, ac mae cryn lawer o newidiadau wedi neu ar fin digwydd, fydd yn cael effaith sylweddol ar brofiad myfyrwyr yn y DU. Ond beth yn union sy'n digwydd?

 
 

Digwyddiadau

 

 

Gwylio