Digwyddiadau

Etholiadau Clwb a Chymdeithas: Sefyll yn agor!
15th Mawrth 10am - 19th Ebrill 10am
Online
Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth!
Gwyl y Cymdeithasau
12th Ebrill hanner nos - 18th Ebrill 11:59pm
Mae’r digwyddiad hwn wedi’i anelu at bob math o gymdeithasau; bydd yn rhoi cyfle i chi gwrdd a chymdeithasu â’ch cyfoedion ym Mhrifysgol Bangor.
Clwb Ffilm Teimlo'n Dda– Fundamentals of Caring
15th Ebrill 7pm - 9pm
Netflix Party
Eisteddwch yn gyfforddus, estynwch eich blanced, mynnwch rywbeth i’w fwyta a’ch hoff ddiod a mwynhewch!
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Cyfnod Sefyll yn Cau
19th Ebrill hanner dydd - 12:01pm
Trwy Wefan UMAber
Dyddiad cau ar gyfer sefyll yn Is-Etholiadau’r Gwanwyn.
Is-Etholiadau'r Gwanwyn - Sesiwn Briffio ar gyfer Ymgeiswyr
19th Ebrill 4pm - 6pm
I’w gadarnhau
Briffio ar gyfer Ymgeiswyr am swyddi gwag fel Swyddogion Gwirfoddol.
Senedd Ebrill
19th Ebrill 6pm - 8pm
I’w gadarnhau
Cyfle i drafod syniadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr ar yr hyn y mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno.
Paned a Sgwrs
20th Ebrill 2pm - 3pm
Zoom
Rhowch y tegell ymlaen, bachwch eich hoff fwg, ac ymunwch â ni ac eraill am sgwrs.
Gweithdy Cyflogadwyedd
21st Ebrill 4pm - 5pm
Ar-lein
Ymunwch â ni am weithdy gyda Tony Orme (Ymgynghorydd Gyrfaoedd) o Dîm Gyrfaoedd y Brifysgol i ddarganfod sut y gallwch chi wneud y defnydd gorau o’ch ymgysylltiad â Chlybiau, Cymdeithasau, Gwirfoddoli a Chynrychiolaeth i roi hwb i’ch cyflogadwyedd
Holl ddigwyddiadau

Croeso

Mae UMAber am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr. Dylai myfyrwyr Aber fod yn hapus, yn iach ac wedi’u grymuso, gyda dyfodol disglair a chyfeillgarwch sy’n para am oes.

Dilynwch ni

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576