Etholiadau Pwyllgor

Dyma'ch cyfle i chwarae rhan flaenllaw mewn ffurfio ymdeimlad o gymuned yn Aberystwyth. Byddwch yn cael cyfleoedd i nid yn unig ddatblygu eich sgiliau a'ch profiadau eich hun, ond hefyd sgiliau eich cyd-fyfyrwyr; y nod yw gwneud eich profiad myfyriwr yn un bythgofiadwy!

Er mwyn sefyll a phleidleisio, bydd angen i bawb fod ag aelodaeth o’u clwb neu gymdeithas, a bydd angen iddynt hefyd fod yn fyfyriwr cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Gwybodaeth Ddefnyddiol

Sut mae sefyll yn gweithio:

 

  • Bydd y cyfnod sefyll yn mynd yn fyw ar y dudalen hon o 12:00 29/01/2024 - 12:00 04/03/2024
  • Gallwch sefyll ar gyfer cynifer o rolau ar draws cymaint o grwpiau myfyrwyr ag y dymunwch
    • Sylwch na all unigolyn ddal sawl rôl graidd ar bwyllgor unrhyw un grwp myfyrwyr

 

Sut mae pleidleisio’n gweithio:

 

  • O 12:00 11/03/2024 ymlaen tan – 12:00 15/03/2024 bydd pleidleisio yn agor trwy’r wefan hon.
  • Dim ond y rhai sy’n fyfyrwyr presennol ym Mhrifysgol Aberystwyth a bod ganddynt aelodaeth fyfyrwyr o’u grwp myfyrwyr perthnasol a all fwrw pleidlais.

 

 


Sefyll yn Cau


Proffiliau Rolau Pwyllgor 

   
   

 

Cwestiwn ac Ateb ar gyfer y Pwyllgor

   
   
   
   

 


Is-Etholiadau

Gweler isod unrhyw is-etholiadau rydych chi’n gymwys sefyll neu bleidleisio ynddynt. Os na allwch chi weld etholiad, gwnewch yn siwr eich bod wedi mewngofnodi i’r wefan a bod gennych chi aelodaeth bresennol gyda’r grwp myfyrwyr.

Os oes unrhyw gwestiynau neu drafferthion cysylltwch â...
Clybiau Chwaraeon: suclubs@aber.ac.uk // Cymdeithasau: susocieties@aber.ac.ukCymdeithasau

Jewish Society By-Election (January 2024)

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

ACV By-Election (January 2024)

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

 

Clybiau Chwaraeon

Lacrosse By-Election (Jan 2024)

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae enwebiadau bellach wedi dod i ben.

Mae'r etholiadau yn agor am 12:00 ar Dydd Iau, 29 Chwefror 2024

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Aerial Fitness By-election (Jan 2024)

2 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Men's Football By-election (Jan 2024)

1 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

Dancesport By-election January 2024

3 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

Mewngofnodwch am fwy o fanylion.

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576