Arian a chyllid myfyrwyr

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch cyllid myfyrwyr, gan gynnwys benthyciadau, ffioedd a chyllido, yn ogystal â dyledion, budd-daliadau a chyllidebu.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch y gwahanol weithdrefnau a phrosesau, sut mae dynodi tystiolaeth ategol addas, gwneud sylwadau ar eich cyflwyniadau a'ch helpu i baratoi ar gyfer cyfarfodydd neu wrandawiadau. Dan rai amgylchiadau gallwn hyd yn oed fynychu gwrandawiadau a chyfarfodydd gyda chi.

 


Cysylltu  Chynghorydd

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576