Arian a chyllid myfyrwyr

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch cyllid myfyrwyr, gan gynnwys benthyciadau, ffioedd a chyllido yn ogystal â dyledion, budd-daliadau a chyllidebu.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch y gwahanol weithdrefnau a phrosesau, canfod tystiolaeth ategol addas, rhoi sylw ar eich cyflwyniadau a'ch helpu i baratoi at gyfarfodydd neu wrandawiadau. Dan rai amgylchiadau gallwn hyd yn oed fynychu gwrandawiadau a chyfarfodydd gyda chi.


Cysylltwch â ni drwy un o'r ffyrdd isod:

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621712 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576