Tai a Llety

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch pob agwedd o dai yn llety'r brifysgol a'r sector preifat.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch dod o hyd i le newydd, adolygu cytundebau cyn arwyddo yn ogystal â materion cyffredin sy'n digwydd yn ystod tenantiaeth a symud allan.


Cysylltwch â ni drwy un o'r ffyrdd isod:

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621700

Wyneb yn wyneb: Adeilad Undeb y Myfyrwyr, Campws Penglais, Aberystwyth, SY23 3DX