Y Senedd

Mae UMAber am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr. Dylai myfyrwyr Aber fod yn hapus, yn iach ac wedi’u grymuso, gyda dyfodol disglair a chyfeillgarwch sy’n para am oes.

Y Senedd  yw'r corff penderfynu uchaf yn UMAber. Bwriad y Senedd yw cynrychioli pob myfyriwr a gosod yr hyn mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno. Mae’r Senedd yn cael ei harwain gan fyfyriwr a gaiff ei ethol yn gadeirydd.

Gall pob myfyriwr gyflwyno syniadau a siarad yn unrhyw Senedd. Os bydd syniad yn cael ei basio drwy'r Senedd, daw’n Bolisi’r Undeb am dair blynedd a bydd yn rhan o'n weithgareddau.

Gallwch weld y dyddiadau a’r papurau ar gyfer cyfarfodydd sydd i’w cynnal, yn ogystal â’r cofnodion ar gyfer cyfarfodydd blaenorol isod.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau mynediad cyfartal i’n holl fyfyrwyr. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â hygyrchedd, neu os ydych chi angen unrhyw ddogfennau sy’n perthyn i’r cyfarfod mewn fformat penodol, yna rhowch wybod i ni, e-bostiwch Al alr80@aber.ac.uk.


 

Cewch gyflwyno syniad newydd gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

 

Beth sy'n digwydd yn ystod cyfarfodydd?

 

Mae Cadeirydd yr Undeb yn arwain pob dadl yn ystod Senedd yr Undeb, gan sicrhau bod cyfarfodydd y Senedd cadw at y terfynau amser gofynnol a bod unrhyw drafodaethau'n cadw at y testun.

Mae Senedd yr Undeb yn cynrychioli llais myfyrwyr Aberystwyth drwy osod polisi'r Undeb a gwneud, diddymu a gwella is-ddeddfau UMAber gyda Bwrdd Ymddiriedolwyr UMAber.

 

Pwy all pleidleisio?

 

Mae aelodau'r Senedd yn cynnwys:

  • 5 swyddogion llawn amser
  • 11 swyddogion gwirfoddol
  • 6 swyddogion cyfadran
  • 2 aelod o bwyllgor gwaith UMCA
  • 5 cynrychiolydd o glybiau chwaraeon
  • 5 cynrychiolydd o'r cymdeithasau

Er mwyn trosglwyddo syniadau trwy'r Senedd, rhaid i'r holl gyfarfodydd gyrraedd cworwm 50% +1 o'r holl aelodau sydd â phleidlais.

 

Beth yw syniad?

 

Syniad yw ffordd y gallwch chi gyflwyno yr hyn rydych chi'n meddwl y dylai UMAber ei gredu neu weithio arno. Ar ôl ei gyflwyno, mae'n bosib y bydd gofyn i chi ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Senedd ac os caiff ei basio (oni fydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn dweud fel arall) daw’n bolisi a rhaid i'r Undeb ei ddilyn am y tair blynedd nesaf. Ar ôl eu derbyn, cyhoeddir Syniadau ar gyfer y Senedd i'r holl fyfyrwyr i ddarllen ac awgrymu gwelliannau.

Cewch gyflwyno syniad gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

 

 

Cyfarfodydd sydd ar y gweill:

Dyddiad y Cyfarfod

Papurau

01/11/21 - 6pm

06/12/21 - 6pm

21/02/22 - 6pm

28/03/22 - 6pm

 

Cyfarfodydd Blaenorol

Dyddiad y Cyfarfod

Papurau

19 Ebrill 2021

Cofnodion

22 Chwefror 2021

Cofnodion

30 Tachwedd 2020

Cofnodion

2 Tachwedd 2020

Cofnodion

23 Mawrth 2020 Cofnodion
24 Chwefror 2020 Cofnodion
2 Rhagfyr 2019 Cofnodion - Dim Cworwm
4 Tachwedd 2019 Cofnodion

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576