Y Senedd

Y Senedd  yw'r corff penderfynu uchaf yn UMAber. Bwriad y Senedd yw cynrychioli pob myfyriwr a gosod yr hyn mae UMAber yn credu ynddo ac yn gweithio arno. Mae’r Senedd yn cael ei harwain gan fyfyriwr a gaiff ei ethol yn gadeirydd.

Gall pob myfyriwr gyflwyno syniadau a siarad yn unrhyw Senedd. Os bydd syniad yn cael ei basio drwy'r Senedd, daw’n Bolisi’r Undeb am dair blynedd a bydd yn rhan o'n weithgareddau.

Gallwch weld y dyddiadau a’r papurau ar gyfer cyfarfodydd sydd i’w cynnal, yn ogystal â’r cofnodion ar gyfer cyfarfodydd blaenorol isod.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau mynediad cyfartal i’n holl fyfyrwyr. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau sy’n ymwneud â hygyrchedd, neu os ydych chi angen unrhyw ddogfennau sy’n perthyn i’r cyfarfod mewn fformat penodol, yna rhowch wybod i ni, e-bostiwch llaisum@aber.ac.uk.

 


Dyddiadau Allweddol

 
Dyddiad Cau Syniad
Y Senedd lleoliad
06/10/2023 30/10/2023 @ 18:00 - 20:00 UM Picturehouse
10/11/2023 04/12/2023 @18:00 - 20:00 UM Picturehouse
09/02/2024 04/03/2024 @ 18:00 - 20:00 Prif ystafell UM
22/03/2024 29/04/2024 @ 18:00 - 20:00 UM Picturehouse
 

 


Cewch gyflwyno syniad newydd gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

 

Beth sy'n digwydd yn ystod cyfarfodydd?

 

Mae Cadeirydd yr Undeb yn arwain pob dadl yn ystod Senedd yr Undeb, gan sicrhau bod cyfarfodydd y Senedd cadw at y terfynau amser gofynnol a bod unrhyw drafodaethau'n cadw at y testun.

Mae Senedd yr Undeb yn cynrychioli llais myfyrwyr Aberystwyth drwy osod polisi'r Undeb a gwneud, diddymu a gwella is-ddeddfau UMAber gyda Bwrdd Ymddiriedolwyr UMAber.

 

Pwy all pleidleisio?

 

Mae aelodau'r Senedd yn cynnwys:

  • 5 swyddogion llawn amser
  • 11 swyddogion gwirfoddol
  • 6 swyddogion cyfadran
  • 2 aelod o bwyllgor gwaith UMCA
  • 5 cynrychiolydd o glybiau chwaraeon
  • 5 cynrychiolydd o'r cymdeithasau

Er mwyn trosglwyddo syniadau trwy'r Senedd, rhaid i'r holl gyfarfodydd gyrraedd cworwm 50% +1 o'r holl aelodau sydd â phleidlais.

 

Beth yw syniad?

 

Syniad yw ffordd y gallwch chi gyflwyno yr hyn rydych chi'n meddwl y dylai UMAber ei gredu neu weithio arno. Ar ôl ei gyflwyno, mae'n bosib y bydd gofyn i chi ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Senedd ac os caiff ei basio (oni fydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn dweud fel arall) daw’n bolisi a rhaid i'r Undeb ei ddilyn am y tair blynedd nesaf. Ar ôl eu derbyn, cyhoeddir Syniadau ar gyfer y Senedd i'r holl fyfyrwyr i ddarllen ac awgrymu gwelliannau.

Cewch gyflwyno syniad gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

 


Cyfarfodydd Blaenorol: 

 

  Dyddiad Papurau 
  04/12/2023 Agenda, Cofnodion
Y Flwyddyn Academaidd 2023-24 30/11/2023 Agenda, CofnodionAdroddiad Swyddog
     
     

 


 

Dyddiad:

Papurau 

Y Flwyddyn Academaidd 2022/23 01/11 Adroddiad Swyddog; Cofnodion
05/12 Adroddiad Swyddog; Dim Cworwm
20/02 Cofnodion
24/04 Cofnodion 

______________________________________

Y Flwyddyn Academaidd 2021/22 01/11 Cofnodion
06/12 Cofnodion
21/02 Cofnodion
28/03  Dim Cworwm

______________________________________

Y Flwyddyn Academaidd 2020/21 19/04

Cofnodion

22/02

Cofnodion

30/11

Cofnodion

02/11

Cofnodion

 

 

Get in touch:

 Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth
 ais13@aber.ac.uk  /   suvoice@aber.ac.uk 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576