Cyflogaeth

Mae'r Gwasanaeth Cynghori’n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ar ystod eang o faterion yn ymwneud â chyflogaeth, gan gynnwys yswiriant gwladol a threth, cytundebau cyflogaeth, cyflogau ac amodau gwaith.

Gallwn eich cynghori ar wahanol agweddau, gan gynnwys eich gwneud yn ymwybodol o hawliau cyflogaeth perthnasol, sut i ddynodi tystiolaeth ategol briodol a sut i fynd at eich cyflogwr i drafod unrhyw broblemau a all godi. Dan rai amgylchiadau gallwn hyd yn oed fynychu gwrandawiadau a chyfarfodydd gyda chi.


Cysylltu  Chynghorydd

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576