Strategaeth ac effaith

Croeso:

Datblygwyd strategaeth UMAber ar gyfer 2017-2020 yn dilyn ymgynghori helaeth â myfyrwyr yn 2017 ac ymchwilio i arfer gorau yn sector yr undebau myfyrwyr. Rydym yn hyderus y bydd ein gweledigaeth a'n haddewidion at y dyfodol yn helpu myfyrwyr Aber i garu bywyd fel myfyrwyr ac rydym yn edrych ymlaen at weld UMAber yn tyfu i fod yn fudiad anhygoel y gall ein myfyrwyr, ein staff a'n prifysgol fod yn falch ohono.


Ein heffaith

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576