Ein strategaeth ac effaith

Croeso!

Datblygwyd strategaeth UMAber ar gyfer 2017-2020 yn dilyn ymgynghori helaeth â myfyrwyr yn 2017 ac ymchwilio i arfer gorau yn sector yr undebau myfyrwyr. Rydym yn hyderus y bydd ein gweledigaeth a'n haddewidion at y dyfodol yn helpu myfyrwyr Aber i garu bywyd fel myfyrwyr ac rydym yn edrych ymlaen at weld UMAber yn tyfu i fod yn fudiad anhygoel y gall ein myfyrwyr, ein staff a'n prifysgol fod yn falch ohono.

 


Cennad: Rydyn ni am i fyfyrwyr Aber garu bywyd myfyrwyr

Gweledigaeth: Dylai myfyrwyr Aber fod yn hapus, yn iach ac wedi’u grymuso, gyda dyfodol disglair a chyfeillgarwch sy’n para am oes.

Addewidion:

  • Byddwn yn darparu cyfleoedd i chi ddod o hyd i’ch cymuned Aber
  • Byddwn yn ddylanwad cadarnhaol dros fyfyrwyr
  • Byddwn yn rhoi cymorth i chi fod yn hapus ac yn iach
  • Byddwn yn helpu i dyfu eich sgiliau a’ch profiadau

Gwerthoedd:

  • Rydyn ni’n cael ein llywio gan fyfyrwyr – Eich llais chi sy’n cyfrif fwyaf
  • Rydyn ni’n gymuned – Rydyn ni am i chi gyfranogi
  • Rydyn ni’n dryloyw – Rydyn ni bob amser yn onest ac yn agored
  • Rydyn ni’n uchelgeisiol – Rydyn ni’n datblygu ar gyfer y dyfodol
  • Rydyn ni’n caru’r Gymraeg – Rydyn ni’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru

Ein heffaith:

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576