Cyfansoddiad

Ein Dogfennau Llywodraethol

Cawn ein llywodraethu gan Gyfansoddiad a dogfennau pwysig eraill sy'n amlinellu'r prosesau a'r rheolau y tu ôl i bopeth rydym yn ei wneud. Mae'r dogfennau hyn yn amlinellu'r hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn mynd i gyflawni ein hamcanion.

Cawsant eu trefnu'n sawl adran ar wahân er mwyn ei wneud yn haws i ganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano, ond os oes gennych unrhyw gwestiwn, byddwn yn fodlon eich helpu.

Polisi Dwyieithrwydd Undeb Aberystwyth


Cytundebau'r Brifysgol


 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576