Cyfansoddiad

Cawn ein llywodraethu gan Gyfansoddiad a dogfennau pwysig eraill sy'n amlinellu'r prosesau a'r rheolau y tu ôl i bopeth rydym yn ei wneud. Mae'r dogfennau hyn yn amlinellu'r hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn mynd i gyflawni ein hamcanion.

Cawsant eu trefnu'n sawl adran ar wahân er mwyn ei wneud yn haws i ganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano, ond os oes gennych unrhyw gwestiwn, byddwn yn fodlon eich helpu.


Cytundebau'r Brifysgol