Cyngor

Ein hymrwymiad i chi: Mae’r Ganolfan Gynghori yn wasanaeth di-dâl, cyfeillgar a ddarperir gan Undeb y Myfyrwyr, sydd ar gael i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Eu prif amcan yw creu effaith gadarnhaol ar fywydau myfyrwyr drwy ddarparu cyngor, gwybodaeth, eiriolaeth a chynrychiolaeth.

Caiff y ganolfan ei staffio gan dîm proffesiynol o gynghorwyr sy’n cynnig gwasanaeth cyfrinachol, diduedd ac annibynnol i fyfyrwyr ar amrediad eang o faterion. Maent yn aelod o Advice UK ac maent yn gwbl annibynnol o Brifysgol Aberystwyth, felly gallwn eich sicrhau y caiff pob ymholiadau eu trin yn gwbl gyfrinachol.

       

      

Sut i gysylltu â’r Ganolfan Gynghori

Gallwch ymweld â'r Ganolfan Gynghori drwy apwyntiad yn unig. Gellir gwneud apwyntiadau drwy gysylltu â Derbynfa’r Undeb (undeb@aber.ac.uk /01970 621700) fydd yn gallu gwneud apwyntiad ar eich rhan, neu gallwch ddefnyddio’r ffurflen gysylltu isod, a bydd rhywun yn cysylltu â chi o fewn 24 awr gan awgrymu amser sy’n gyfleus i chi. Bydd un o’r Cynghorwyr wedyn yn cymryd eich manylion ac yn trafod gwahanol opsiynau gyda chi.

     

 

Am restr o feddygfeydd lleol yn Aberystwyth, cliciwch yma.