Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac ymholiad cyfleoedd cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.


Cydlynydd Tîm-A (Tîm Nos) - Staff Myfyrwyr

£9.90 yr awr (Cyflog byw a % goruchwyliwr)

30-35 awr yr wythnos rhwng dydd Llun 16eg a dydd Sul 29ain Medi

(bydd yn cynnwys gwaith min-nos ac yn ystod y nos)

 

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am bwynt cyswllt cyntaf, croesawgar a chyfeillgar, ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymwelwyr neu’r rheiny sy’n cysylltu ag Undeb y Myfyrwyr. Byddwch yn darparu gwybodaeth ynglyn â gwasanaethau a chyfleusterau'r Undeb ac yn gyfrifol am sicrhau bod pob defnyddiwr yn cael y gwasanaeth gorau posibl. Bydd y rôl yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Undeb y Myfyrwyr yng ngweithrediad tîm nos y Tîm-A.

I wneud cais llenwch a dychwelwch y ddwy ffurflen isod i ceostaff@aber.ac.uk.

Disgrifiad o'r Rôl

Ffurflen Gais

Ffurflen Cyfleoedd Cyfartal

 

Dyddiad cau: 12pm Dydd Llun 3 Mehefin 2019

 

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.