Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Enillwyd statws Cyflogwr Blaenllaw gyda Chwarae Teg, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Hyrwyddwr Amrywioldeb 2020
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018

  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl

  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Diogelu data: Gweler ein Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeisydd Swydd yma


Pennaeth Cefnogaeth a Chynrychiolaeth

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac angerddol i oruchwylio rheolaeth, gweithrediad a datblygiad Gwasanaeth Cynghori UMAber a'r ddarpariaeth ddemocratiaeth a chynrychiolaeth o ansawdd uchel. Grymuso myfyrwyr i ffurfio eu hundeb myfyrwyr a gwella eu profiad yn y brifysgol a sicrhau mai UMAber yw prif lais y myfyrwyr.

Disgrifiad swydd a Manyleb Person (Pennaeth Cefnogaeth a Chynrychiolaeth)

Ffurflen gais Pennaeth Cefnogaeth a Chynrychiolaeth

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau:  Dydd Llun, 27  Medi

Dyddiad y cyfweliadau: 6 neu 7 Hydref

I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais Pennaeth Cefnogaeth a Chynrychiolaeth a'i hanfon at ceostaff@aber.ac.uk


Mae ein gweithle yn hyrwyddo’r hawl i’n staff gofleidio pob steil gwallt Affro. Rydym yn cydnabod bod gwallt Affro-wead yn rhan bwysig o hunaniaeth hiliol, ethnig, diwylliannol, a chrefyddol ein staff Du, ac mae angen ei steilio’n benodol ar gyfer iechyd gwallt ac i’w gynnal.

Rydym yn dathlu gwallt Affro-wead a wisgir ym ymhob steil gan gynnwys, ond heb ei gyfyngu i, affros, locs (dreadlocks), gwallt wedi’i blygu (twists), plethau, cornrows, gwallt wedi’i raddoli (fades), gwallt wedi’i sythu drwy ddefnyddio gwres neu gemegau, gweadau, wigiau, sgarffiau pen, a phenwisgoedd Affro (Afro head wraps).

Yn y gweithle hwn, rydym yn cydnabod ac yn dathlu hunaniaethau ein cydweithwyr. Rydym yn gymuned sydd yn seiliedig ar ethos o gydraddoldeb a pharch lle nad yw gwead na steil gwallt yn effeithio ar allu staff i lwyddo.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576