Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac Ymholiad Cyfleoedd Cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.


Cydlynydd Derbynfa a Chyllid

Mae cyfle wedi codi ar gyfer unigolyn brwdfrydig ac ysgogol i ymuno â'r Tîm Cyllid. Byddwch yn fan cyswllt croesawgar a chyfeillgar gyntaf i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr. Byddwch hefyd yn cynorthwyo'r Rheolwr Cyllid wrth gyflwyno swyddogaeth gyllid effeithiol, gan gyflawni dyletswyddau clerigol a gweinyddol fel y cyfarwyddir.

Cydlynydd Derbynfa a Chyllid - Disgrifiad Rôl

Cyflog £19k i £21k

Llawn amser 36.5 awr yr wythnos

28 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau statudol

Dyddiad cau: 20 Awst 2018

Dyddiad cyfweliadau: 30 Awst 2018


Llysgennad Undeb y Myfyrwyr

Cynorthwyo Undeb y Myfyrwyr â'u gweithgareddau bob dydd, gan ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau sy'n cynorthwyo myfyrwyr, clywed llais y myfyrwyr, hyrwyddo digwyddiadau ac ymgyrchoedd yr Undeb, codi ymwybyddiaeth o wasanaethau'r Undeb ac annog cyfranogiad a diddordeb ehangach yn Undeb y Myfyrwyr.

Disgrifiad o rolau Llysgennad Undeb y Myfyrwy

Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bostio eich CV a chlawrlythyr byr yn nodi sut rydych yn cyrraedd y gofynion at ceostaff@aber.ac.uk