Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018
  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl
  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


Cydlynydd Llais Myfyrwyr

Cyflog: Gradd Cydlynydd UMAber: £19-21k ar hyn o bryd

OriauLlawn-amser (36.5 awr yr wythnos)

Diben y Rôl: Sicrhau bod Undeb y Myfyrwyr yn ymrymuso myfyrwyr a chynrychiolwyr myfyrwyr i fod â llais cryf sy'n llunio Undeb y Myfyrwyr, eu profiad addysgol, a bod hwnnw i'w glywed yn lleol ac yn genedlaethol. Cynorthwyo a hwyluso cynrychiolaeth myfyrwyr, yn arbennig drwy'r cynllun cynrychiolaeth ar lefel cwrs, sianelau democrataidd UMAber, gan gynnal egwyddorion democratiaeth. Bod yn aelod staff allgymorth gweithredol, sy'n mynd ati i siarad â myfyrwyr ynglyn â'u profiadau a'u barn.

Disgrifiad o'r Rôl Cydlynydd Llais Myfyrwyr

I wneud cais llenwch a dychwelwch y  Ffurflen Gais Cydlynydd Llais Myfyrwyr isod i ceostaff@aber.ac.uk

Dyddiad cau: 9yb 6 Rhagfyr 2019

Interview date: 12 Rhagfyr 2019

 

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch ceostaff@aber.ac.uk. (Mae modd ad-dalu costau'r cyfweliad ac rydym hefyd yn fodlon ystyried cyfweliad trwy Skype.)