Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac Ymholiad Cyfleoedd Cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.


Cynghorwr Myfyrwyr

Rydym yn chwilio am Gynghorwr Myfyrwyr cadarnhaol a brwdfrydig i ddarparu gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth annibynnol, o safon uchel, yn bennaf ar gyfer aelodau sydd mewn anghydfod â Phrifysgol Aberystwyth, hyrwyddo'r gwasanaeth yn frwd a sicrhau atgyfeirio effeithiol at gymorth amgen yn ôl yr angen. Adrodd data allweddol yn ôl i'r rheolwyr ac i gynrychiolwyr er mwyn cynorthwyo datblygiad polisi, ymgyrchoedd a chynrychiolaeth UMAber.

Dyddiad cau: 9am 20.11.2017  

Swydd Ddisgrifiad a Manyldeb Person Cynghorwr Myfyrwyr 

Os hoffech drafod cyn ymgeisio mae croeso i chi ebostio martin.dodd@aber.ac.uk


Dylunydd Graffeg sy'n Fyfyriwr

Rydym yn chwilio am fyfyriwr sy'n ddylunydd dawnus i weithio ar gysyniadau creadigol er mwyn datblygu amrywiaeth o ddeunydd (logos, posteri, taflenni, dyluniadau gwe, baneri Facebook ayyb). Wrth ddefnyddio meddalwedd megis Adobe Photoshop, InDesign ac Illustrator (neu feddalwedd gywerth), bydd deilydd y rôl yn cynorthwyo'r Adran Gyfathrebu ac Ymgysylltu wrth greu dyluniadau ar gyfer amrywiaeth eang o ymgyrchoedd a hyrwyddiadau.

Dyddiad cau: 9am 15.11.2017 | Dyddiad y cyfweliad: i'w gadarnhau

Swydd Ddisgrifiad a Manyldeb Person Dylunydd Graffeg sy'n Fyfyriwr

Os hoffech drafod cyn ymgeisio mae croeso i chi ebostio eleri.wyn@aber.ac.uk


Ymddiriedolwr

Mae UMAber yn cynrychioli buddiannau 8000 i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd fel myfyrwyr ac i fod yn barod am unrhyw beth. Rydym am iddynt weithio i sicrhau eu bod nhw’n cael taith wych fel myfyrwyr, a’u bod yn hapus, yn iach ac yn bwerus, gan greu ffrindiau am oes a dyfodol disglair.

Rydym yn chwilio am berson brwd a chlyfar i ymuno â theulu Aber ac i wella ein Bwrdd Ymddiriedolwyr gydag arbenigedd yn un o’r meysydd canlynol:

  • Rheoli gweithgareddau chwaraeon neu weithgareddau yn yr awyr agored
  • Gwirfoddoli
  • Datblygu cymunedol
  • Iechyd a diogelwch/Rheoli risg

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein bwrdd yn adlewyrchu ein myfyrwyr ac felly rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, gan gynnwys pobl o leiafrifoedd ethnig, pobl sy’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu bobl sy’n diffinio fel pobl anabl.

Rhaid cyflwyno eich cais erbyn canol nos ar 27.10.2017. Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bostio eich CV a chlawrlythyr byr at ceostaff@aber.ac.uk