Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Enillwyd statws Cyflogwr Blaenllaw gyda Chwarae Teg, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Hyrwyddwr Amrywioldeb 2020
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018

  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl

  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


 

CYDLYNYDD CYFATHREBU

Ydych chi’n angerddol am hyrwyddo a chynnal dulliau o gyfathrebu?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn tueddiadau ym maes cyfryngau cymdeithasol a datblygiadau mewn ymgysylltu digidol?

Allech chi gydlynu portffolio mecanweithiau cyfathrebu UMAber?

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Cyfathrebu rhan-amser i ymuno â’n tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu.

Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:  dydd Llun, 7fed Medi 2020

Dyddiad cyfweliad: 15fed Medi 2020 (mae’n debygol o fod yn rhithwir)

I ymgeisio, a fyddech cystal â chwblhau’r ffurflen cydlynydd cyfathrebu a’i hanfon at ceostaff@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576