Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018
  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl
  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


Swyddog llawn-amser

£18,000 y flwyddyn

28 diwrnod o wyliau bob blwyddyn

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr positif a brwdfrydig i fod yn llais myfyrwyr Aberystwyth. Caiff 5 swyddog llawn-amser eu hethol a'u cyflogi am un flwyddyn y tu hwnt i'w hastudiaethau i wasanaethu fel arweinwyr gwleidyddol UMAber. Mae gan bob un ohonyn nhw ddyletswyddau unigol o fewn eu rolau, ac maen nhw'n gweithredu'r rhain ar sail adborth myfyrwyr.

Gyda'i gilydd, nhw yw llais myfyrwyr Aberystwyth, ac ar y cyd, maen nhw'n gyfrifol am hyrwyddo ac amddiffyn hawliau myfyrwyr, ymgyrchu ar faterion o bwys, hyrwyddo cyfranogiad yn yr Undeb a chydlynu parthau a grwpiau o fyfyrwyr.

Hefyd, fel Swyddog llawn-amser, byddwch chi'n ymddiriedolwr ac yn eistedd ar Fwrdd yr Ymddiriedolwyr yn ogystal â pherthyn i wahanol bwyllgorau rheoli'r Brifysgol i siarad ar ran myfyrwyr. Darperir hyfforddiant i bob swyddog etholedig, yn ogystal â chymorth ac arweiniad i gyflawni'r rôl a chynrychioli myfyrwyr.

Gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2020, byddwch yn cyflawni'r rôl yn llawn-amser, a darperir hyfforddiant a chymorth tan 30 Mehefin 2021.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Mawrth 25 Chwefror 2020

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i:
Disgrifiad o rolau'r Swyddogion llawn-amser

https://www.umaber.co.uk/llywioaber/etholiadau/swyddogionllawnamser/

www.umaber.co.uk/etholiadau

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.
 


Swyddogion Gwirfoddol (Gwirfoddol)

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr positif a brwdfrydig i fod yn llais myfyrwyr Aberystwyth. Mae gan bob Swyddog Gwirfoddol a Chynrychiolydd Cyfadran rôl benodol, a gall rhai ohonynt gynrychioli grwpiau penodol o fyfyrwyr.

Sylwch, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio i'r grwpiau penodol hynny gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer y swyddi hyn. Er enghraifft, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio fel anabl gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer rôl Swyddog y Myfyrwyr Anabl.

Gan ddechrau ar 1 Gorffennaf 2020, byddwch yn cyflawni'r rôl ochr yn ochr â'ch astudiaethau, a darperir hyfforddiant a chymorth tan 30 Mehefin 2021.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Mawrth 25 Chwefror 2020.

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i:

Disgrifiadau Rôl Swyddog Gwirfoddol

https://www.umaber.co.uk/llywioaber/etholiadau/swyddogiongwirfoddol/

www.umaber.co.uk/etholiadau

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.