Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Enillwyd statws Cyflogwr Blaenllaw gyda Chwarae Teg, yn ogystal â chyrraedd rownd derfynol Hyrwyddwr Amrywioldeb 2020
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018

  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl

  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


Cydlynydd Ymgyrchoedd a Democratiaeth

Ydych chi am roi grym i fyfyrwyr fod â llais cryf sy'n dylanwadu ar Undeb y Myfyrwyr a’u profiad addysgol, a bod hwnnw i'w glywed yn lleol ac yn genedlaethol? Allech chi fod yn aelod staff allgymorth gweithredol, sy'n mynd ati i siarad â myfyrwyr ynglyn â'u profiadau a'u barn?

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac angerddol sy’n fodlon gwneud newidiadau i gynorthwyo ymgyrchoedd ein harweinwyr myfyrwyr er mwyn creu effaith gadarnhaol. Bydd y rôl hon hefyd o gymorth i fyfyrwyr ymgysylltu â sianeli democrataidd UMAber.

Disgrifiad swydd a Manyleb Person

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau:  Dydd Llun, 20 Gorffennaf 2020

Dyddiad y cyfweliadau: 28ain Gorffennaf 2020 (yn debygol o fod yn rhithwir)

I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen gais Ymgyrchoedd a Democratiaeth  a'i hanfon at ceostaff@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576