Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac ymholiad cyfleoedd cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr

Cyflog: Gradd Rheolwr UMAber: £26-29k ar hyn o bryd

Oriau: Llawn-amser (36.5 awr yr wythnos)

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a deinamig i arwain ein gweithgareddau Cyfleoedd Myfyrwyr (Chwareon a Cymdethasau).

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018
  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl
  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

Disgrifiad o'r Rôl - Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr

I wneud cais llenwch a dychwelwch y ffurflen Gais isod i ceostaff@aber.ac.uk

 Ffurflen Gais Student Rheolwr Cyfleoedd Myfyrwyr

 

Dyddiad cau: 9yb 23 Awst 2019

Interview date: 30 Awst 2019

Os ydych chi am gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch ceostaff@aber.ac.uk. (Mae modd ad-dalu costau'r cyfweliad ac rydym hefyd yn fodlon ystyried cyfweliad trwy Skype.)