Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig a deinamig i ymuno â'r tîm. 

Dyma adeg gyffrous i ymuno ag undeb myfyrwyr uchelgeisiol, llawn hwyl ac i ddod yn rhan o'n teulu cyfeillgar yn UMAber. Rydym yn mynd trwy broses newid strategol ers blwyddyn ac rydym wedi cael sawl llwyddiant yn y flwyddyn gyntaf, gan gynnwys:

  • 42% o'n myfyrwyr wedi pleidleisio yn ein prif etholiadau
  • Gwobr Cyfleoedd i Fyfyrwyr UCM Cymru 2018
  • Gwobr UCM 2018 Enillydd Gwobr y Pobl
  • wedi'i gwblhau'n llwyddiannus UCM Ansawdd Undebau Myfyrwyr

Rydym yn cynnig gwyliau hael ac yn hybu llesiant y staff trwy eu galluogi i ddefnyddio 2 awr yr wythnos o amser gwaith ar gyfer gweithgareddau llesiant.

I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.

Data protection: Please see our Job Applicant Privacy Notice here


Myfyriwr Ffotograffydd

Ydych chi’n angerddol am ffotograffiaeth?

Ydych chi’n awyddus i ddatblygu eich sgiliau drwy greu ffotograffau a fideos ar gyfer ystod eang o brosiectau, ymgyrchoedd a digwyddiadau?

Mae Undeb y Myfyrwyr yn chwilio am fyfyriwr brwdfrydig sy’n meddu ar brofiad a chymhelliant i ymuno â’n tîm yn UMAber fel Myfyriwr Ffotograffydd.

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais:  dydd Gwener 28ain Chwefror 2020

Dyddiad cyfweliad: 4ydd Mawrth 2020 (bydd angen i chi ddod â dyfais ar gyfer tynnu lluniau gyda chi).

I ymgeisio, dylech anfon eich CV ynghyd â llythyr atodol drwy e-bost at ceostaff@aber.ac.uk

Anfonwch enghreifftiau o’ch gwaith ffotograffiaeth eich hun ynghyd â’ch CV os gwelwch yn dda.

Swydd-ddisgrifiad Myfyriwr Ffotograffydd

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576