Swyddi Gwag

Rydym yn chwilio am bobl gadarnhaol a disglaid i ymuno a'n teulu staff UMAber. I ymgeisio am unrhyw un o'r rolau isod, cwblhewch ac anfonwch ffurflen gais ac ymholiad cyfleoedd cyfartal at ceostaff@aber.ac.uk erbyn y dyddiadau cau isod.


Ymddiriedolwr Allanol

Mae UMAber yn cynrychioli buddiannau 8000 i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydym am i fyfyrwyr Aber garu bywyd fel myfyrwyr ac i fod yn barod am unrhyw beth. Rydym am iddynt weithio i sicrhau eu bod nhw’n cael taith wych fel myfyrwyr, a’u bod yn hapus, yn iach ac yn bwerus, gan greu ffrindiau am oes a dyfodol disglair.

Rydym yn chwilio am berson brwd a chlyfar i ymuno â theulu Aber ac i wella ein Bwrdd Ymddiriedolwyr gydag arbenigedd yn un o’r meysydd canlynol:

  • Rheoli gweithgareddau chwaraeon neu weithgareddau yn yr awyr agored
  • Gwirfoddoli
  • Datblygu cymunedol
  • Iechyd a diogelwch/Rheoli risg

Rhaid cyflwyno eich cais erbyn canol nos ar 18.02.2019. Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bostio eich CV a chlawrlythyr byr at ceostaff@aber.ac.uk.

Cyfweliadau: 04.02.2019


Swyddogion Gwirfoddol a Chynrychiolwyr Cyfadran (gwirfoddol)

Myfyrwyr Cyfredol Prifysgol Aberystwyth yn unig

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr positif a brwdfrydig i fod yn llais myfyrwyr Aberystwyth. Mae gan bob Swyddog Gwirfoddol a Chynrychiolydd Cyfadran rôl benodol, a gall rhai ohonynt gynrychioli grwpiau penodol o fyfyrwyr.

Sylwch, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio i'r grwpiau penodol hynny gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer y swyddi hyn. Er enghraifft, dim ond myfyrwyr sy'n hunan-ddiffinio fel anabl gaiff sefyll neu bleidleisio ar gyfer rôl Swyddog y Myfyrwyr Anabl.

Gan ddechrau ar ôl i gael eich ethol, byddwch yn cyflawni'r rôl ochr yn ochr â'ch astudiaethau, a darperir hyfforddiant a chymorth.

Dyddiad cau: 9am dydd Llun 19 Tachwedd 2018

Disgrifiadau Rôl Swyddogion Gwirfoddol a Chynrychiolwyr Cyfadran

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i: www.umaber.co.uk/etholiadau.

Os hoffech gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.


Myfyriwr Ymddiriedolwr Ôl-raddedig (gwirfoddol)

Mae UMAber yn cynrychioli buddiannau 8000 o fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rydym am i fyfyrwyr Aber fwynhau bywyd fel myfyrwyr a bod yn barod am unrhyw beth, ac rydym yn gweithio i sicrhau eu bod yn cael taith anhygoel, eu bod yn hapus, yn iach a bod ganddynt rym i newid pethau, ac yn gadael gyda ffrindiau am oes a dyfodol disglair o'u blaen.

Rydym yn chwilio am fyfyriwr ôl-raddedig brwdfrydig i ymuno â theulu Aber a gwella ein Bwrdd Ymddiriedolwyr.

Rydym yn ceisio sicrhau bod ein bwrdd yn adlewyrchu ein myfyrwyr ac felly'n croesawwn ymgeiswyr o gefndiroedd amrywiol yn arbennig.

Dyddiad cau: 9am dydd Llun 19 Tachwedd 2018

Disgrifiad o rôl ymddiriedolwr

Am fwy o wybodaeth ar sut i wneud cais, ewch i: www.umaber.co.uk/etholiadau.

Os hoffech gael sgwrs cyn gwneud cais, e-bostiwch martin.dodd@aber.ac.uk.