Caiff UMAber ei weithredu gan fyfyrwyr, a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a’r Cyngor yw eich cyfle chi i roi eich syniadau am newid!

  • Cyngor - 03/04/17, 6pm
  • Dyddiad cau syniadau - 27/03/17, 12pm
  • Dyddiad cau gwelliannau - 31/03/17, 3yp

Gweler manylion llawn y cyfarfod nesaf y Cyngor yma

Os hoffech chi wneud gwelliant i unrhyw un o'r syniadau, cewch wneud hynny yma

 


Fel aelod o UMAber, mae eich barn yn cyfrif a chredwn fod pob llais yn gydradd. Dyna pam rydym yn dwli ar roi cyfleoedd i chi gynrychioli eraill, creu polisïau a bod yn rhan o newid Aber er gwell.

Fel rydych siwr o fod yn gwybod, mae democratiaeth yn beth mawr i ni, ond rydym yn gwerthfawrogi nad yw hon wastad yn beth hawdd i'w ddeall. P'un ai'ch bod chi am gyflwyno Syniad ynglyn â rhyddhau dydd Mercher neu am ofyn i'r Swyddogion ymgyrchu dros fwy o gyfrifiaduron ar y campws, buasem yn dwli ar glywed oddi wrthoch!

Cysylltiadau Allweddol: Chris Parry: Cydlynydd Democratiaeth a Ymgyrchoedd crp12@aber.ac.uk