TîmAber

TîmAber yw teulu timau chwaraeon a chymdeithasau UMAber

Gall clybiau chwaraeon a chymdeithasau yn Aberystwyth wneud eich profiad chi fel myfyriwr yn un bythgofiadwy.

Ymunwch â hwyl Tîm Aber drwy ymuno â chlwb chwaraeon neu gymdeithas. P'un ai'ch bod chi am fod yn gystadleuol neu ond eisiau mwynhau, gyda 50 a mwy o wahanol glybiau chwaraeon a 80 o gymdeithasau, o Ffrisbi Eithaf i Ail-greu'r Canol Oesoedd, mae gennym ni rywbeth at ddant pawb.

Cewch wybod popeth sydd angen i chi ei wybod yn adran hon y wefan.


Ymuno a TîmAber

I ymuno ag unrhyw gymdeithas neu chwaraeon, bydd angen i chi brynu ein hyswiriant Tîm Aber yn gyntaf. Ffi flynyddol untro o £4 yw hon, a chewch ei brynu o fis Medi ymlaen.  Unwaith i chi brynu hwn, cewch ymuno â chymaint o gymdeithasau a chlybiau chwaraeon ag y mynnwch.

Mae gan bob glwb / gymdeithas ei ffi ymuno ei hun. Mae rhai'n rhad ac am ddim ond bydd eraill yn gofyn am ffi. Gweler gwybodaeth am y clybiau / chymdeithasau unigol am fwy o fanylion.


Team Aber Insurance|Yswiriant Tîm Aber

Cyf: M10004900

Ychwanegu i'ch basged

Pris: £0.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.

To be a member of a SU club or society, you will first need to purchase our Team Aber Insurance. This is a one off annual fee of £4, which gives each student personal insurance for any SU activity. Once you've paid this, you're good to take part in as many clubs and societies as you want.|

I fod yn aelod o glwb neu gymdeithas yr Undeb, bydd angen i chi brynu yswiriant Tîm Aber yn gyntaf. Ffi flynyddol untro o £4 yw hon sy’n rhoi yswiriant personol i bob myfyriwr ar gyfer unrhyw weithgaredd yr Undeb. Unwaith i chi dalu hon, byddwch chi’n barod i gymryd rhan mewn cymaint o glybiau a chymdeithasau ag y dymunwch.


RHESTR CLYBIAU CHWARAEON  |  RHESTR CYMDEITHASAU

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576