UMCA

Beth yw UMCA | Digwyddiadau UMCA | Clybiau a Chymdeithasau | Miwsig a UMCA | Cyfansoddiad 

                                

Beth yw UMCA?

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA)

Llywydd 2017-18 - Gwion Llwyd Williams.

·        Undeb sydd yn galluogi i chi addysgu a chymdeithasu drwy’r Gymraeg.

·        Cafodd ei sefydlu yn 1973 ar gyfer gwarchod hawliau a buddiannau ac ymgyrchu dros fyfyrwyr Cymraeg yn y Brifysgol.

·        Cartref yr Undeb yw yn neuadd Pantycelyn lle leolir swyddfa UMCA fel bod modd i’r aelodau i gyd cael gafael arnaf unrhyw bryd! Ond yn ystod adnewyddu'r Neuadd yn yr Undeb lleolir y Llywydd mwyafrif o'r amser!

·        Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi sicrhau fod gan y Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr bolisi dwyieithrwydd; hynny yw fod Undeb y Myfyrwyr a’r brifysgol yn cynhyrchu popeth yn ddwyieithog ac yn rhoi statws cyfartal i’r Gymraeg fel ei bod yn rhan o fywyd holl fyfyrwyr Aberystwyth.  Yn ogystal rydym yn darparu gwersi Cymraeg i ddysgwyr yn rhad ac am ddim ac yn cyfathrebu gyda myfyrwyr o wledydd eraill am y Gymraeg.

·        Flwyddyn yma, rydym falch o gyhoeddi fod aelodaeth UMCA yn rhad ac am ddim. Bydd yr aelodaeth am ddim yn cael ei gynnig i fyfyrwyr sydd wedi sefyll TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf).  Bydd y myfyrwyr hyn yn derbyn gohebiaeth berthnasol o ganlyniad i’w haelodaeth o UMCA.  Bydd modd iddynt ddad-ddanysgrifio ar unrhyw adeg ac fe fydd UMCA yn gyfrifol am gadw cofnodion priodol am yr aelodaeth.

·        Amser i fwynhau a chreu atgofion maith yw eich blynyddoedd fel myfyriwr, ac mae UMCA yn sicrhau boddhad i'w haelodau blwyddyn ar ôl blwyddyn trwy gynnig amryw eang o adloniant megis tripiau o amgylch dalgylch Aberystwyth i gynnal gigs achlysurol.

Cysylltwch - umca@aber.ac.uk neu yn fy swyddfa ym Mhantycelyn neu yn yr Undeb.

Twitter: @UMCA_

Facebook: UMCA

Instagram: umcaberystwyth

Snapchat: umcaber