UMCA

                            

 

Beth yw UMCA  |  Digwyddiadau UMCA  |  Clybiau a Chymdeithasau  |  Yr Heriwr   |  Cyfansoddiad 

 

Beth yw UMCA?

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA)

Llywydd 2019-20: Tomos Ifan

·        Undeb sydd yn galluogi i chi addysgu a chymdeithasu drwy’r Gymraeg.

·        Cafodd ei sefydlu yn 1973 ar gyfer gwarchod hawliau a buddiannau ac ymgyrchu dros fyfyrwyr Cymraeg yn y Brifysgol.

·        Cartref yr Undeb yw yn neuadd Pantycelyn lle leolir swyddfa UMCA fel bod modd i’r aelodau i gyd cael gafael arnaf unrhyw bryd. Ond yn ystod adnewyddu'r Neuadd ym Mhenbryn neu yn yr Undeb lleolir y Llywydd mwyafrif o'r amser.

·        Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi sicrhau fod gan y Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr bolisi dwyieithrwydd; hynny yw fod Undeb y Myfyrwyr a’r brifysgol yn cynhyrchu popeth yn ddwyieithog ac yn rhoi statws cyfartal i’r Gymraeg fel ei bod yn rhan o fywyd holl fyfyrwyr Aberystwyth.  Yn ogystal rydym yn darparu gwersi Cymraeg i ddysgwyr yn rhad ac am ddim ac yn cyfathrebu gyda myfyrwyr o wledydd

      eraill am y Gymraeg.

·        Flwyddyn yma, rydym falch o gyhoeddi fod aelodaeth UMCA yn rhad ac am ddim unwaith eto. Bydd yr aelodaeth am ddim yn cael ei gynnig i fyfyrwyr sydd wedi sefyll TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf). Ond fe fydd angen i'r myfyrwyr ymaelodi i fod yn rhan o UMCA. Bydd modd iddynt ddad-ddanysgrifio ar unrhyw adeg ac fe fydd UMCA yn gyfrifol am gadw cofnodion priodol am yr aelodaeth.

·        Amser i fwynhau a chreu atgofion maith yw eich blynyddoedd fel myfyriwr, ac mae UMCA yn sicrhau boddhad i'w haelodau blwyddyn ar ôl blwyddyn trwy gynnig amryw eang o adloniant megis tripiau o amgylch dalgylch Aberystwyth i gynnal gigs achlysurol.

Cysylltwch - umca@aber.ac.uk neu yn fy swyddfa ym Mhenbryn neu yn yr Undeb.

 

 @UMCA_              UMCA           umcaberystwyth        umcaber

 

Aelodaeth Cyffredinol UMCA 2020-2021

Cyf: M10017690

Ychwanegu ir fasged

Pris: £0.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

 

Y Pwyllgor

 


Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576