UMCA

                                  

Beth yw UMCA | Digwyddiadau UMCA | Clybiau a Chymdeithasau | Miwsig a UMCA | Cyfansoddiad 

 

Beth yw UMCA?

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA).

Undeb sydd yn bodoli ers 1973 ydi UMCA. Cafodd ei sefydlu’n arbennig ar gyfer gwarchod hawliau a buddiannau, ac ymgyrchu dros fyfyrwyr Cymraeg yn y Brifysgol.

Mae UMCA yn cynrychioli ei haelodau o safbwynt cymdeithasol, ieithyddol ac addysgol.  Lleolir swyddfa UMCA yn Neuadd Pantycelyn fel bod modd i’r aelodau i gyd cael gafael arnynt unrhyw bryd! Ond yn ystod adnewyddu'r Neuadd yn yr Undeb lleolir y Llywydd mwyafrif o'r amser!
 

Pan sefydlwyd UMCA, roedd hi’n adeg cythryblus iawn o fewn yr ymgyrch a’r mudiad ieithyddol Cymraeg. Roedd sefydlu undeb o’r fath yn gam anferthol yn y frwydr dros hawliau i’r Gymraeg. Erbyn heddiw, mae UMCA wedi tyfu i fod yn fudiad dylanwadol iawn gyda llais a chynrychiolaeth ar rhai o brif fyrddau, siambrau a chyfarfodydd y Brifysgol.


Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi sicrhau fod gan y Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr bolisi dwyieithrwydd; hynny yw fod Undeb y Myfyrwyr a’r brifysgol yn cynhyrchu popeth yn ddwyieithog ac yn rhoi statws cyfartal i’r Gymraeg fel ei bod yn rhan o fywyd holl fyfyrwyr Aberystwyth.  Yn ogystal rydym yn darparu gwersi Cymraeg i ddysgwyr yn rhad ac am ddim ac yn cyfathrebu gyda myfyrwyr o wledydd eraill am y Gymraeg.

Mae UMCA wedi bod yn ganolog i nifer o ymgyrchoedd ieithyddol ar draws y blynyddoedd megis bod yn flaenllaw wrth ymgyrchu i sefydlu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mi fydd UMCA yn parhau i fod yn llais i’r Gymraeg o fewn y Brifysgol ac yn ehangach am flynyddoedd i ddod.

 

Amser i fwynhau a chreu atgofion maith yw eich blynyddoedd fel myfyriwr, ac mae UMCA yn sicrhau boddhad i'w haelodau blwyddyn ar ôl blwyddyn trwy gynnig amryw eang o adloniant megis tripiau o amgylch dalgylch Aberystwyth i gynnal gigs achlysurol.

Am fwy o wybodaeth, neu i ymaelodi, cysylltwch â Llywydd UMCA, Rhun Wmffre Dafydd ar 01970621739, umca@aber.ac.uk, @umca_ neu galwch fewn yn y Swyddfa ym Mhantycelyn (drws nesaf i’r Lolfa fawr!)

Twitter: @UMCA_
Facebook: UMCA