English

UMCA

                            

 

Beth yw UMCA  |  Digwyddiadau UMCA  |  Clybiau a Chymdeithasau  |  Yr Heriwr   |  Cyfansoddiad 

 

Beth yw UMCA?

Beth yw UMCA?

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA)

Llywydd 2021-22: Mared Edwards

  • Undeb sydd yn galluogi i chi ddysgu a chymdeithasu drwy’r Gymraeg.
  • Cafodd ei sefydlu yn 1973 ar gyfer gwarchod hawliau a buddiannau ac ymgyrchu dros fyfyrwyr Cymraeg yn y Brifysgol.
  • Cartref yr Undeb yw yn neuadd Pantycelyn; mae swyddfa UMCA wedi'i leoli yma, fel bod modd i’r aelodau i gyd cael gafael arnaf unrhyw bryd. Mae Pantycelyn yn ail-agor eleni, a bydd nifer ohonoch yn cael blas o fywyd unigryw UMCA trwy fyw yno. Felly mae blwyddyn gyffrous iawn o’n blaenau er mwyn sicrhau bod Pantycelyn yn rhoi hwb i'r iaith Gymraeg yma yn Aber unwaith eto.
  • Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi sicrhau fod gan y Brifysgol a’r Undeb Myfyrwyr bolisi dwyieithrwydd; hynny yw bod Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol yn cynhyrchu popeth yn ddwyieithog ac yn rhoi statws cyfartal i’r Gymraeg, fel ei bod yn rhan o fywyd holl fyfyrwyr Aberystwyth.  Yn ogystal rydym yn darparu gwersi Cymraeg i ddysgwyr yn rhad ac am ddim ac yn cyfathrebu gyda myfyrwyr o wledydd eraill am y Gymraeg.
  • Flwyddyn yma, rydym falch o gyhoeddi fod aelodaeth UMCA yn rhad ac am ddim unwaith eto. Bydd yr aelodaeth am ddim yn cael ei gynnig i fyfyrwyr sydd wedi sefyll TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf). Ond bydd angen i'r myfyrwyr ymaelodi i fod yn rhan o UMCA. Bydd modd iddynt ddad-ddanysgrifio ar unrhyw adeg, a bydd UMCA yn gyfrifol am gadw cofnodion priodol am yr aelodaeth.
  •  Amser i fwynhau a chreu atgofion yw eich blynyddoedd fel myfyriwr, ac mae UMCA yn sicrhau boddhad i'w aelodau flwyddyn ar ôl blwyddyn trwy gynnig amrywiaeth eang o adloniant, megis tripiau o amgylch ardal Aberystwyth a chynnal gigs achlysurol.

Cysylltwch - umca@aber.ac.uk neu yn fy swyddfa ym Mhenbryn neu yn yr Undeb.

 

 @UMCA_              UMCA           umcaberystwyth        umcaber

 

Aelodaeth Cyffredinol UMCA 2021-2022

Cyf: M10017690

Ychwanegu ir fasged

Pris: £0.00
Mewngofnodwch i ychwanegu eitemau at eich basged os gwelwch yn dda.

Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.

 

Y Pwyllgor

 


Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576