Hysbysebu

Rydym yn hapus bod gennych ddiddordeb mewn gweithio gydag UMAber!

Os hoffech hysbysebu gyda ni, cysylltwch â’n ffrindiau ni yn Native, y cwmni cyfryngau allanol trwy media@native.fm


Mae Aberystwyth yn gartref i dros 7,000 o fyfyrwyr, sef bron i hanner poblogaeth y dref glan môr, sy’n gwneud Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UMAber) y lle gorau i hyrwyddo'ch busnes / gwasanaethau i boblogaeth myfyrwyr Aberystwyth!

PAM HYSBYSEBU GYDA NI?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd o ran cyfryngau a hysbysebu i'ch cysylltu â myfyrwyr Aber gydol y flwyddyn, o stondin yn ein Ffair y Glas i hysbyseb ar ein gwefan. Rydym yn ymfalchïo mewn gallu cynnig cyfleoedd wedi’u teilwra’n unigol ar gyfer gwahanol adegau o'r flwyddyn ac unrhyw gyllideb. Felly, waeth pa mor fawr neu fach yw'ch busnes, cysylltwch â ni a byddem yn hapus i greu rhestr o gyfleoedd ar gyfer cyfryngau sy'n addas i chi.


BETH SYDD AR GAEL?

Pecyn cyfryngau: 

Nod y pecyn hwn yw rhoi crynodeb i chi o'r opsiynau sydd ar gael. Mae'r rhain yn amrywio o lwyfannau ar-lein a chyfryngau digidol (o faneri ar y we i bostiadau ar gyfryngau cymdeithasol) i amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n ennyn diddordeb myfyrwyr (o Ffeiriau'r Glas blynyddol i'n Ffair Llety a Thai) sy'n rhoi'r cyfle perffaith i gyfathrebu'n effeithiol â myfyrwyr Aberystwyth. Gallwn greu pecynnau sy'n addas i anghenion eich busnes.

Lawrlwythwch ein Pecyn Cyfryngau heddiw i gael mwy o wybodaeth am ein cyfleoedd ar gyfer cyfryngau a digwyddiadau. I gael mwy o fanylion am gostau cyfryngau unigol, lawrlwythwch ein Ffurflen Archebu.

Cyfleoedd noddi: 

Fel elusen gofrestredig, mae UMAber yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i noddi digwyddiadau, sy'n eich galluogi chi i gysylltu eich brand â rhai o'r digwyddiadau mwyaf yng nghalendr y myfyrwyr. Mae'r pecynnau'n cynnwys gwahanol lefelau o bresenoldeb eich brand, y gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth o wahanol gyllidebau.


SUT MAE CYMRYD RHAN?

Ffurflen fwcio

I noddi neu hysbysebu, llenwch ein ffurflen fwcio a dychwelwch hi i UMAber gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y ffurflen.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576