Hysbysebu

Myw...


Mae gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth dros 8,000 o fyfyrwyr yn aelodau, sef bron i hanner poblogaeth y dref.

Rydym yn cynnig cyfres o gyfryngau i hyrwyddo eich undeb i'n myfyrwyr gydol y flwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys:

Am fwy o wybodaeth, gweler ein Pecyn Cyfryngau:

Rydym wedi gweithio gydag ystod eang o gleientiaid a gallwn deilwra pecynnau i fod yn addas i bawb.

Cysylltwch â ni am sgwrs anorfod unrhyw bryd.

Am fwy o wybodaeth ynglyn â'r holl opsiynau, cysylltwch â Matt Lukasiak:

  • e-bost: mul8@aber.ac.uk
  • Ffôn: 01970 621704.
  • Yn bersonol yn Undeb y Myfyrwyr

Rhestr fer o'n cleientiaid a'n partneriaid:

SPAR, Mid Wales Travel, Endsleigh, Coop, Sinema'r Commodore, ACCA,

Action on Hearing Loss, Cantref, GCHQ, Mayan Cabs, Stars, Cwm Rheidol,

Sophie’s, TSB, Wetherspoons, Alex’s Driving Tuition, Achub y Plant, Lucozade

 

Ambell i Dysteb

Roedd yn Ffair yn llawer gwell na'r disgwyl [...] gyda nifer fawr o ymwelwyr drwy'r dydd.”

  • Rhoi Organau – Menter y Llywodraeth

 

“Presenoldeb da iawn. Trawstoriad gwych o fyfyrwyr - Rhyngwladol a Phrydeinig”

  • S4C – Sianel Deledu

 

"Gwych! [...] gwnaeth y gwagle ychwanegol wahaniaeth enfawr i'r atmosffer ac

roedd y myfyrwyr yn edrych yn hapusach a threulion nhw fwy o amser wrth bob stondin.”

  • Spellbound – Busnes Lleol

 

“Roedd y Ffair yn dda iawn; roedd llawer o fyfyrwyr yn pasio gydol y dydd”

  • Traveline Cymru – Elusen