Hysbysebu Gyda Ni

Photos showing advertising at Aberystwyth Students Union

Pam dylid hysbysebu gydag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth? 

Yma, yn nhref hanesyddol Aberystwyth mae Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cynrychioli dros 8,000 o fyfyrwyr. Lleolir ein tref hardd a chroesawgar ar arfordir Gorllewin Cymru rhwng Mynyddoedd Cambria a Bae Ceredigion ac fe welwn ni fyfyrwyr o ledled y byd yn dod atom bob blwyddyn. 

Rydyn ni yma i sicrhau bod myfyrwyr Aber yn caru bywyd myfyrwyr, ac fel hynny, rydyn ni’n y lle gorau i gysylltu myfyrwyr â brandiau y byddan nhw’n eu caru. Mae ein myfyrwyr yn chwarae rhan fawr yn yr Undeb gyda thros 16,000 o ddilynwyr ar draws ein sianeli cyfryngau cymdeithasol a channoedd yn manteisio ar ein gofodau. Prifysgol Aberystwyth yw’r uchaf yn y DU o ran bywyd myfyrwyr. 

 

Cyflwyno Native: Ein partner cyfryngau

I hysbysebu gyda ni ar-lein neu ar y campws, cysylltwch â Native. Fel partner hysbysebu unigryw Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, mae Native yn rhedeg ein cyfryngau ar y campws a gall helpu i chi feithrin perthnasoedd cynaliadwy ac ystyrlon gyda myfyrwyr 18-25 oed. Gellir dysgu mwy am gyfleoedd hysbysebu gydag Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth trwy ein pecyn cyfryngau. 

 

I archebu eich ymgyrch nesaf a dechrau cyrraedd myfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, cysylltwch â native heddiw.

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576