Hysbysebu

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UMAber) yw’r lle gorau i hyrwyddo’ch gwasanaethau i fyfyrwyr Aberystwyth.

Mae Aberystwyth yn gartref i dros 7,000 o fyfyrwyr, sef bron i hanner poblogaeth y dref.


Pam hysbysebu gyda ni?

Rydym yn cynnig cyfres o gyfryngau i’ch rhoi chi mewn cysylltiad gyda Myfyrwyr Aber trwyr gydol y flwyddyn: o stondin yn Ffair y Glas i hysbyseb ar ein gwefan, mae gennym amrywiaeth i siwtio unrhyw un.

Rydym wedi gweithio gydag ystod eang o gleientiaid a gallwn deilwra pecynnau i fod yn addas i bawb.

Sut mae archebu?

I archebu, llenwch y ffurflen archebu a’i dychwelyd atom ni gan ddefnyddio’r manylion ar waelod y ffurflen.


Beth sydd ar gael?

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Pecyn Cyfryngau 2017 – 2018.


Cyfleoedd Nawdd

Fel elusen gofrestredig, mae gan UMAber amrywiaeth eang o gyfleoedd i noddi, sy’n cynnig cysylltiadau i gryfhau eich brand. Mae’r pecynnau’n cynnwys gwahanol lefelau o bresenoldeb brand y gellir eu haddasu i weddu i gyllidebau gwahanol.

Gallwch noddi'r digwyddiadau allweddol canlynol:

  • Penwythnosau Superteams (Chwefror & Mawrth 2018)
  • Etholiadau Arweinyddiaeth (Pleidleisio 12 - 16 o Fawrth 2018)
  • Wythnos wobrwyo UMAber yn Dathlu (23 - 27 o Ebrill 2018)
  • Cystadlaethau Varsity (Mis Ebrill ym Mangor)
  • Gwyl Rygbi blynyddol Aber7s (5 - 6 Mai 2018)

Pecyn noddi llawn ar gael yma


Am wybodaeth pellach, cysylltwch â:

Matt Lukasiak (Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau) mul8@aber.ac.uk | 01970 621704