Hysbysebu

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UMAber) yw’r lle gorau i hyrwyddo’ch gwasanaethau i fyfyrwyr Aberystwyth.

Mae Aberystwyth yn gartref i dros 7,000 o fyfyrwyr, sef bron i hanner poblogaeth y dref.


Pam hysbysebu gyda ni?

Rydym yn cynnig cyfres o gyfryngau i’ch rhoi chi mewn cysylltiad gyda Myfyrwyr Aber trwyr gydol y flwyddyn: o stondin yn Ffair y Glas i hysbyseb ar ein gwefan, mae gennym amrywiaeth i siwtio unrhyw un.

Rydym wedi gweithio gydag ystod eang o gleientiaid a gallwn deilwra pecynnau i fod yn addas i bawb.


Beth sydd ar gael?

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Pecyn Cyfryngau 2017 – 2018.


Sut mae archebu?

I archebu, llenwch y ffurflen archebu a’i dychwelyd atom ni gan ddefnyddio’r manylion ar waelod y ffurflen.


Am wybodaeth pellach, cysylltwch â:

Matt Lukasiak (Cydlynydd Cyfryngau a Digwyddiadau) mul8@aber.ac.uk | 01970 621704