Hysbysebu

Mae Aberystwyth yn gartref i 7,000 a mwy o fyfyrwyr, sef bron hanner poblogaeth y dref ar lan y môr.

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UMAber) yw'r lle gorau i hyrwyddo eich busnes / gwasanaethau i fyfyrwyr Aberystwyth...


PAM HYSBYSEBU GYDA NI?

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd o ran cyfryngau a hysbysebu i'ch cysylltu â myfyrwyr Aber gydol y flwyddyn: o stondin yn ein Ffair y Glas i hysbyseb ar ein gwefan, mae gennym amrywiaeth o opsiynau sy'n addas ar gyfer unrhyw adeg o'r flwyddyn ac unrhyw gyllideb.

Rydym wedi gweithio gydag amrywiaeth eang o gleientiaid, mawr a bach, a gallwn roi cyngor ar becynnau wedi'i haddasu'n arbennig ar gyfer pawb.


BETH SYDD AR GAEL?

Pecyn cyfryngau: 

Nod y pecyn hwn yw rhoi crynodeb i chi o'r opsiynau sydd ar gael. Mae'r rhain yn amrywio o lwyfannau ar-lein a chyfryngau digidol (o faneri ar y we i byst ar gyfryngau cymdeithasol) i amrywiaeth o ddigwyddiadau sy'n ennyn diddordeb myfyrwyr (o Ffeiriau'r Glas blynyddol i'n Ffair Dai a Llety) sy'n rhoi'r cyfle perffaith i gyfathrebu'n effeithiol â myfyrwyr Aberystwyth.

Gallwn greu pecynnau sy'n addas i anghenion eich busnes. 

Cyfleoedd noddi: 

Fel elusen gofrestredig, mae UMAber yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i noddi digwyddiadau, sy'n eich galluogi chi i gysylltu eich brand â rhai o'r digwyddiadau mwyaf yng nghalendr y myfyrwyr. Mae'r pecynnau'n cynnwys gwahanol lefelau o bresenoldeb y brand, y gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth o wahanol gyllidebau.


SUT MAE CYMRYD RHAN?

Ffurflen fwcio

I noddi neu hysbysebu, llenwch ein ffurflen fwcio a dychwelwch hi i UMAber gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y ffurflen.


GWYBODAETH BELLACH:

Cysylltwch â Matt neu Paige - Ein Cydlynwyr Cyfryngau a Digwyddiadau: union.marketing@aber.ac.uk | 01970 621704

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576