English

Cynrychiolwyr Academaidd a Swyddogion Cyfadran

Myfyrwyr sydd wedi cael eu dewis fel y bobl orau i siarad ar ran myfyrwyr eraill yw Cynrychiolwyr Academaidd a Swyddogion Cyfadran. Maen nhw’n rolau pwysig sy’n rhoi cyfle i fyfyrwyr godi adborth a gweithio gyda staff y Brifysgol i helpu gwneud eich amser yn Aberystwyth y gorau y gall fod! 

I ganfod mwy am y rolau hyn a sut y gallwch chi ddod yn gynrychiolydd myfyrwyr, ewch i’n tudalennau ar y we a chwiliwch am:

Elections ButtonResource Hub Button

 

Beth mae ein cynrychiolwyr yn ei ddweud am eu rôl...

"Y teimlad eich bod yn cael effaith bositif ar eich cyd-fyfyrwyr drwy helpu i lunio eich cwrs yw'r peth sy'n rhoi'r boddhad mwyaf o fod yn gynrychiolydd."

Sean, Cynrychiolydd Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol, Blwyddyn 3

"Mae bod yn gynrychiolydd yn gyfle anhygoel i wella profiad myfyrwyr, nid yn unig i'r rhai cyfredol ond i fyfyrwyr y dyfodol yn ogystal. Mae'n brofiad gwych gallu mynegi'r pethau mae corff y myfyrwyr am eu gwella, a gweld y rhain yn cael eu gwireddu."

Jenny, Cynrychiolydd Gradd Gyd-anrhydedd Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol

 

 

  Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd
Tom - llaisum@aber.ac.uk

  Swyddog Materion Academaidd
Elizabeth - academaiddum@aber.ac.uk

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576