Rolau: Cynrychiolwyr Academaidd

 

*GALLWCH GANFOD PA RÔL Y GALLWCH CHI SEFYLL AR EI CHYFER YMA*


Myfyrwyr yw Cynrychiolwyr Academaidd sydd wedi cael eu hethol gan eu cyd-fyfyrwyr ar eu cwrs neu yn eu hadran i ddarparu adborth ar farn y rheiny maen nhw'n eu cynrychioli i'w Hadran, y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr.

Maen nhw'n gweithio gyda'u Cynrychiolydd Cyfadran a'r Swyddog Materion Academaidd i gynrychioli myfyrwyr drwy fynychu Pwyllgorau Ymgynghorol Staff Myfyrwyr er mwyn cyflwyno adborth gan fyfyrwyr ac ymateb iddo.


Beth yw disgwyliadau Cynrychiolydd Academaidd?

Mae bod yn gynrychiolydd academaidd yn rôl syml ond yn un bwysig, sydd ond yn cymryd hyd at 1-2 awr o'ch amser bob wythnos.

Mae'r disgwyliadau'n cynnwys:

  • Mynychu hyfforddiant Cynrychiolwyr Academaidd a ddarperir gan UM ym mis Hydref
  • Hyrwyddo'ch rôl ymhlith myfyrwyr a'i gwneud yn glir sut y gallant gysylltu â chi
  • Siarad â myfyrwyr a chasglu adborth myfyrwyr
  • Mynychu a chymryd rhan mewn tri Phwyllgor Ymgynghorol Staff a Myfyrwyr (un y tymor)
  • Rhoi gwybod i’r UM am unrhyw gyflawniadau neu broblemau

Pam dylwn i fod yn Gynrychiolydd Cwrs?


Pa hyfforddiant a chymorth gaiff eu darparu?
Estynnir gwahoddiad i bob Cynrychiolydd Academaidd fynychu sesiwn hyfforddi gynted y byddant wedi cael eu hethol i'r rôl. Eleni, byddwn yn ail-enwi ein hyfforddiant yn hyfforddiant i ddechreuwyr a dychwelwyr, gan ddibynnu a ydych wedi bod yn Gynrychiolydd Academaidd o'r blaen.

Yn ogystal â hyfforddiant, byddwch yn derbyn cylchlythyr o leiaf unwaith y mis gyda'r wybodaeth ddiweddaraf a chyfleoedd sy'n berthnasol i'ch rôl – bydd hyn yn cynnwys y cyfle i fynychu cynadleddau rhanbarthol a chenedlaethol er mwyn cwrdd â chynrychiolwyr o gyfadrannau eraill.

Mae'r Swyddog Materion Academaidd a'r Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd hefyd wrth law gydol y flwyddyn i drefnu cyfarfodydd rheolaidd, cyfleoedd ychwanegol am hyfforddiant ac i ddarparu cymorth parhaus os bydd ei angen.


 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576