Cofnodi Eich Oriau

COFNODI EICH ORIAU 

Mae gwirfoddolwyr myfyrwyr UM Aber yn anhygoel ac rydym yn credu eich bod yn haeddu cydnabyddiaeth am yr holl amser a'r ymdrech rydych yn eu cyfrannu er budd eich cyd-fyfyrwyr, y gymuned a/neu'r amgylchedd.

GWOBRAU ABER yw ein ffordd o ddathlu'ch ymrwymiad i wirfoddoli. Mae gennym 3 o wobrau y gallwch weithio tuag atynt yn ystod y flwyddyn academaidd; y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw gwneud cofnod o’ch oriau a nodi'r sgiliau rydych chi wedi'u dysgu o ganlyniad i wirfoddoli.

Mae pob gwobr yn ffordd wych o ddangos eich cyrhaeddiad a gall eich helpu i sefyll allan o'r dorf pan fyddwch yn ystyried eich camau nesaf! Hefyd, bydd unrhyw un sy'n gweithio tuag at Wobr Aber yn cael y cyfle i fynychu sesiwn sgiliau i'ch helpu i fyfyrio ar sut y gall eich sgiliau a'ch profiadau gwirfoddoli gynyddu eich cyflogadwyedd.


 

Eleni, caiff oriau gwirfoddoli eu cyfrif o ddydd Llun 17eg Medi 2018 tan ddydd Sul 12th Mai 2019.


I weithio'n effeithiol tuag at y wobr, mae’n bwysig eich bod yn cofnodi eich oriau a'ch sgiliau’n rheolaidd gydol y flwyddyn academaidd. Nid ydych chi'n gyfyngedig i gofnodi oriau o un rôl, felly os ydych chi'n ymwneud ag amryw o wahanol weithgareddau gwirfoddol, yna byddem yn eich annog chi i gofnodi popeth rydych chi'n ei wneud!

Cyn ennill eich gwobr, bydd aelod o staff yn cadarnhau eich holl oriau gwirfoddoli a’r sgiliau rydych chi wedi’u meithrin. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd carreg filltir, byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau’r hyn rydych wedi’i gyflawni. Yna gallwch chi gasglu'ch tystysgrif(au) yn ystod Wythnos Ddathlu’r UM, Wythnos Raddio neu Wythnos y Glas!

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os ydych chi am gael rhagor o wybodaeth am Wobr Aber, gallwch chi edrych ar y dudalen [Cwestiynau Cyffredin] neu e-bostio alg51@aber.ac.uk 


Hyb y Gwirfoddolwyr - Cofnodi Eich Oriau

Rhaid i chi fod wedi [cofrestru fel gwirfoddolwr] i gofnodi eich oriau. Mae hyn yn digwydd wrth i chi gofrestru, lle byddwch chi'n creu enw defnyddiwr a chyfrinair er mwyn caniatáu i chi gael mynediad i hyb y gwirfoddolwyr. Mae’n bwysig cofnodi eich sgiliau a’ch oriau’n rheolaidd!

 

THE VOLUNTEER HUB IS NOW CLOSED AND WILL RE-OPEN IN SEPTEMBER 2019