Hwb Darparwyr

Chwilio am Wirfoddolwyr?

Croeso i'n rhestr ddarparwyr! Os ydych chi’n sefydliad nid-er-elw a bod gennych chi gyfleoedd gwirfoddoli parhaus neu untro i'w cynnig i fyfyrwyr yn Aberystwyth, yna byddai’n braf iawn clywed gennych chi.

Mae Gwirfoddoli UMAber yn awyddus i gysylltu myfyrwyr ag ystod o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd, ennill sgiliau newydd a chyfrannu at y gymuned leol. Sefydlwyd ein gwasanaeth broceriaeth ar-lein am ddim i helpu sefydliadau i hyrwyddo eu rolau ac i recriwtio gwirfoddolwyr myfyrwyr.

Mae’r gwasanaeth broceriaeth ar gael i sefydliadau yn y gymuned, nid-er-elw (ee, cymdeithas anghorfforedig, ymddiriedolaeth, Prif Swyddog Gwybodaeth (CIO), Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) neu gwmni elusennol); neu sefydliadau sy’n cynnig cyfleoedd gwirfoddoli gwerthfawr i fyfyrwyr nad yw’n cymryd lle rolau staff taledig.

 

     

 


  Cydlynydd Gwirfoddoli
Tom - suvolunteering@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576