Gwirfoddoli

Myfyrwyr yn Gwirfoddoli yn UMAber                                 

Os ydych chi'n bwriadu gwirfoddoli yn ystod eich amser yma yn Aberystwyth,
rydych chi wedi dod i'r lle iawn! P'un a ydych chi am wirfoddoli'n rheolaidd yn y gymuned, cynnal diwrnod o weithredu neu ymuno â phrosiect dan arweiniad myfyrwyr; mae digon o gyfleoedd i chi wirfoddoli!

Mae UMAber yn diffinio myfyrwyr sy’n gwirfoddoli fel unrhyw un sy'n ymroi eu hamser heb gael eu talu er budd pobl eraill neu'r amgylchedd. Mae myfyrwyr sy’n gwirfoddoli’n gwneud gwir wahaniaeth, ac mae’n anodd curo’r ymdeimlad cynnes o foddhad a ddaw wrth wybod eich bod chi wedi helpu rhywun neu rywbeth!


Rhesymau dros wirfoddoli

Gall gwirfoddoli roi teimlad o foddhad a gwneud gwahaniaeth yn ogystal â bod yn gyfle gwych i chi ddatblygu’n bersonol y tu hwnt i'ch astudiaethau.

Dyma’n pum prif reswm dros wirfoddoli:

  • Gwneud gwahaniaeth i rywbeth sy'n bwysig i chi
  • Ennill neu ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, profiad
  • Rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol neu wneud rhywbeth dydych chi erioed wedi'i wneud o'r blaen
  • Gwella’ch CV a'ch cyflogadwyedd
  • Ennill achrediad neu gydnabyddiaeth (Gwobr Aber)
     

Chi gaiff benderfynu’r math o wirfoddoli a faint o amser rydych chi'n ei dreulio’r tu allan i'ch astudiaethau. Ond hefyd, cofiwch fod modd dewis mwy nag un cyfle i wirfoddoli! Po fwyaf a wnewch, y mwyaf o fudd a gewch, felly cyfranogwch!


Cofrestrwch fel gwirfoddolwr | Cyfleoedd presennol | Diwrnodau o weithredu

Myfyrwyr Prosiectau | Cofnodi eich oriau | Yn Edrych Am Wirfoddolwyr

 

Angen cymorth?

Gallwch gysylltu â'n Cydlynydd Gwirfoddoli drwy e-bostio alg51@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576