Gwirfoddoli

Ydych chi'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth? Cyfrannu at y gymuned? Codi arian am achos anhygoel? Bod yn rhywun y gellir ei edmygu? Oes gennych chi'r sgiliau a all gael effaith gadarnhaol ar rywun? Allech chi arwain? Oes gennych chi brosiect mewn golwg yr hoffech ei gynnal?

Mae gwirfoddoli yn UMAber yn hawdd. Mae gennym ystod eang o grwpiau a phrosiectau y gellir cymryd rhan ynddynt ac mae'r gymuned leol yn wastad chwilio am fyfyrwyr i wirfoddoli. Mae dewis helaeth o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael.

A byddwch hefyd yn gwella'ch hyder cymaint wrth wirfoddoli. Byddwch yn cwrdd â ffrindiau a chysylltiadau newydd, ennill profiad gwerthfawr yn ogystal â bod ar y blaen wrth ymgeisio am swyddi!


Yn edrych am wirfoddolwyr?

Os oes gennych gyfle i fyfyrwyr wirfoddoli gyda chi, hoffen ni glywed oddi wrthoch. Mae UMAber yn bwriadu cysylltu myfyrwyr ag ystod o gyfleoedd a fydd yn eu galluogi i roi yn ôl i'r gymuned leol a gweithio gyda hi, yn ogystal â chwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd.

Dwedwch wrthym ni am eich cyfle yn y ffurflen isod:

 


Gwybodaeth pellach

Os oes gennych unrhyw ymholiad neu fater pellach ynghylch gwirfoddoli, cysylltwch â undeb@aber.ac.uk