Myfyrwyr Prosiectau

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth ag elusennau, y gymuned leol a myfyrwyr i sefydlu prosiectau lle mae angen.

Os ydych chi'n chwilio am ymrwymiad rheolaidd, mae ein prosiectau’n gyfle gwych i weithio gyda phobl o’r un anian â chi gydol y flwyddyn.

Gyda'ch gilydd, bydd modd i chi nid yn unig helpu achos a gwneud gwahaniaeth, ond hefyd gael cyfle i ddatblygu syniadau, ymgymryd â chyfrifoldebau a datblygu sgiliau.

Beth am fwrw golwg ar ein hamrywiaeth o brosiectau partneriaeth a rhai sydd dan arweiniad myfyrwyr, er mwyn dod o hyd i rywbeth sy'n addas i chi!

Rhaid i fod wedi cofrestru fel gwirfoddolwr cyn gwneud cais am Brosiect.


Oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect?

Rydyn ni’n gwybod bod gwirfoddoli’n rhoi cyfle i chi helpu achos sy'n bwysig i chi. Os na allwch chi ddod o hyd i gyfle addas i wirfoddoli neu efallai bod gennych chi’r sgiliau, yr wybodaeth a'r syniadau i greu eich prosiect eich hun, yna gallwn ni eich helpu chi!

Mae Undeb y Myfyrwyr yma i gynnig cymorth i chi os ydych chi am sefydlu prosiect newydd; nid yn unig allwn ni eich darparu â chymorth ar gyfer datblygu, ond mae cymorth ariannol ar gael hefyd.

Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect dan arweiniad myfyrwyr, yna mae angen i chi yn gyntaf ddarllen a chwblhau ein canllaw cychwyn.

Fel arall, os oes gennych chi syniad ynglyn â mudiad yr hoffech i ni weithio gyda nhw, cysylltwch â alg51@aber.ac.uk.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576