Gwaredu Straen Arholiadau Aber

Mae Llacio Straen Arholiadau yn Aber yn ddigwyddiad wythnos o hyd, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael hwyl ac ymlacio rhywfaint. Gall cyfnodau arholiadau ac asesu fod yn adeg eithriadol o brysur i lawer o fyfyrwyr.

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn, a dyna pam rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol i'ch cynorthwyo gyda gwybodaeth, gweithgareddau a digwyddiadau.

Mae'r tabl isod yn dwyn sylw at amryw o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Pob lwc oddi wrth bawb yn UMAber!


DYDDIAD

DIGWYDDIAD

Dydd Llun 6ed - dydd Sadwrn 11eg Ionawr

 

 

Llacio Straen Arholiadau yn Aber

Mae Llacio Straen Arholiadau yn Aber yn ddigwyddiad wythnos o hyd, sy'n rhoi cyfle i fyfyrwyr gael hwyl ac ymlacio rhywfaint. Gall cyfnodau arholiadau ac asesu fod yn adeg eithriadol o brysur i lawer o fyfyrwyr.

Rydym am sicrhau eich bod yn cael y cymorth sydd ei angen arnoch yn ystod y cyfnod hwn, a dyna pam rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r Brifysgol i'ch cynorthwyo gyda gwybodaeth, gweithgareddau a digwyddiadau.

Mae'r tabl isod yn dwyn sylw at amryw o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Pob lwc oddi wrth bawb yn UMAber!

 

4pm – 5pm Dydd Llun 6ed a dydd Gwener 10fed Ionawr

 

Sesiynau Maldod, Undeb y Myfyrwyr

Cynhelir y sesiynau maldod yn yr ardal danddaearol. Gall hunan-ofal fod yn rhywbeth cyflym a syml, ac eto, mae’n rhywbeth rydyn ni’n aml yn ei anghofio! Beth am ddod draw a gwneud mwgwd ar gyfer eich wyneb neu driniaeth gwefusau eich hun ac ymlacio am 10 munud!

 

11am – 3pm, dydd Mawrth 7fed a dydd Iau 9fed Ionawr

 

Galw Heibio am Gyngor Academaidd

Gwasanaeth Cynghori, Undeb y Myfyrwyr

Ateb eich cwestiynau, amgylchiadau arbennig, apeliadau, arferion academaidd annerbyniol a materion academaidd eraill.

Gallwch alw heibio ar unrhyw adeg i gael cyngor annibynnol am ddim.

 

11am - 3pm, dydd Gwener 10fed Ionawr

 

Cwmni Cwn

Picturehouse, Undeb y Myfyrwyr

Mae'r cwn yn ôl… mewn cydweithrediad â Chwn Tywys Ceredigion; dewch draw i gael cwtsh i dawelu’ch ysbryd, a chymerwch seibiant o adolygu ac arholiadau.

 

Gydol yr Wythnos

 

Pecynnau Llacio Straen am ddim

Pob rhan o'r campws

Yn ogystal â'r holl weithgareddau a digwyddiadau sydd wedi’u cynllunio, byddwn hefyd yn dosbarthu pecynnau llacio straen am ddim ar draws y campws.

Bydd y rhain yn cynnwys ffrwythau, dwr, swigod lapio a rhai pethau annisgwyl eraill i'w gwneud yn haws i chi gadw’n hapus ac yn iach!

 

Gydol yr Wythnos

 

Celf, Crefft a Gemau Bwrdd

Yn yr ardal tanddaear, bydd gennym amrywiaeth o weithgareddau lliwio a chrefft ar gael er mwyn i chi gymryd seibiant o astudiaethau.

Yn y cyfamser, os ydych chi am chwarae gêm fwrdd er mwyn ymlacio, mae'r rhain ar gael drwy gydol y flwyddyn o'n derbynfa; y cyfan sydd ei angen arnoch i fenthyg un yw eich Cerdyn Aber.

 

Gydol yr Wythnos

 

Ystafell Lesiant UMAber

Ystafell Lesiant, Undeb y Myfyrwyr

Ar gael drwy gydol y flwyddyn, nid dim ond ar gyfer arholiadau, mae'r ystafell fach ond cyfforddus hon, sydd ar goridor gwaelod Undeb y Myfyrwyr, yn darparu lle tawel ar gyfer adolygu neu hunan-ofal.

 

Gydol yr Wythnos

 

Mabwysiadu Planhigyn, Undeb y Myfyrwyr

Yn yr adran danddaearol, bydd gennym amrywiaeth o blanhigion sydd angen cartref. Nid yn unig y bydd planhigyn yn bywiogi eich ystafell, mae tystiolaeth fod iddynt fanteision iechyd seicolegol a chorfforol yn ogystal!

 


Gwasanaethau Cymorth

Yn ogystal â digwyddiadau a gweithgareddau, rydym am eich atgoffa o rai o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael pe baech chi eu hangen yn ystod cyfnod a all beri cryn straen.

 

Gwasanaeth Cynghori UMAber

Ffôn: 01970 621712 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian

Ffôn: 01970 621761/622087

E-bost: cynghorydd-myfyrwyr@aber.ac.uk

Gwasanaeth Lles

Ffôn: 01970 621761/622087

E-bost: lles@aber.ac.uk

Gyrfaoedd

Ffôn: 01970 622378

E-bost: gyrfaoedd@aber.ac.uk

 

Peidiwch ag anghofio bod amrywiaeth o bobl ar draws y campws a all gynnig gair o gyngor a chefnogaeth, gan gynnwys mentoriaid myfyrwyr, tiwtoriaid personol a staff yn eich adran.


 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576