Gwaredu Straen Arholiadau Aber

Gall cyfnod arholiadau ac asesiadau fod yn adeg brysur dros ben i lawer o fyfyrwyr, ac mae peryg i ddyddiadau ar gyfer cyflwyno asesiadau ac arholiadau fynd yn drech na rhai pobl.

Eleni mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn gweithio mewn partneriaeth i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau i'ch cynnal yn ystod cyfnod arholiadau ac asesiadau.

Rydym hefyd am sicrhau eich bod chi'n cael y gefnogaeth rydych chi ei hangen yn ystod y cyfnod hwn, felly peidiwch â bod ofn bwrw golwg dros yr wybodaeth sydd ar ddiwedd y dudalen hon sy'n cynnwys gwasanaethau cymorth ac erthyglau am ddulliau adolygu.

Mae'r dudalen isod yn dwyn sylw at amrediad o ddigwyddiadau a gweithgareddau.

Er ein bod ni wedi cadarnhau cymaint o weithgareddau a digwyddiadau â phosib, rydym yn dal i fod wrthi'n gwneud rhai trefniadau, felly cofiwch wirio'n rheolaidd am y diweddaraf.

Pob lwc oddi wrth bawb yn UMAber!

 

*Cliciwch uchod i weld yr amserlen ar pdf


Gwasanaethau cymorth

Yn ogystal â rhestru'r gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ystod y cyfnod hwn, rydym am eich atgoffa o rai o'r gwasanaethau cymorth sydd ar gael pe baech chi eu hangen yn ystod cyfnod eithriadol o brysur.

 

Cymorth i Fyfyrwyr

Ffôn: 01970 621761 622087

E-bost: cymorth-myfyrwyr@aber.ac.uk

Gyrfaoedd

Ffôn: 01970 622378

E-bost: gyrfaoedd@aber.ac.uk

Gwasanaeth Cynghori UMAber

Ffôn: 01970 621700

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

 

Peidiwch ag anghofio bod amrywiaeth o bobl ar draws y campws a all gynnig gair o gyngor neu gefnogaeth i chi yn ystod cyfnod arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys mentoriaid myfyrwyr, tiwtoriaid personol a staff yn eich adran.