Dathlu

 

*Mae Enwebiadau 2021 ar GAU nawr!*

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cofiwch fod croeso i chi enwebu sawl unigolyn ac enwebu ar gyfer sawl gwobr.

 

Eleni mae gennym 34 Gwobr i'w cyflwyno ar draws ein 3 Noson Wobrwyo.

 

7pm - 5th May 2021

Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

7pm - 6th May 2021

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

 

7pm - 7th May 2021

Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Shortlist

Zoom Link

Shortlist

Zoom Link

 

Shortlist

Zoom Link

 

Rydyn ni'n darllen POB enwebiad ac mae pob enwebai yn derbyn copi o'u henwebiad, p’un a ydyn nhw ar y rhestr fer ai peidio. Mae panel o staff a myfyrwyr yn penderfynu pwy sy’n cael eu gwobrwyo, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cwblhau'r tri cham. Ni ellir ystyried unigolion ar gyfer gwobr heb reswm dros yr enwebiad.

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576