Dathlu

UMaber yn Dathlu ENWEBIADAU YN CAU MAWRTH 1af

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.


Bydd tri digwyddiad dathlu yn ystod yr wythnos:

Gwobrau’r Cymdeithasau sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

7pm dydd Llun 1 Ebrill, ar Graig-lais

Mwy o wybodaeth yma.

 

Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

Dydd Mawrth 2 Ebrill, Canolfan y Celfyddydau

Mwy o wybodaeth yma.

 

Gwobrau’r Chwaraeon sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Dydd Mercher 3 Ebrill, Parc Carafanau Brynrodyn

Mwy o wybodaeth yma.


Cofiwch mai myfyrwyr sy’n enwebu, beirniadu ac yn cyflwyno yn ein holl wobrau!

Yn ogystal â’r rhain, byddwn ni’n dathlu ein llwyddiannau fel teulu Aber yn ystod y flwyddyn gyfan ar y wefan, ein cyfryngau cymdeithasol ac ar bob campws.