Dathlu

 

*Mae Enwebiadau 2022 ar GAU nawr!*

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cofiwch fod croeso i chi enwebu sawl unigolyn ac enwebu ar gyfer sawl gwobr.

Eleni mae gennym 34 Gwobr i'w cyflwyno ar draws ein 2 Noson Wobrwyo.

 

 

Dydd Mawrth 3 Mai 2022
Meini prawf ar gyfer gwobrau

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

RSVP

 

Dydd Iau 5 Mai 2022

Chwaraeon: Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol. Meini prawf ar gyfer gwobrau

Cymdeithasau: Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth. Meini prawf ar gyfer gwobrau

Mynnwch eich tocynnau yma!

Rhestr fer | Enillwyr

 

Chwaraeon Rhestr fer | Enillwyr

Cymdeithasau Rhestr fer | Enillwyr

 

Rydyn ni'n darllen POB enwebiad ac mae pob enwebai yn derbyn copi o'u henwebiad, p’un a ydyn nhw ar y rhestr fer ai peidio. Mae panel o staff a myfyrwyr yn penderfynu pwy sy’n cael eu gwobrwyo, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cwblhau'r tri cham. Ni ellir ystyried unigolion ar gyfer gwobr heb reswm dros yr enwebiad.


*MAE'R ENWEBIADAU BELLACH AR GAU*

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576