Dathlu

 

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cofiwch fod croeso i chi enwebu sawl unigolyn ac enwebu ar gyfer sawl gwobr.

Eleni mae gennym 34 Gwobr i'w cyflwyno ar draws ein 2 Noson Wobrwyo.


Celebrates: Sports & Societies Awards | Dathlu: Gwobrau Chwaraeon & Cymdeithasau

Cyf: P10023860


Dydd Iau 2 Mai

Lleoliad: Prif Ystafell UMAber

ADPM Rhestr fer
RSVP

 

Dydd Mercher 1af Mai

Lleoliad: Prif Ystafell UMAber

Chwaraeon Rhestr fer

Cymdeithasau Rhestr fer

 

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

 

Chwaraeon: Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Cymdeithasau: Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Meini prawf ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr

 

 

Meini prawf ar gyfer Gwobrau Cymdeithasau 

Meini prawf ar gyfer Gwobrau Chwaraeon


Rydyn ni'n darllen POB enwebiad ac mae pob enwebai yn derbyn copi o'u henwebiad, p’un a ydyn nhw ar y rhestr fer ai peidio. Mae panel o staff a myfyrwyr yn penderfynu pwy sy’n cael eu gwobrwyo, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cwblhau'r tri cham. Ni ellir ystyried unigolion ar gyfer gwobr heb reswm dros yr enwebiad!

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576