Dathlu

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

CROESO I WYTHNOS UM ABER YN DATHLU

(sgroliwch lawr i weld y fideos canlyniadau)


Bydd tri digwyddiad dathlu yn ystod yr wythnos:

 

Gwobrau’r Cymdeithasau

Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dydd Mawrth, 28 Ebrill: Enillwyr iw cyhoeddi arlein ac ar ein tudalen Facebook (@UMAberSU) o 7:30pm ymlaen.

Mwy o wybodaeth yma.

Rhestr fer 2020.

Enillwyr y flwyddyn diwethaf.

 

 

Gwobrau’r Chwaraeon

Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Dydd Mercher 29 Ebrill: Enillwyr iw cyhoeddi arlein ac ar ein tudalen Facebook (@UMAberSU) o 7:30pm ymlaen.

Mwy o wybodaeth yma.

Rhestr fer 2020.

Enillwyr y flwyddyn diwethaf.

 

 

Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

Dydd Iau 30 Ebrill: Enillwyr iw cyhoeddi arlein ac ar ein tudalen Facebook (@UMAberSU) o 7:30pm ymlaen.

Mwy o wybodaeth yma.

Rhestr fer 2020.

Enillwyr y flwyddyn diwethaf.

 

 


Cofiwch mai myfyrwyr sy’n enwebu, beirniadu ac yn cyflwyno yn ein holl wobrau!

Yn ogystal â’r rhain, byddwn ni’n dathlu ein llwyddiannau fel teulu Aber yn ystod y flwyddyn gyfan ar y wefan, ein cyfryngau cymdeithasol ac ar bob campws.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576