Dathlu

 

*Mae Enwebiadau 2022 ar GAU nawr!*

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cofiwch fod croeso i chi enwebu sawl unigolyn ac enwebu ar gyfer sawl gwobr.

Eleni mae gennym 34 Gwobr i'w cyflwyno ar draws ein 2 Noson Wobrwyo.

 

 

Dydd Mawrth 3 Mai 2022
Meini prawf ar gyfer gwobrau

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

RSVP

 

Dydd Iau 5 Mai 2022

Chwaraeon: Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol. Meini prawf ar gyfer gwobrau

Cymdeithasau: Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth. Meini prawf ar gyfer gwobrau

Mynnwch eich tocynnau yma!

Rhestr fer

 

Chwaraeon Rhestr fer

Cymdeithasau Rhestr fer

 

Rydyn ni'n darllen POB enwebiad ac mae pob enwebai yn derbyn copi o'u henwebiad, p’un a ydyn nhw ar y rhestr fer ai peidio. Mae panel o staff a myfyrwyr yn penderfynu pwy sy’n cael eu gwobrwyo, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cwblhau'r tri cham. Ni ellir ystyried unigolion ar gyfer gwobr heb reswm dros yr enwebiad.


*MAE'R ENWEBIADAU BELLACH AR GAU*

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576