Dathlu

 

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cofiwch fod croeso i chi enwebu sawl unigolyn ac enwebu ar gyfer sawl gwobr.

Eleni mae gennym 34 Gwobr i'w cyflwyno ar draws ein 2 Noson Wobrwyo.


Nid yw'r cynnyrch hwn ar werth.


Dydd Mercher 1af Mai

Lleoliad: Prif Ystafell UMAber

Chwaraeon Rhestr fer

Cymdeithasau Rhestr fer
 

 

Dydd Iau 2 Mai

Lleoliad: Prif Ystafell UMAber

ADPM Rhestr fer

RSVP

 

Chwaraeon: Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Cymdeithasau: Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

 

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

Meini prawf ar gyfer Gwobrau Chwaraeon

Meini prawf ar gyfer Gwobrau Cymdeithasau 

 

 

Meini prawf ar gyfer Gwobrau Staff a Myfyrwyr


Rydyn ni'n darllen POB enwebiad ac mae pob enwebai yn derbyn copi o'u henwebiad, p’un a ydyn nhw ar y rhestr fer ai peidio. Mae panel o staff a myfyrwyr yn penderfynu pwy sy’n cael eu gwobrwyo, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cwblhau'r tri cham. Ni ellir ystyried unigolion ar gyfer gwobr heb reswm dros yr enwebiad!

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576