Dathlu 2022

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

CROESO I WYTHNOS UM ABER YN DATHLU 2022


Bydd tri digwyddiad dathlu yn ystod yr wythnos:

 

Gwobrau’r Cymdeithasau

Ar y 5 Mai cynhaliwyd Gwobrau Cymdeithasau blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i grwpiau ac myfyrwyr  eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Caiff pawb sy'n cyrraedd y rhestr fer a hefyd yr enillwyr, eu dethol gan fyfyrwyr Aberystwyth - mae'r holl broses, o'r enwebiad i'r cyflwyniad, dan arweiniad myfyrwyr.

Enillwyr eleni oedd:

 

Cymdeithas Academaidd y Flwyddyn:

Cymdeithas Gelf

Gwobr Rhagoriaeth Weinyddol:

Eleanor Caine – Galwad Llen

Cymdeithas Newydd Orau:

Cymdeithas Adaregol

Y Cyfraniad Mwyaf (RAG):

Cymdeithas Coctel

Gwobr Rhagoriaeth y Pwyllgor:

Galwad Llen

Gwelliant Fwyaf Cymdeithas y Flwyddyn:

Instrumental

Gwobr Cynaladwyedd:

ACV

Personoliaeth Cymdeithasau'r Flwyddyn:

Matthew Dooley – ACMUN

Aelod Cymdeithas y Flwyddyn:

Amber McNeil – KPOP

Gwobr Diwylliant Cymreig:

Galwad Llen

Cymdeithas y Flwyddyn:

Cymdeithas Coctel

Lliwiau (Cymdeithasau):

Christian Berlin

Eleanor Caine

Jude Binder

Kartik Sharma

Katie Taylor

Maddy Cook

Olga Olver

Sarah Davies

Aaron Ramsay

Matthew Dooley

Andrew Sartorio

Marta Barteczko

Amber McNeil

Gabriella Bosticco

Nicholas Lambert

Luke Smith

Emily Davis

Tiffany McWilliams

Joshua Carson

 

Dolenni allweddol:

 

Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr

Ar y 3ydd o Fai cynhaliwyd Gwobrau Staff a Myfyrwyr blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i aelodau staff, myfyrwyr wirfoddolwyr ac adrannau eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Dyma 11eg blwyddyn y gwobrau, ac rydym yn falch o fod wedi derbyn 742 o enwebiadau, yn amrywio o fyfyrwyr yn enwebu eu darlithwyr i gyd-fyfyrwyr yn enwebu eu cynrychiolwyr academaidd.

Roedd deg o gategorïau yn y gwobrau eleni, yn cydnabod staff, gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr academaidd mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar draws y brifysgol.

Enillwyr eleni oedd:

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

Bethan Stewart

Adran y Flwyddyn:

School of Education

Darlithydd y Flwyddyn:

Val Nolan

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

Niall McKeown

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

Andra Jones

Myfyriwr-Fentor y Flwyddyn:

Lauren Rebecca Middleton

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

Rae Hughes

Myfyriwr-Wirfoddolwr y Flwyddyn:

Zoe Hayne

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

David Ceri Jones

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

Karen Twinney

 

Dolenni allweddol:

 

Gwobrau’r Chwaraeon

Ar y 3ydd o Ebrill cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon u blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i clybiau ac myfyrwyr  eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Caiff pawb sy'n cyrraedd y rhestr fer a hefyd yr enillwyr, eu dethol gan fyfyrwyr Aberystwyth - mae'r holl broses, o'r enwebiad i'r cyflwyniad, dan arweiniad myfyrwyr.

Enillwyr eleni oedd:

 

Gwobr Gyfrannu’r Mwyaf:

Ffitrwydd Awyrol

Tîm BUCS y Flwyddyn:

Aberystwyth Women’s Hockey

Gwobr Ragoriaeth Bwyllgor:

Harriers

Clwb y Flwyddyn sydd wedi gwella mwyaf:

Ffitrwydd Awyrol

Tlws Gwyn Evans:

Imogen Thripland – Women’s Hockey

Tlws Mary Anne:

Alysia Jackson – Showdance

Tîm nad yw'n rhan o BUCS y Flwyddyn:

Chwaraeon Dawns

Person Chwaraeon y Flwyddyn:

Jade Whitlock – Dodgeball

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn:

Becca Gibson - Hockey (Women's)

Clwb y Flwyddyn:

Showdance

Tîm Varsity y Flwyddyn:

Pêl-dreod Americanaidd

Lliwiau (Chwaraeon):

Grace Mayo

Oliver Clegg

Christine Van Der Grift

Andrine Van Berg

Lucy Jones

William Howarth

Cameron Barnes

Robert Sterling

Nathaniel Hillman

James Setchfield

Isaac Dunn

Alex West

Jude barbour

Nick Shortan

Chloe Steer

Johanna Lewis

Adriana Su

Hector Rivero

Becca Gibbson

Emily Ratchford

Lucy Bowers

Mollie Ellis

Sophie-Marie Barriball

Courteney Venn

Eleanor Caine

 

Dolenni allweddol:


Cofiwch mai myfyrwyr sy’n enwebu, beirniadu ac yn cyflwyno yn ein holl wobrau!

Yn ogystal â’r rhain, byddwn ni’n dathlu ein llwyddiannau fel teulu Aber yn ystod y flwyddyn gyfan ar y wefan, ein cyfryngau cymdeithasol ac ar bob campws.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576