Rhestr Fer: Staff a Myfyrwyr 2022

Heddiw mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer olaf ar gyfer gwobrau 2022 UMAber Yn Dathlu, Gobrau Staff a Myfyrwyr.

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Heddiw mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer olaf ar gyfer gwobrau 2022 UMAber Yn Dathlu, Gobrau Staff a Myfyrwyr.

Cynhelir y digwyddiad ar Ddydd Mawrth y 3ydd o Fai, yn dechrau am 6:30yh yng Nghanolfan y Celfyddydau!

 

Mae'r gwobrau hyn yn cynorthwyo arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at y profiad o fod yn fyfyriwr.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

Urvashi Verma

Bethan Stewart

Tabitha Fycun

 

Adran y Flwyddyn:

Ysgol Addysg

Adran Mathemateg

Yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

 

Darlithydd y Flwyddyn:

Alice Vernon

Helen Marshall

Rob Douglas

Rosemary Cann

Val Nolan

 

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

Niall McKeown

Huw Lewis

Ian Scott

Sarah Lindop

Sian Lloyd-Williams

 

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

Andra Jones

Matt Peacey

Bruce Wight

 

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn:

Zoe Hayne

Lauren Rebecca Middleton

Eleanor Furness

 

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

Rae Hughes

Lily Casey-Green

 

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn:

Zoe Hayne

Aisleen Sturrock

Cameron Westwood

Urvashi Verma

 

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

David Ceri Jones

Ian Harris

Mike Wilkinson

Ruth Wonfor

 

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

Karen Twinney

Lewis Richards

Lorraine Spencer

Paula Hughes

 

Gobeithio y gwelwn ni lawer ohonoch chi yno am noson wych o ddathlu gwaith caled ac ymroddiad myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth!

Os gallwch ddod, byddem yn ddiolchgar pe gallech lenwi’r RSVP cyn Dydd Gwener 26ain o Ebrill fel ein bod yn gallu sicrhau bod digon o arlwyo ar gael.

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576