Argyfwng Costau Byw

Dyma sut gallwn ni helpu!

Gwyddom fod costau byw ar hyn o bryd yn bryder i bawb. Rydyn ni eisiau cynnig cymaint o gefnogaeth i'n myfyrwyr i'ch helpu chi drwyddo! 

Os ydych chi’n ei chael hi’n anodd gydag arian, y Gronfa Caledi sydd hefyd yn opsiwn i chi os oes angen cymorth.

CEGIN GYMUNEDOL 

Lle bydd bwyd dros ben ar y campws ar gael am ddim (yn yr Undeb Aber Underground)! Bydd lle i chi gymryd a pharatoi bwyd, gyda microdon, tegell ac ati hefyd.

RHODDWCH

Rydyn ni hefyd yn croesawu rhoddion! Os oes diddordeb, mae’r UM yn hapus croesawu eich hen hoff bethau, os ydych chi am roddi pethau, gellir eu gadael yn y bocsys yn y dderbynfa unrhyw bryd yn ystod yr wythnos. Rhoddir yr eitemau wedyn yn Hyb yr Hael i fyfyrwyr mewn angen eu defnyddio.

Rhoddwch yma:

£5, £10, £15, £20, £30, £40 or £50  

   

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576