Cysylltiadau

Mae Undeb Aberystwyth yn gysylltiedig â'r mudiadau canlynol:

  • Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr (UCM)
  • British Universities College Sports (BUCS)
  • Advice UK
  • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)
  • Child Poverty Action Group (CPAG)

 

 

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576