Arolygon Myfyrwyr

Gallwch gynnig help i’ch cyd-fyfyrwyr gyda’u gradd. Os oes gennych chi 5 munud fach, ewch i’r wefan hon i gwblhau arolwg byr a fydd o help mawr i’ch cyd-fyfyrwyr.

Gweler yma ar gyfer unrhyw arolygon myfyrwyr presennol:

 


Oes arnoch chi eisiau help oddi wrth y corff myfyrwyr er mwyn cwblhau eich traethawd hir? Anfonwch eich dolenni arolwg ac esboniad byr at union.marketing@aber.ac.uk

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576