Y Brifysgol

Mae'r Gwasanaeth Cynghori'n darparu gwybodaeth, cyngor a chynrychiolaeth ynghylch amrywiaeth eang o weithdrefnau a phrosesau'r brifysgol gan gynnwys apeliadau, materion disgyblu, cwynion, amgylchiadau arbennig, arfer academaidd annerbyniol ac adolygiad terfynol.

Gallwn eich cynghori chi ynghylch y gwahanol weithdrefnau a phrosesau, canfod tystiolaeth ategol addas, rhoi sylw ar eich cyflwyniadau a'ch helpu i baratoi at gyfarfodydd neu wrandawiadau. Dan rai amgylchiadau gallwn hyd yn oed fynychu gwrandawiadau a chyfarfodydd gyda chi.

I'ch helpu, rydym wedi cynhyrchu cyfres o ganllawiau isod ynghylch rhai o'r problemau cyffredin sy'n gallu wynebu myfyrwyr; mae pob un yn esbonio amryw o weithdrefnau a phrosesau'r brifysgol yn ogystal â sut gall y Gwasanaeth Cynghori roi cymorth i chi.

Bydd y canllawiau ar gael yma yn fuan.


Cysylltwch â ni drwy un o'r ffyrdd isod:

Ar-lein: Defnyddio ein ffurflen ymholi 

E-bost: undeb.cyngor@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621712

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576