English

Etholiadau

Chi sy'n arwain...

Y myfyrwyr sydd wrth y llyw ym mhob agwedd yr Undeb Myfyrwyr. Bob blwyddyn rydym yn defnyddio etholiadau democrataidd i helpu penderfynnu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan chi ar ystod o bynciau tra byddwch yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n cynnwys Swyddogion Llawn Amser a Swyddogion Gwirfoddol.

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru bleidleisio yn yr etholiadau dros unrhyw rôl sy'n berthnasol iddynt.

Hyb Etholiadau


Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576