Etholiadau

Chi sy'n arwain...

Y myfyrwyr sydd wrth y llyw ym mhob agwedd yr Undeb Myfyrwyr. Bob blwyddyn rydym yn defnyddio etholiadau democrataidd i helpu penderfynnu pwy ddylai siarad a gweithio ar eich rhan chi ar ystod o bynciau tra byddwch yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, sy'n cynnwys Swyddogion Llawn Amser a Swyddogion Gwirfoddol.

Etholiadau'r Hydref 2023 l Autumn Elections 2023

Gall pob myfyriwr sydd wedi cofrestru bleidleisio yn yr etholiadau dros unrhyw rôl sy'n berthnasol iddynt.

Hyb Etholiadau


  

No elections are currently running


Etholiadau Cynrychiolwyr Academaidd 2024 | Academic Rep Elections 2024

suvoice@aber.ac.uk

47 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.


Bwyllgorau Clybiau a Chymdeithasau 2024 I Club and Society Committee 2024

Clybiau Chwaraeon I Sports Clubs: suclubs@aber.ac.uk // Cymdeithasau I Societies: susocieties@aber.ac.uk

703 o swyddi i’w hennill drwy etholiad

Mae'r etholiadau ar gau.

  

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576