Hyb Etholiadau

Bwriad yr Hafan Etholiadau yw rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi i sefyll etholiad. Caiff ei diweddaru'n rheolaidd ac yno cewch ddarllen eich proffil, gwneud cwyn a chewch ffeithlenni a thempledi i'ch helpu chi i gynllunio eich ymgyrch a threfnu tîm eich ymgyrch.


Cwynion yn yr Etholiadau
Ffurflen gwyno ynglyn ag etholiadau UMAber


Y pethau sylfaenol…

Bwriad y rhain yw darparu popeth sydd ei angen arnoch i sefyll yr etholiadau, beth bynnag fo'r rôl rydych chi'n gwneud cais amdani. Bydd yr adnoddau hyn ar gael i'r holl ymgeiswyr ac maen nhw'n cynnwys canllawiau i'r broses etholiadol a'r rheolau.

Canllawiau ar gyfer Ymgeiswyr

Rheolau Ymgeiswyr  Etholiadau’r Hydref 2023

Cyflwyniad Rhagwybodaeth

Ffurflen Dreuliau Ymgeisydd

Ystadegau Amrywioldeb Ymgeiswyr- Etholiadau Y Gwanwyn 2023

Canllaw i redeg ymgyrch hygyrch


I'r rheiny sydd am gael ychydig mwy……

I'r rheiny sydd am gael ychydig mwy o gymorth wrth gynllunio'u hymgyrch. Ymhlith yr adnoddau hyn mae templedi, canllawiau a gwybodaeth ddefnyddiol i roi cymorth i bob ymgeisydd yn ystod y broses etholiadol.

Asedau cyfryngau cymdeithasol ymgeiswyr

Canllawiau i Ymgyrchu


Yn ystyried sut gallai bod yn Swyddog helpu cynlluniau gyrfaol eich dyfodol?…

Wnaethom ni gyfweld â rhai o’n Swyddogion blaenorol i weld lle maen nhw erbyn hyn! Ewch i ddarllen eu blogiau isod:

Gemma Tumelty Ble maen nhw nawr? Gemma Tumelty (umaber.co.uk)

Dave Stacey Ble maen nhw nawr? Dave Stacey (umaber.co.uk)

Josephine Southwell-Sander Ble maen nhw nawr? Josephine Southwell-Sander (umaber.co.uk)

Caroline Dangerfield Ble maen nhw nawr? Caroline Dangerfield (umaber.co.uk)

Jasmine Cross Ble maen nhw nawr? Jasmine Cross (umaber.co.uk)


Adnoddau Staff...…

Canllawiau Etholiad Undeb y Myfyrwyr ar gyfer Staff

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576