Awgrymu Myfyriwr

Pwy ydych chi'n meddwl fyddai'n Ymgeisydd gwych yn yr Undeb?

Byddwn ni'n cysylltu â'r myfyrwyr a gaiff eu crybwyll ac yn rhoi gwybod iddyn nhw bod rhywun yn meddwl y bydden nhw'n ymgeisydd gwych ac yn eu hannog nhw i sefyll. Fyddwn ni ddim yn dweud wrthyn nhw pwy sydd wedi eu crybwyll os nad ydych chi am i ni wneud hynny ond mae croeso i chi eu hannog yn bersonol.

Cewch awgrymu cymaint o fyfyrwyr ag y dymunwch!


Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576