Dathlu 2023

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

CROESO I WYTHNOS UM ABER YN DATHLU 2023


Bydd tri digwyddiad dathlu yn ystod yr wythnos:

 

Gwobrau’r Cymdeithasau

Ar y 5ed o Fai cynhaliwyd Gwobrau Cymdeithasau blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i grwpiau ac myfyrwyr  eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Caiff pawb sy'n cyrraedd y rhestr fer a hefyd yr enillwyr, eu dethol gan fyfyrwyr Aberystwyth - mae'r holl broses, o'r enwebiad i'r cyflwyniad, dan arweiniad myfyrwyr.

Enillwyr eleni oedd:

 

Cymdeithas Academaidd y Flwyddyn:

Cymdeithas Ddaearyddiaeth

Cymdeithas Newydd Gorau y Flwyddyn:

Crefftau Aber

Gwobr y Cyfraniad Mwyaf:

Nawdd Nos

Gwobr Rhagoriaeth y Pwyllgor:

SSAGO

Gwelliant Fwyaf Cymdeithas y Flwyddyn:

Cymdeithas Amaeth

Gwobr Cynaladwyedd:

Crefftau Aber

Personoliaeth Cymdeithasau'r Flwyddyn:

Jade Roberts - Galwad Llen

Person Cymdeithasol y Flwyddyn:

Aaron Ramsey – SSAGO

Gwobr Diwylliant Cymreig:

Cymdeithas Ddaearyddiaeth

Cymdeithas y Flwyddyn:

Galwad Llen

Lliwiau (Cymdeithasau):

Alastair Stewart

Andreine Vangberg

Chelsea Scott

Chloe Strange

Eli Latham

Elizabeth Knappett

Evelyn Gale

Jade Roberts

Jasneet Samrai

Jenny Thyer

Matt Owen

Natalie Kraus

Rhian Jones

Richard Dannenberg

Zoe Bainbridge

 

Dolenni allweddol:

 

Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr

Ar y 3ydd o Fai cynhaliwyd Gwobrau Staff a Myfyrwyr blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i aelodau staff, myfyrwyr wirfoddolwyr ac adrannau eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Dyma 11eg blwyddyn y gwobrau, ac rydym yn falch o fod wedi derbyn 742 o enwebiadau, yn amrywio o fyfyrwyr yn enwebu eu darlithwyr i gyd-fyfyrwyr yn enwebu eu cynrychiolwyr academaidd.

Roedd deg o gategorïau yn y gwobrau eleni, yn cydnabod staff, gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr academaidd mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ar draws y brifysgol.

Enillwyr eleni oedd:

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

Zoe Hayne

Adran y Flwyddyn:

Department of Computer Science

Darlithydd y Flwyddyn:

Andrew Baldwin

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

Helen Miles

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

Abby Monk

Myfyriwr-Fentor y Flwyddyn:

Muhammad Naveed Arshad

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

Lily Casey-Green

Myfyriwr-Wirfoddolwr y Flwyddyn:

Andrine Vangberg

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

Luis Mur

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

Helen Williams

Pencampwr Cymru:

Cai Phillips

Hyrwyddwr Rhyddhad:

Dax Aziraphale FitzMedrud and Elena Bloomquist 

 

 

Dolenni allweddol:

 

Gwobrau’r Chwaraeon

Ar y 5ed o Fai cynhaliwyd Gwobrau Chwaraeon u blynyddol UM Aber. Roedd y noson yn gyfle i UM Aber ddathlu a diolch i clybiau ac myfyrwyr  eithriadol sy’n gwneud Aberystwyth yn wych.

Caiff pawb sy'n cyrraedd y rhestr fer a hefyd yr enillwyr, eu dethol gan fyfyrwyr Aberystwyth - mae'r holl broses, o'r enwebiad i'r cyflwyniad, dan arweiniad myfyrwyr.

Enillwyr eleni oedd:

 

Cyfraniad Mwyaf:

Ffitrwydd Awyrol

Tîm BUCS y Flwyddyn:

Pêl-fasged Merched

Gwobr Ragoriaeth y Pwyllgor:

Clwyb Mynydda

Clwb y Flwyddyn sydd wedi gwella mwyaf:

Marchogaeth

Clwb Cynaliadwyedd:

Ffitrwydd Awyrol

Gwobr Diwylliant Cymreig:

Clwb Heicio

Tîm nad yw'n rhan o BUCS y Flwyddyn:

Chwaraeon Dawns

Person Chwaraeon y Flwyddyn:

Lucy Clarke - Chwaraeon Dawns

Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn:

Thijanushan Thavarajah - Pêl-foli

Clwb y Flwyddyn:

Clwb Heicio

Lliwiau (Chwaraeon):

Neuadd Ace

Cariad Tonkin

Ben Lloyd

Cameron Mckallin-skinner

Carys Prynne

Jessica Cadwallader

Joe Wood

Katie Langslow

Lucy Clarke

Maddison Hill

Megan Williams

Oliver Knappett

Pom Boontarikaan

Saffron Luxford

Sam Bithell

 

Dolenni allweddol:


Cofiwch mai myfyrwyr sy’n enwebu, beirniadu ac yn cyflwyno yn ein holl wobrau!

Yn ogystal â’r rhain, byddwn ni’n dathlu ein llwyddiannau fel teulu Aber yn ystod y flwyddyn gyfan ar y wefan, ein cyfryngau cymdeithasol ac ar bob campws.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576