RHESTER FER: Addysgu, Dysgu a’r Profiad Myfyrwyr 2023

welsh
Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Heddiw mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer olaf ar gyfer gwobrau 2023 UMAber Yn Dathlu, Addysgu, Dysgu a’r Profiad Myfyrwyr.

Mae'r gwobrau hyn yn cynorthwyo arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at y profiad o fod yn fyfyriwr.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

 • Zoe Hayne
 • Clark Seanor
 • Harry Marsh

Adran y Flwyddyn:

 • Department of Computer Science
 • English and Creative Writing
 • TFTS

Darlithydd y Flwyddyn:

 • Andrew Baldwin
 • Roger Santer
 • Miranda Whall

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

 • Helen Miles
 • Christine Zarges
 • Alison Mackiewicz

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

 • Abby Monk
 • Shaun Donnelly
 • Kim Kenobi

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn:

 • Muhammad Naveed Arshad

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

 • Lilly Casey-Green
 • Gabrielle Welsh
 • Zoe Hayne
 • Andrine Vangberg
 • Rachel Seabourne
 • Zoe Hayne
 • Sulaimaan Najeebullah Salim

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

 • Luis Mur
 • Arwyn Edwards
 • Karl Hoffmann

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

 • Helen Williams
 • Eleanor Furness
 • Mary Glasser

Pencampwr Cymru

 • Cai Phillips
 • Gareth Tuen Griffiths

Hyrwyddwr Rhyddhad

 • Dax Aziraphale FitzMedrud and Elena Bloomquist 
 • Dylan Cashon
 • Non Humphries

Gobeithio y gwelwn ni lawer ohonoch chi yno am noson wych o ddathlu gwaith caled ac ymroddiad myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth!

Comments

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576