Dathlu 2021

Bob blwyddyn yn ystod wythnos UMAber Yn Dathlu, byddwn ni’n dathlu llwyddiant a chyraeddiadau ein myfyrwyr a’n staff yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

CROESO I WYTHNOS UM ABER YN DATHLU 2021


Bydd tri digwyddiad dathlu yn ystod yr wythnos:

 

Gwobrau’r Cymdeithasau

Sy’n cydnabod cyfraniad y cymdeithasau a myfyrwyr at wella’r profiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dyddiad: Dydd Mercher, 5ed o Fai

Dolenni allweddol:

 

Gwobrau’r Staff a Myfyrwyr

Sy’n cefnogi arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at brofiad y myfyrwyr.

Dyddiad: Dydd Iau, 6ed o Fai

 

Gwobrau’r Chwaraeon

Sy’n cydnabod ymroddiad myfyrwyr i’w clybiau chwaraeon gan gydnabod cyfraniadau cymdeithasol, cystadleuol a phroffesiynol.

Dyddiad: Dydd Gwener, 7fed o Fai

 

Dolenni allweddol:


Cofiwch mai myfyrwyr sy’n enwebu, beirniadu ac yn cyflwyno yn ein holl wobrau!

Yn ogystal â’r rhain, byddwn ni’n dathlu ein llwyddiannau fel teulu Aber yn ystod y flwyddyn gyfan ar y wefan, ein cyfryngau cymdeithasol ac ar bob campws.

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576