Rhestr Fer: Staff a Myfyrwyr

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Heddiw mae'n bleser gennym gyhoeddi'r rhestr fer olaf ar gyfer gwobrau #UMAberYnDathlu2020: sef Gobrau Staff a Myfyrwyr.

Mae'r gwobrau hyn yn cynorthwyo arfer gorau drwy dynnu sylw at ragoriaeth addysgu a chydnabod cyfraniadau staff a myfyrwyr at y profiad o fod yn fyfyriwr.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

 • Angela Connor
 • Jake Christie
 • Jerri Evans
 • Oliver Parry
 • Zoe Hayne

Adran y Flwyddyn:

 • Department of English and Creative Writing
 • Department of International Politics
 • Department of Theatre, Film and Television Studies

Darlithydd y Flwyddyn:

 • Alistair Shepherd
 • Arddun Arwyn
 • Jana Wattenberg
 • John Grattan
 • Julie Duran-Gelleri
 • Panna Karlinger

Gwobr Categori Agored:

 • Beth Wright
 • Joel Adams

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

 • Julie Jones
 • Susan Chapman
 • Sarah Lindop
 • Margaret Ames

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

 • Emanuele Amo
 • Iestyn Wyn Davies
 • Yuyao Wang

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn:

 • Amy Gaskell
 • Cat Oliver
 • Lauren Rebecca Middleton

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

 • Khai Jackson
 • Tom Mumford

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn:

 • Marta Donato
 • Iain Place
 • Adam Burlingham
 • Megan Limburn

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

 • Alex Mangold
 • Berit Bliesemann de Guevara
 • Simon Payne

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

 • Christina Evans
 • Dinah Mulholland
 • Lorraine Spencer
 • Rebecca Mitchell

Byddwn yn anfon mwy o wybodaeth am sut i gael mynediad i’r noson wobrwyo fyw yn nes at yr amser. 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576