Rhester Fer: Gwobrau'r Cymdeithasau

Dim sgoriau eto. Mewngofnodi i Raddio

Mae'n bleser gan UMAber gyhoeddi rhestr fer ar gyfer Gwobrau UMAber yn Dathlu Cymdeithasau 2020.

Mae'r gwobrau hyn yn cydnabod cyfraniad cymdeithasau a myfyrwyr unigol i wella’r profiad ym Mhrifysgol Aber.

Eleni derbyniwyd 250 o enwebiadau a daeth y panel oedd â’r dasg o lunio’r rhestr fer at ei gilydd yn rhithwir i ddarllen drwy’r enwebiadau a gwneud rhai penderfyniadau anodd.

Hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu a'r rhai a gyrhaeddodd y rhestr fer, sydd wedi'u rhestru isod.

 

Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn:

 • Angela Connor
 • Jake Christie
 • Jerri Evans
 • Oliver Parry
 • Zoe Hayne

Adran y Flwyddyn:

 • Department of English and Creative Writing
 • Department of International Politics
 • Department of Theatre, Film and Television Studies

Darlithydd y Flwyddyn:

 • Alistair Shepherd
 • Arddun Arwyn
 • Jana Wattenberg
 • John Grattan
 • Julie Duran-Gelleri
 • Panna Karlinger

Gwobr Categori Agored:

 • Beth Wright
 • Joel Adams

Tiwtor Personol y Flwyddyn:

 • Julie Jones
 • Susan Chapman
 • Sarah Lindop
 • Margaret Ames

Athro Ôl-raddedig y Flwyddyn:

 • Emanuele Amo
 • Iestyn Wyn Davies
 • Yuyao Wang

Myfyriwr-fentor y Flwyddyn:

 • Amy Gaskell
 • Cat Oliver
 • Lauren Rebecca Middleton

Aelod Staff Myfyrwyr y Flwyddyn:

 • Khai Jackson
 • Tom Mumford

Myfyriwr-wirfoddolwr y Flwyddyn:

 • Marta Donato
 • Iain Place
 • Adam Burlingham
 • Megan Limburn

Goruchwyliwr y Flwyddyn:

 • Alex Mangold
 • Berit Bliesemann de Guevara
 • Simon Payne

Aelod Staff Ategol/Gwasanaeth y Flwyddyn:

 • Christina Evans
 • Dinah Mulholland
 • Lorraine Spencer
 • Rebecca Mitchell

Byddwn yn anfon mwy o wybodaeth am sut i gael mynediad i’r noson wobrwyo fyw yn nes at yr amser. 

Comments

Ni wnaed unrhyw sylw. Mewngofnodwch i roi sylw.
 

In Aber for Winter?

Maw 30 Tach 2021

Yn Aberystwyth dros Gaeaf?

Maw 30 Tach 2021

Housing Fair 2021

Sul 28 Tach 2021
 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576