Dechrau Cymdeithas Newydd

Mae gan UMAber lawer o gymdeithasau i ddewis o'u plith, serch hynny, a oes gennych chi ddiddordeb nad ydych chi'n teimlo y darperir ar ei gyfer ar hyn o bryd?

 

Beth am ddechrau eich cymdeithas eich hun? Neu edrychwch ar y rhestr o gymdeithasau gwag isod.

 

Gyda chefnogaeth bob cam o'r ffordd, rydym wastad yn awyddus i gymdeithasau newydd ymuno â Tîm Aber. I ddechrau, llenwch y ffurflen “Clwb/Cymdeithas Newydd” ar Hyb Adnoddau Tîm Aber.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr, Wojtek (cyfleoeddum@aber.ac.uk) neu galwch heibio’r Swyddfa Cyfleoedd.


Pa fantais sydd i ddechrau Cymdeithas gydag Undeb y Myfyrwyr?

Mae bod yn gymdeithas yn UM Aber yn golygu y gallwch wneud y gorau o'r manteision canlynol:

 • Cyfle blynyddol i gymryd rhan yn Ffair y Glas
 • Lle ar www.umaber.co.uk i gyfathrebu'n uniongyrchol â chorff y myfyrwyr
 • Cymorth gan swyddog sabothol llawn-amser a staff i sicrhau bod gan bob aelod hawliau a chyfleoedd cyfartal
 • Gallwch wneud cais am grant datblygu
 • Mynediad i gyhoeddusrwydd ar draws y campws ar gyfer gweithgareddau eich cymdeithas
 • Cyngor ar sut i drefnu digwyddiadau, pa gwmnïau i'w defnyddio, a.y.b.
 • Cydnabyddiaeth a gwobrau ar gyfer gwirfoddolwyr drwy UMAber yn Dathlu
 • Opsiynau hyfforddi achrededig: trin bwyd, cymorth cyntaf, a.y.b.
 • Hyfforddiant Sgiliau am ddim
 • Mynediad am ddim i gyfleusterau'r Undeb
 • Mynediad i Fws-mini’r Undeb a llogi faniau
 • Mynediad i Ystafelloedd y Brifysgol
 • Cyfrif banc ar wahan i’ch cymdeithas, cyngor a chymorth ariannol proffesiynol
 • Cyfeiriad busnes
 • Mynediad i gyfleusterau chwaraeon (nid dim ond ar y campw

 


Cymdeithasau Gwag

 • Anglican Society (AngSoc)
 • Doctor Who Society (Aberwhovian)
 • Economics Society
 • Education Society
 • Feminist Society
 • French Society
 • Fuerza Latina (Latin)
 • International Film Society (IFS)
 • Methodist Society
 • Nature Society
 • Oxfam
 • Paintball Society
 • Paranormal Society (Aberpara)
 • Parents in Education
 • Pokemon GO
 • Quid ditch
 • Real Ale
 • Save the Children
 • Storyark
 • Travel & Tourism Society
 • Union & Liberty
 • YesMyfyrwyr