Dechrau Cymdeithas Newydd

 

A oes gennych chi ddiddordeb nad ydych chi'n teimlo y darperir ar ei gyfer ar hyn o bryd?

Beth am ddechrau eich cymdeithas eich hun?

Neu edrychwch ar y rhestr o gymdeithasau gwag isod.

 

Gyda chefnogaeth bob cam o'r ffordd, rydym wastad yn awyddus i gymdeithasau newydd ymuno â Tîm Aber. I ddechrau, llenwch y ffurflen “Clwb/Cymdeithas Newydd” ar Hyb Adnoddau Tîm Aber.

 

Pa fantais sydd i ddechrau Cymdeithas gydag Undeb y Myfyrwyr?

 

Mae bod yn gymdeithas yn UM Aber yn golygu y gallwch wneud y gorau o'r manteision canlynol:

 • Cyfle blynyddol i gymryd rhan yn Ffair y Glas
 • Lle ar www.umaber.co.uk i gyfathrebu'n uniongyrchol â chorff y myfyrwyr
 • Cymorth gan swyddog sabothol llawn-amser a staff i sicrhau bod gan bob aelod hawliau a chyfleoedd cyfartal
 • Gallwch wneud cais am grant datblygu
 • Mynediad i gyhoeddusrwydd ar draws y campws ar gyfer gweithgareddau eich cymdeithas
 • Cyngor ar sut i drefnu digwyddiadau, pa gwmnïau i'w defnyddio, a.y.b.
 • Cydnabyddiaeth a gwobrau ar gyfer gwirfoddolwyr drwy UMAber yn Dathlu
 • Opsiynau hyfforddi achrededig: trin bwyd, cymorth cyntaf, a.y.b.
 • Hyfforddiant Sgiliau am ddim
 • Mynediad am ddim i gyfleusterau'r Undeb
 • Mynediad i Fws-mini’r Undeb a llogi faniau
 • Mynediad i Ystafelloedd y Brifysgol
 • Cyfrif banc ar wahan i’ch cymdeithas, cyngor a chymorth ariannol proffesiynol
 • Cyfeiriad busnes
 • Mynediad i gyfleusterau chwaraeon (nid dim ond ar y campw

 

Cymdeithasau Gwag

 

 • Aber Bird Watch
 • Aber Macmillan
 • Anglican Society (AngSoc)
 • Anything Goes Society
 • Business & Careers Society
 • Chinese Culture Society
 • Circus Society
 • Feminist Society
 • Food Co-op
 • French Society
 • Global Students Society
 • Live Music Society
 • Marie Curie
 • Methodist Society
 • Nature Society
 • Organic Food Co-op
 • Oxfam
 • Paintball Society
 • Paranormal Society (Aberpara)
 • Parents in Education
 • Plaid
 • Poker Society
 • Real Ale
 • Sustainability Society
 • Travel & Tourism Society
 • Union & Liberty
 • Yes Myfyrwyr
 • Vegetarian & Vegan Society (VegSoc)

 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'ch Swyddog Cyfleoedd Myfyrwyr (cyfleoeddum@aber.ac.uk) neu galwch heibio’r Swyddfa Cyfleoedd.

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576