Diwrnodau o Weithredu

Diwrnodau o Weithredu

Cyfleoedd gwirfoddoli untro yw diwrnodau o weithredu, sy’n berffaith i'r rheiny sydd am roi rhywbeth yn ôl, datblygu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd heb wneud ymrwymiad parhaus.Boed hynny’n glanhau traeth, digwyddiad codi arian neu barti i’r henoed, cyn belled â’ch bod chi’n fodlon ymroi ychydig oriau o'ch amser, byddwn ni'n eich helpu chi i wirfoddoli!

Cynhelir diwrnodau o weithredu gan Undeb y Myfyrwyr neu sefydliadau lleol a bydd angen gwirfoddolwyr arnynt ar gyfer digwyddiadau untro. Mae amryw gyfleoedd untro i wirfoddoli gydol y flwyddyn a chewch gyfranogi mewn cymaint o’r rhain ag y mynnwch!

Sylwch fod y diwrnodau o weithredu’n cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin. Os nad fydd y cyfle bellach ar gael, gallwn ni roi gwybod i chi am opsiynau eraill i wirfoddoli.

Rhaid cofrestru fel gwirfoddolwr cyn gwneud cais i gymryd rhan mewn diwrnod o weithredu.


Diwrnodau o weithredu sydd ar y gorwel – daw mwy o wybodaeth yn fuan!


Dydd Gwener 12 Hydref: Glanhau Traeth y De

Helpwch i lanhau Traeth y De yn Aberystwyth a dysgwch sut mae modd lleihau eich gwastraff plastig

 

Dydd Mercher 24 Hydref: Gwirfoddoli mewn meithrin

Paentio, garddio, tacluso a thasgau eraill i helpu i gynnal a chadw meithrinfa leol.

 

Dydd Mercher 14 Tachwedd: Parti Te i’r Henoed

Byddwch chi’n gwneud te, yn bwyta cacennau, yn chwarae gemau ac yn siarad â'n gwesteion oedrannus i'w helpu i fwynhau prynhawn pleserus o gymdeithasu yn yr Undeb.