Diwrnodau o Weithredu

Diwrnodau o Weithredu

Cyfleoedd gwirfoddoli untro yw diwrnodau o weithredu, sy’n berffaith i'r rheiny sydd am roi rhywbeth yn ôl, datblygu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd heb wneud ymrwymiad parhaus.Boed hynny’n glanhau traeth, digwyddiad codi arian neu barti i’r henoed, cyn belled â’ch bod chi’n fodlon ymroi ychydig oriau o'ch amser, byddwn ni'n eich helpu chi i wirfoddoli!

Cynhelir diwrnodau o weithredu gan Undeb y Myfyrwyr neu sefydliadau lleol a bydd angen gwirfoddolwyr arnynt ar gyfer digwyddiadau untro. Mae amryw gyfleoedd untro i wirfoddoli gydol y flwyddyn a chewch gyfranogi mewn cymaint o’r rhain ag y mynnwch!

Sylwch fod y diwrnodau o weithredu’n cael eu llenwi ar sail y cyntaf i'r felin. Os nad fydd y cyfle bellach ar gael, gallwn ni roi gwybod i chi am opsiynau eraill i wirfoddoli.

Rhaid cofrestru fel gwirfoddolwr cyn gwneud cais i gymryd rhan mewn diwrnod o weithredu.


Diwrnodau Gweithredu sydd Ar y Gweill 

Ar hyn o bryd rydym yn y broses o drefnu Diwrnodau Gweithredu ar gyfer 2019 - 2020.

Dyma enghreifftiau o’r math o ddiwrnodau gweithredu rydyn ni'n eu trefnu:

Glanhau'r Traeth
Cadwraeth Amgylcheddol
Te Parti i’r Henoed
Gweithgareddau DIY / Cynnal a Chadw

Daliwch i wirio’r rhestr neu ymunwch â'n tudalen Facebook UMAber am gyfleoedd wedi'u cadarnhau!

 

Os ydych chi am gymryd rhan yn unrhyw un o'r cyfleoedd hyn neu’n awyddus i ganfod mwy, e-bostiwch Amy - alg51@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576