Danganfod Cynrychiolwyr

I weld pwy yw eich Cynrychiolydd, ewch i’ch Cofnod Myfyriwr


Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am Gynrychiolwyr Academaidd, cysylltwch â...

  Cydlynydd Cynrychiolaeth Academaidd 
Zoë - llaisum@aber.ac.uk

  Swyddog Materion Academaidd
Anna - academaiddum@aber.ac.uk

 

 

Dolenni defnyddiol

Elusen Gofrestredig

Undeb Myfyrwyr Aberystwyth #1150576