Rhannwch Syniad

Oes gennych chi syniad am newid Aber er gwell?

Mae cyflwyno syniad ar faterion allweddol sy'n effeithio arnoch chi yn y Brifysgol yn haws nag erioed.

Gall unrhyw fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth gyflwyno syniad ynglyn â'r hyn maen nhw'n meddwl y dylai UMAber fod yn ei gredu neu'n gweithio arno gan ddefnyddio'r ffurflen isod.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen i gyflwyno gwelliannau i syniadau sydd eisoes wedi cael eu cyflwyno, ac sydd i'w trafod mewn cyfarfod o Gyngor yr Undeb sydd i'w gynnal yn fuan.

Unwaith i chi ei gyflwyno, bydd y modd y caiff eich syniad ei drin yn dibynnu ar ei destun; gellir ei gyflwyno i gyfarfod priodol fel Cyngor yr Undeb, Parth, neu gellir ymdrin â'r mater mewn cyfarfod â'r sawl sy'n gyfrifol am weithio gyda chi ar weithredu'ch syniad.

Cofiwch, mae gennym ni staff wrth law i'ch helpu i ysgrifennu syniad neu i weithio gyda chi er mwyn sicrhau canlyniad llwyddiannus unwaith y caiff ei gyflwyno. Os ydych chi am drafod eich syniad cyn ei gyflwyno, e-bostiwch Insert Email.


Cyflwyno eich syniadau a'ch gwelliannau

Yn dod yn fuan